Avviksledelse og toleranser i PRINCE2 Agile

Prosjektgjennomføring Sertifiseringer og standarder

2 min. lesning

Et av prinsippene i PRINCE2 er at prosjekter skal benytte seg av avviksledelse. I praksis betyr det at dersom man går utenfor toleransegrensene som er definert for tid, kostnad, kvalitet, omfang, usikkerhet eller gevinst skal avviket eskalere til neste ledelsesnivå. I dette blogginnlegget går Jonas Högstrand, lead trainer og smidigekspert i Metier Danmark, gjennom hvordan man kan bruke avviksledelse i smidige prosjekter.

 Alle prosjekter bør styres etter seks viktige aspekter:

  • Tid
  • Kostnad
  • Kvalitet
  • Omfang
  • Usikkerhet
  • Gevinst

Det kan knyttes toleransegrenser til disse aspektene. En toleransegrense kan ses på som en terskel eller et handlingsrom som teamleder, prosjektleder eller prosjekteier kan operere innenfor før man varsler om et avvik og eskalerer saken til et høyere ledelsesnivå.


Her kan du lese mer om PRINCE2 Agile


I PRINCE2 er det ingen gitte regler for hvilke aspekter det bør knyttes toleransegrenser til. Årsaken til det er at rammeverket skal kunne brukes til alle typer prosjekter. Dette er derfor noe som må tilpasses det enkelte prosjekt.

For smidige prosjekter er historien en annen. Når man jobber smidig, typisk med produktutvikling, bør man gjennomføre uten toleranser knyttet til tid og kostnad og med toleranser knyttet til omfang og kvalitet.

Du kan lære mer om toleransegrenser og hvorfor PRINCE2 Agile anbefaler disse toleransegrensene for smidige prosjekter i kurset PRINCE2 Agile Foundation.

Les mer om PRINCE2 Agile


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva gjør jeg når prosjektet ikke ligner på noe jeg har gjort før?

Et prosjekt er per definisjon unikt. Noen prosjekter skiller seg likevel vesentlig mer fra det virksomheten er vant til, og dette kaller vi et Stranger-prosjekt. Et slikt prosjekt er verken kompatibelt med kompetansen eller rammeverket i virksomheten, og det kan være vanskelig å vite hva du egentlig står overfor. Når du utbryter «hjelp, jeg har et Stranger-prosjekt» har prosjektet kanskje kommet så langt at det kan få følgefeil helt til slutten. Vi gir deg våre erfaringer fra Stranger-prosjekter, så det skal være lettere å oppdage at du har et, unngå fellene og kunne innrette deg slik at du klarer å hente ut de planlagte gevinstene.

For dårlig omfangsstyring hindrer prosjekter i å levere på tid og kost

Gjennom Metier OEC undersøkelsen, hvor vi har spurt over 1000 personer fra prosjektorienterte virksomheter i Norge, får vi en sammenfatning av statusen i landets prosjekter. Et av hovedfunnene er at for dårlig omfangsstyring i prosjektene hindrer mange i å levere på tid og kost.

Best Value Procurement (BVP) – effektiv anskaffelse og gjennomføringsmetode for fremtiden

Det er et for høyt konfliktnivå i prosjekter. Det er derfor et stort behov for bedre samspill, effektiv anskaffelse og -gjennomføring. Her kan Best Value Procurement (BVP), en anskaffelses- og  gjennomføringsmetode for fremtiden, være en god løsning.  Vi gir deg en kort bakgrunn om hvorfor du bør velge BVP og kort om metodikken.