Fremtidens bygglogistikk er digital – slik gjør du det.

Prosjektsystemer

6 min. lesning

Mellom 35 og 45% av en yrkesarbeiders tid går med til å hente, vente på eller lete etter materialer. Tenk hvilken effektivitetsutløsning det blir dersom normen blir rett vare til rett tid, tilgjengelig for rett person. Det er nettopp det digitalisert bygglogistikk kan bidra til. Sammen med Myloc, som er ekspert på området, deler vi våre beste tips for å lykkes med en bedre logistikk på byggeplassen.

Hva er digitalisert bygglogistikk?

Bygglogistikk berører alt som inngår i byggeprosessen, som materialer, utstyr, ressurser og til og med kanskje personell.

Prinsipper fra LEAN production kan sikre at bygglogistikken får færre flaskehalser i transport, trafikk og materialflyt – både på byggeplassen og på individuelle steder hvor ting skal installeres. Mens just-in-time-prinsippet sikrer at rett utstyr/materialer er på rett sted til rett tid.

Når disse prinsippene er bygget inn i et IT-system og det brukes gjennom apper på byggeplassen, kan man si at byggelogistikken er digitalisert.

Metier OEC har inngått et strategisk samarbeid med svenske Myloc, som leverer systemet Myloc Construction. De har lang erfaring med digitalisert bygglogistikk og et system som har ført til over 20% produktivitetsforbedring i flere prosjekter.

LES OGSÅ: Inngår samarbeid for å møte fremtidens behov for digitalisert bygglogistikk

Hva får man egentlig ut av digitalisert bygglogistikk?

Hvorfor bør bygglogistikken være digital og hva får du ut av det? Alt i alt er svaret at man vil få en bedre prosjektgjennomføring, men la oss bryte det ned:

 • Sikrere gjennomføring av byggefasen – mindre sløsing med tid, som gjerne også gir økonomisk uttelling.
 • Økt effektivitet i den fysiske prosjektgjennomføringen
 • Reduserte utslipp; Myloc sine tall sier de kan redusere CO2 utslipp fra levering med så mye som 50%
 • En stor del av det tallet kommer fra reduksjonen i antall transporter til byggeplass. Dette er også et stort pluss der man bygger i urbane strøk.
 • Flytting av materialer og utstyr er den andre mest utbredte grunnen til skader på byggeplass. Bedre kontroll kan gi redusert risiko for uhell og ulykker på byggeplass
 • Redusert plassbehov under bygging, som er viktig i bynære områder og når man har pågående drift tett opptil byggeprosessen.

Hva skal til for å lykkes?

Skal man lykkes med digitalisert bygglogistikk så er det flere ting man bør ha på plass:

 • Ledelse, organisasjoner, roller og ansvar
 • Rutiner, rapportering og IT
 • Koordinering og kontroll

Et godt IT-system er ikke nok alene. Og uansett hvor godt organisert du er kan det likevel bli utfordrende med god logistikk der detaljene er mange, dersom det ikke settes i system. Derfor må man tenke helhetlig for å sikre at alt forløper slik det skal.


Sjekkliste: Få en oversikt over de viktigste spørsmålene styringsgruppen bør stille seg


Ikke driv problemløsning, men problemforhindring

Det finnes ingen bedre problemløsning enn å unngå problemet. Skal man lykkes med det er det sentralt at man integrerer bygglogistikken i byggeprosessen – det er ikke to forskjellige ting. Det andre er at man må planlegge produksjon og materialer. En betongbil må komme når det er bruk for den, mens mange leverandører kan samkjøre eller tilpasse tiden for bestilling av teknisk utstyr eller andre materialer. Slike hensyn bør inkluderes når man planlegger.

En av nøkkelen til å lykkes er derfor å begynne tidlig, når lastebilene står i kø er det for sent.

