Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner?

Sertifiseringer og standarder

5 min. lesning

PRINCE2 Agile er et rammeverk og sertifisering som ser på PRINCE2 i et smidig perspektiv. Den bygger på prosjektmetodikken PRINCE2 – men også på kjente smidige metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup. Gjennom sertifiseringen lærer du hvordan smidige metoder passer inn i et PRINCE2-prosjekt.

Sertifiseringen har to nivåer: PRINCE2 Agile Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på forskjellene mellom disse to nivåene og hvem de passer for.

Hva er PRINCE2 Agile?

For å forstå hvem de forskjellige nivåene i PRINCE2 Agile passer for, ser vi først litt nærmere på den bredere målgruppen for rammeverket. 

Mens PRINCE2 Foundation fokuserer mest på to av ledelsesnivåene; prosjekteier og  prosjektleder, er hovedfokuset til PRINCE2 Agile Foundation på prosjektets leveranser og hvordan prosjektteamet bør jobbe.

PRINCE2 Agile er spesielt rettet mot organisasjoner som:

  • bruker PRINCE2, og som vil ha nytte av smidige arbeidsmetoder i prosjekter
  • arbeider smidig, og som vil ha nytte av PRINCE2 som et standard rammeverk for prosjektstyring
  • ønsker et rammeverk som tar for seg hvordan arbeid bør utføres på teamnivå
  • bruker både PRINCE2 og smidige metoder, men som mangler et felles rammeverk som passer til alle typer prosjekter
  • ser et behov for et rammeverk som gjør din virksomhet rigget for å håndtere endringer

Her kan du lese mer om PRINCE2 AgilePRINCE2 Agile Foundation

PRINCE2 Agile Foundation fokuserer på hvordan og hvorfor du bør bruke PRINCE2 og smidige metoder sammen og hvordan du bør forholde deg til PRINCE2s variabler i et smidig prosjekt (tid, kostnad, kvalitet. omfang, usikkerhet og gevinst). I dette ligger også introduksjon til konsepter og definisjoner innenfor smidig arbeid. 

Rammeverket tar for seg hvordan PRINCE2s prinsipper, prosesser, temaer og ledelsesprodukter bør håndteres og tilpasses en smidig tilnærming. Sertifiseringen gir deg også svaret på hvordan du bør sette sammen og kombinere roller og ansvar basert på rollene vi kjenner fra PRINCE2 og rollene som er kjent fra smidige metoder som Scrum og Kanban.

Målgruppe

Kurset er både for deg som er prosjektleder for smidige prosjekter og deg som ønsker å bli det. Det passer også for andre nøkkelpersoner som er involvert i ulike deler av prosjekter. 

Forutsetninger

PRINCE2 Agile Foundation bygger videre på begreper og definisjoner fra PRINCE2 Foundation og det derfor en klar anbefaling at man allerede er sertifisert i PRINCE2 Foundation, eller har svært god kjennskap til dette. 

Eksamen

Multiple choice, 1 time og 15 minutter varighet, ingen hjelpemidler

Gjennomføring

Du kan ta en PRINCE2 Agile Foundation-sertifisering enten som e-læring med hjemmeeksamen eller som et klasseromskurs over 3 dager med eksamen siste dag.

PRINCE2 Agile Practitioner

PRINCE2 Agile Practitioner bygger videre på Foundation nivået. Fokuset for Practitioner-sertifiseringen er å se nærmere på god praksis for prosjektledelse (som er pensum i PRINCE2 Foundation) og hvordan dette bør kombineres med smidige metoder.

I tillegg får man innføring i hvordan teorien og begrepene som gjennomgås i PRINCE2 Agile Foundation bør anvendes i praksis. Dette innebærer for eksempel hvordan de seks aspektene, roller og ansvar, temaer og prosessene bør tilpasses og anvendes i agile prosjekter og arbeidsmetoder.

Målgruppe

Viderekomne prosjektledere og programledere som allerede benytter PRINCE2®, uavhengig av sektor og bransje, som ser et behov fra bransjen om yttligere kompetanse innen PRINCE2 Agile. Sertifiseringen passer også for deg som allerede er sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation og ønsker å styrke CVen din.

Forutsetninger

Sertifiseringen forutsetter at du allerede er sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation. Man er også kvalifisert til å ta PRINCE2 Agile Practitioner dersom man allerede er sertifisert i PRINCE2 Foundation eller Practitioner, men det er absolutt anbefalt å ta PRINCE2 Agile Foundation før man går videre på Practitioner nivået. Dette for å sikre at man er inneforstått med Agile og kan bygge videre på dette. 

Eksamen

Multiple choice - med spørsmål knyttet til case, 2,5 - 3 timers varighet, åpen bok

Gjennomføring

Du kan ta en PRINCE2 Agile Practitioner-sertifisering enten som e-læring med hjemmeeksamen eller som et klasseromskurs over 3 dager med eksamen siste dag.

Les mer om PRINCE2 Agile


Astrid er ansvarlig for det administrative rundt kursgjennomføringer og daglig oppfølging av deltakere på våre åpne kurs og sertifiseringer. Hun har en bachelor i events management fra Bournemouth University. Tidligere har hun jobbet som Training Manager for et ERP-prosjekt i RPS. På fritiden elsker hun å reise og å drive med yoga. Astrid er også tidligere Norgesmester i troppsturn.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Miljøaspektet er, og vil fortsette å være, et svært aktuelt tema i byggebransjen. Kanskje også mer og mer aktuelt med tiden som kommer. Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-forbruk, og 50 % av alt strømforbruk. Når vi fremover skal sørge for at vi bygger riktig prosjekt vil byggets utslipp – både i byggefasen, og når bygget er i bruk –ha mye å si for prioriteringene i prosjektet. Vi forholder oss stadig til mer ambisiøse byggherrer og strengere krav og forventinger knyttet til nettopp bærekraft. En del av verdioptimalisering i prosjektutviklingen blir da å sørge for at vi benytter oss av anerkjente, universelle sertifiseringsmetoder i prosjektene. Det mest benyttede miljøklassifiseringssystemet for bygg i dag er BREEAM. Her introduserer vi deg for systemet, og gir deg tips til når du bør velge det samt hva du bør tenke på fra start.

Hva er PRINCE2®-prinsippene og hvorfor har vi dem?

I PRINCE2 er det definert syv prinsipper som gir et rammeverk av gode fremgangsmåter for de som er involvert i et prosjekt. Det er avgjørende at vi etterlever disse for at prosjektet skal bli styrt etter PRINCE2 og være i tråd med beste praksis. De er basert på analyser av tidligere prosjekter og har vist sin verdi i praksis over mange år. Videre er de universelle, de gjelder for alle prosjekter og må alltid være til stede.

Hva er AXELOS ProPath?

AXELOS, som står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® og MoP ®, lanserte tidligere i vår et nytt sertifiseringsregime som heter ProPath. AXELOS ProPath samler verdens ledende sertifiseringer for prosjekt-, program- og porteføljestyring for å gjøre det enklere for deg å velge riktig retning blant alle sertifiseringene de tilbyr.