God bygglogistikk gir økt kontroll og reduserte kostnader

Prosjektsystemer

7 min. lesning

Digitalisert, god bygglogistikk gir mange fordeler. Blant annet økt forutsigbarhet, bedre tidsstyring og mulighet for redusert gjennomføringstid. Men også miljøgevinster, redusert skaderisiko for mennesker og utstyr og ikke minst reduserte byggekostnader. Her får du tre caser som viser hva god logistikk og systemstøtte har gitt i praksis, blant annet i Nordens høyeste bygning; Karlatornet i Gøteborg.

Metier og Myloc har etablert et samarbeid om å tilby byggherrer prosjektledelse og systemstøtte for bedre styring av logistikken på store byggeplasser. Sommeren 2023 inviterte vi til åpen erfaringsdeling om temaet. Vi fikk høre fra bygging av Karlatornet i Gøteborg, Nytt sykehus i Drammen, Regjeringskvartalet og fra en bygg vareleverandørs perspektiv – Optimera. Ingen tvil ut fra disse erfaringene om at det er betydelige gevinster å hente på god logistikkstyring gjennom logistikkledelse og digital systemstøtte.

Alle pekte på viktigheten av å utarbeide logistikkplanen før kontrahering av entreprenører, slik at byggherre skaper god forutsigbarhet om dette allerede i dialogen med markedet i konkurransegrunnlaget. Flere fordeler og gevinster kan du lese mer om her

Vi deler noen av erfaringene nedenfor.

Nytt sykehus i Drammen

Saulius Viburys fra Metier er bygglogistikkleder ved Nye sykehus Drammen – et nytt sykehusbygg på 122.000 kvm. Prosjektet har nærmere 30 sidestilte entrepriser, 16 totalentrepriser samt 15 div. andre (totalt ca. 60 aktører). Bare dette kan gjøre det komplisert. I tillegg er det en rekke andre faktorer som påvirker logistikken. Hver dag kommer over 100 leveranser. Mellom 500 og 1000 pakker levers ukentlig. Totalt anslår man at det vil være 25 000 materialleveranser gjennom prosjektets levetid. Og attpåtil er det 800-1000 arbeidere på byggeplass.

Da er det ikke rart at uforholdsmessig mye tid går med til å lete og vente. Mellom 35 og 45% av en yrkesarbeiders tid går med til å hente, vente på eller lete etter materialer. Gitt at man ikke har en god løsning på logistikken, selvfølgelig.

Prosjektet benytter Myloc-systemet som gir digitalisert systemstøtte, kombinert med god bygglogistikkledelse, Resultatene av dette er mange og gode:

 • All informasjon på ett sted
 • Enkel informasjonsdeling (via PC eller app på telefon)
 • Alle har til enhver tid korrekt og oppdatert informasjon
 • Forenkler samarbeid - koordinering
 • Oversikt over transport gjennom port
 • Oversikt - booking lossesone
 • Samarbeid med leverandør
 • Kontroll og avvik lossing av materiale
 • Rapportering av innbæring

I tillegg forteller Saulius at det kommer positive tilleggseffekter av å ha så presise sporingsmuligheter knyttet til alle vareleveranser til byggeplassen. Eksempelvis at varer som er meldt savnet på byggeplass kan dokumenteres at aldri har ankommet byggeplass.

De kanskje viktigste gevinstene er at bedre logistikk kan bidra til å sikre at prosjektet leveres til riktig tid og avtalt kostnad, samt at det antas å bli færre skader.

Tusen takk til Saulius for en god og solid presentasjon.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på prosjektbloggen.

Karlatornet i Gøteborg

Karlatornet i Gøteborg ferdigstilles vinteren 2023/24, og blir da Nordens høyeste bygning med sine 246 meter. Ikke bare er bygningen høy, men byggingen på Lindholmen foregår på liten plass og med store krav til effektivitet, minimale forstyrrelser og høyt produksjonstempo. Dette er en stor logistikkutfordring.

Elin Pettersson, logistikksjef på Karlatornet, holdt en presentasjon om prosjektet og logistikkløsningen som har gjort dette helt spesielle prosjektet litt lettere.

Tidlig i planleggingsfasen forstod man at logistikken kunne bli en flaskehals. Derfor startet et samarbeid med Myloc for å utforme en løsning og en arbeidsmetode som ville muliggjøre høyt produksjonstempo uten å hindre eller utgjøre risiko for logistikken. Dette resulterte i en logistikkplan som tydelig beskrev arbeidsmetoder, rutiner, roller og ansvarsområder for alle involverte i byggeproduksjonen og deres leverandører.

Hjørnesteinene i løsningen var:

 • Alle leveranser av bygg- og installasjonsmaterialer bestilles av hver entreprenør til en felles korttidslagring.
 • Materiale for 1-2 dager bestilles fra denne korttidslagringen og leveres samlastet på pendelbiler.
 • Alt byggemateriale som skal transporteres inn i bygningen, mottas og håndteres av et logistikkteam til det når monteringsstedet.
 • Et delt digitalt system og arbeidsmetode som omfattet hele logistikkflyten og alle involverte i logistikken, for å effektivisere administrasjonen og sikre kontroll.