Man er avhengig av samarbeid

Alle aktørene, og byggherren, må reagere som en felles produksjon. For selv om alle entreprenører bestiller materialer og transporter selv, skal alle forbi samme portene inn til byggeplassen. Derfor må man se totalbildet, noe et godt system kan hjelpe deg med.

Med et IT-system for logistikkformål kan man bedre utnytte potensialet av menneskelige ressurser, redusere kostnader og muligens til og med prosjekttiden.

Å starte tidlig vil sikre tid til onboarding av de ulike aktørene i systemet og opplæring.

 Ikke mer hente, vente og lete, og andre fordeler

Mellom 35 og 45% av en yrkesarbeiders tid går med til å hente, vente på eller lete. Et godt system gjør at man tillates å merke alle kollier med en egen identitet. Det betyr at når en vare kommer ringer man rette vedkomne for å varsle, og man har tilgang på informasjon som gjør det mulig å sørge for at en leveres på rett sted til rett tid. For prosjektet betyr det en produktivitetsforbedring. Tall fra Sverige viser at det kan dreie seg om så mye som 20+%.

I tillegg minimerer et system eposter og dobbeltføringer i Excel-ark, alt er på ett sted og riktig i sanntid.

 

Slik får du mest mulig ut av et bygglogistikk-system:

 

 • Start tidlig og lite med et system, og øk bruken over tid.

 • Det er for sent å begynne med dette når lastebilene står og tuter i kø utenfor byggeplassen, og det er en kjensgjerning at det blir økende logistikk ut i prosjektet.

 • Å planlegge materialer og byggingen fra tidligfase er viktig for lykkes.

 • Gjennomfør en peak-load analyse: når er det mest trafikk på byggeplassen? Hvilke faser kommer det mest materialer og utstyr?

 • Logistikken må uansett planlegges, et system som alle bruker gjør det bare litt enklere.

 • Har man en totalentreprise fremfor delte entrepriser kan det gå langt i å få en smidigere logistikk. Likevel er det slik at du må koordinere med naboer, hovedveier osv og i større prosjekter vil det være en fordel med et godt system.

Last ned 7 spørsmål til styringsgruppen


Svein Petter har erfaring i planlegging, ledelse, kvalitetssikring, risikovurdering, utvikling av veiledere og gjennomføring av store prosjekter særlig innenfor helsesektoren. Han er leder av Metier OEC’s Helsebygg-avdeling. Han har bl.a. vært involvert i «Nytt» Rikshospital, Stavanger universitetssykehus, nytt østfoldsykehus, Nye Kirkenes Sykehus og Oslo Universitetssykehus og har i ca. 15 år vært fagredaktør i tidsskriftet helse medisin og teknikk (HMT). Foretrukket rekreasjonsaktivitet er å være «til sjøs», helst under seil.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er Last Planner® System?

God prosjektplanlegging er essensielt for å levere et prosjekt innenfor rammene på tid, kost og kvalitet. Likevel er det her det skorter for mange virksomheter, og årsaken er ofte mangel på forståelse på hva god planlegging er og hvilke resultater det kan gi.

Fem grunner til at Excel ikke er tilstrekkelig når du skal ha oversikt over prosjektporteføljen

Mange virksomheter bruker Excel istedenfor å investere i systemer som er ment for prosjekt- og porteføljestyring. På den måten så sparer de kanskje IT-avdelingen for utgifter, men å bruke Excel til flere formål enn det det ble designet for kan straffe seg i lengden og det utgjør en stor risiko.

Hva kreves for å drive god porteføljestyring?

Mange bedrifter må velge mellom en rekke prosjekter og prosjektforslag hvert år. Å gjøre disse prioriteringene er krevende og innebærer utallige valgmuligheter. Valget man tar bør ikke være overlatt til tilfeldighetene, men basert på vedtatte kriterier og følge en tydelig strategisk retning. For å gjøre disse prioriteringene er det avgjørende å ha en god metodisk tilnærming til hvordan man styrer og utvikler porteføljen og evalueringskriterier som er tilpasset organisasjonens behov for prioriteringer.