Hva-er-MSP®-og-MoP®-og-hvilken-sertifisering-skal-du-velge

Hva er MSP® og MoP® og hvilken sertifisering skal du velge?

Skrevet av Kristine Lindeman - 29. september 2016

Det dukker stadig opp flere muligheter for å ta sertifiseringer i prosjektledelse som kan være både nyttige og nødvendige, knyttet opp mot det du jobber med.

Du kan også oppleve å møte krav om å ha en spesifikk sertifisering. AXELOS Limited tilbyr et prosjektrammeverk med flere sertifiseringer rettet mot bedrifter og ansatte som jobber i, og med, prosjekter på ulike nivåer. Disse sertifiseringene er generisk verktøy som er ment å tilpasses ulike typer virksomheter og bransjer som jobber med prosjekter.

Valget kan stå mellom MSP® (Managing Successful Programmes) og MoP® (Management of Portfolios). Begge disse sertifiseringene kommer fra AXELOS og under ser du en oversikt over hvor de passer inn i AXELOS sin modell, i nivåene over PRINCE2® som etter hvert er blitt en velkjent prosjektstyringsmetodikk.


Usikker på hvilken sertifisering du bør velge? Ta vår gratis  sertifiseringsguide.


axelos

For å forstå hvordan disse styringsdisiplinene (portefølje-, program-, og prosjektstyring) henger sammen må man forstå at de grunnleggende formålene er ulike og kompletterende.

MSP® (Managing Successful Programmes)

Metoden for programstyring kan benyttes fra små til store endringer og skal bidra til bedre eierstyring i en bedrift. Et program er en midlertidig, fleksibel organisasjon etablert for å koordinere, lede og følge opp implementeringen av tilknyttede prosjekter og aktiviteter som skal levere effekter og gevinster knyttet til virksomhetens strategiske mål. Et program har ofte varighet på flere år og prosjektene i programmet kan gjennomføres i sekvens eller helt eller delvis i parallell.

Et program er en overordnet måte å organisere og lede flere prosjekter som henger sammen med hverandre. Programmer fokuserer på resultat og gevinster.

I motsetning til prosjektporteføljer er prosjektene i programmer mer avhengige av hverandre. Porteføljestyring fokuserer på å gjøre de rette tingene, prosjekter fokuserer på å gjøre tingene rett og program er begge deler.

I prosjektstyringen er det fremskaffelsen og leveransene av ulike prosjektprodukter som styres, mens det i programstyringen er programmets ulike prosjekter som styres på et overordnet nivå.

Sertifisering i programstyringsmodellen MSP passer for:

  • programledere
  • ledere av prosjektkontor
  • linje- og toppledere
  • andre personer som jobber i programmer

LES OGSÅ: Hvorfor sertifisere seg i MSP®?

MoP® (Management of Portfolios)

 Porteføljestyring dreier seg om å indentifisere, prioritere og beslutte iverksettelse av virksomhetens prosjekter og programmer, samt følge opp leveransene.

Virksomhetsledelsen bruker prosjekter og programmer som virkemiddel for å realisere strategiske mål. Derfor blir god porteføljestyring en vesentlig suksessfaktor for virksomhetsstyringen; spesielt i kombinasjon med god endringsledelse, god kompetanse innen virksomhetsarkitektur og strategisk bruk av IKT, samt god prosjektmodenhet i organisasjonen. Gjennom god porteføljestyring sikrer virksomhetsledelsen at det de investerer i prosjekter og programmer skaper de ønskede endringene og gevinstene.

MoP er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje som passer for deg som:

  • er involvert i portefølje og investeringsbeslutninger
  • jobber i et prosjektkontor med ansvar for prosjekt og programleveranser samt gevinstrealisering
  • har porteføljeansvar eller andre lederposisjoner

Det er viktig å tenke på at virksomhetens kapasitet til å gjennomføre prosjekter og programmer må ses i sammenheng med virksomhetens øvrige oppgaver som drift, forvaltning og andre linjeoppgaver. Andre viktige spørsmål kan være: Er de foreslåtte programmene og prosjektene nødvendige? Har vi råd til hele porteføljen og hvis ikke, hvilke initiativ skal stoppes eller replanlegges?

Du kan velge å ta to nivåer innen både MSP og MoP. Metier OEC tilbyr sertifiseringene på begge nivåer. Sjekk ut vårt kurstilbud her: MSP Foundation, MSP Practioner, MoP Foundation og MoP Practitioner.

Usikker på hvilken sertifisering du bør ta? Ta vår guide og finn ut hvilken som passer for deg

Temaer: Prosjektsertifisering


Kristine Lindeman

Skrevet av Kristine Lindeman

Kristine er Content and Educational Manager i Metier OEC. Hun er ansvarlig for det pedagogiske fokuset i vår kursportefølje og har lang erfaring innen utvikling av nettbasert læring. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder for Mohive og Involve Learning. Kristine er en gladjente fra sørlandet som elsker friluftsliv og trening – noe hennes nye hund garantert vil dra glede av.

Mest leste artikler