Ambisjonen om et høyt produksjonstempo er opprettholdt, med rundt 1000 m² ferdigstilt hver uke.

Når prosjektet nærmer seg slutten sommeren 2023, begynner erfaringene å samles. Å starte logistikken tidlig har vært kritisk og er et punkt som ikke må undervurderes. En annen suksessfaktor har vært at alle respekterer arbeidsmetodene man har besluttet. Med det resultat at transporter av materialer til innvendig bygg har blitt redusert med 80%. Samt at arbeidstid for mottak, innbæring og fjerning av avfall er omtrent 7% (sammenlignet med en bransjegjennomsnitt på >30%).

Tusen takk til Elin for en god og engasjert presentasjon, som også viste verdien av å dele erfaringer mellom land.

Regjeringskvartalet

Regjeringskvartalet er et av Norges største byggeprosjekter noensinne.  Prosjektet har flere store delprosjekter pågående samtidig. Skanska har ansvar for delprosjektet «rehabilitering av høyblokken (H-blokka)» på ca. 15300m2, som de delta erfaringer fra under samlingen. Foruten byggets historie er det flere faktorer som gjør dette prosjektet spesielt for de involverte.

Byggeplassen er plassert midt i byen og det er ikke rom for kødannelser utenfor byggeplassen. Det er behov for et felles logistikkstyringssystem på tvers av de andre delprosjektene som pågår samtidig. Det er også strenge krav til sikkerhet. Kun godkjente sjåfører og biler får slippe inn for å levere på byggeplassen. 

Disse utfordringene blir håndtert gjennom god logistikk og bruk av Myloc-systemet. Slik brukes det:

 • Felles logistikksystem for hele regjeringskvartalet på tvers av delprosjekter
 • Alle leveranser og aktiviteter planlegges i Myloc.
 • Planlegging og koordinering av fremtidige aktiviteter gjennom Myloc.
 • Sikrer at man har nok ressurser tilgjengelig til ulike aktiviteter.
 • Forhindrer at kødannelser utenfor byggeplassen og hver leveranse har egne tidsrom.
 • Eksterne og interne kjørelister med godkjente biler og sjåfører sikrer at ingen slipper inn på byggeplassen som ikke har tillatelse.
 • Prosjekttilpassede rapporter gjennom Myloc som gir prosjektet statistikk om alle leveranser og kan brukes til planlegging, oppfølging og avvikshåndtering på prosjektet.

Tusen takk til Skanska, ved Nils Petter Valla og Duvaraken Nanthakumar, og til Metier-kollega Fredrik Fagerbakk som har skrevet ned erfaringene.

Tusen takk til Myloc som har samskrevet dette blogginnlegget med oss, og til alle foredragsholderne. 

Er du interessert i å høre mer om digitalisert bygglogistikk? Avdelingsleder for Industri, Terje Santrø, svarer gjerne på spørsmål og henvendelser om digitalisert bygglogistikk. Han kan nås på epost: terje.sandtro@metier.no

Abonner på prosjektbloggen


Svein Petter har erfaring i planlegging, ledelse, kvalitetssikring, risikovurdering, utvikling av veiledere og gjennomføring av store prosjekter særlig innenfor helsesektoren. Han har bl.a. vært involvert i «Nytt» Rikshospital, Stavanger universitetssykehus, nytt østfoldsykehus, Nye Kirkenes Sykehus og Oslo Universitetssykehus og har i ca. 15 år vært fagredaktør i tidsskriftet helse medisin og teknikk (HMT). Foretrukket rekreasjonsaktivitet er å være «til sjøs», helst under seil.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Helheten som må være på plass for å lykkes med dine prosjekter

For virksomheter som lever av prosjekter, er det i tillegg til å velge de riktige prosjektene, helt avgjørende med suksess i prosjektledelse og prosjekteierstyring for å oppnå ønskede gevinster. De fleste har mange prosjekter som går på skinner, men også noen som går mindre bra. Hvorfor er det slik at noen lykkes ofte med sine prosjekter, mens andre sliter?

Fremtidens bygglogistikk er digital – slik gjør du det

Mellom 35 og 45% av en yrkesarbeiders tid går med til å hente, vente på eller lete etter materialer. Tenk hvilken effektivitetsutløsning det blir dersom normen blir rett vare til rett tid, tilgjengelig for rett person. Det er nettopp det digitalisert bygglogistikk kan bidra til. Sammen med Myloc, som er ekspert på området, deler vi våre beste tips for å lykkes med en bedre logistikk på byggeplassen.

De 10 mest leste blogginnleggene andre halvår 2022

Hva har engasjert våre lesere mest denne høsten og vinteren? Vi har tatt et tilbakeblikk over blogginnleggene som har blitt mest lest denne perioden.