Forventninger knyttet til arbeidsomfang i et kunde- og leverandørprosjekt

Organisering, samhandling og teamarbeid

1 min. lesning

Hva må til for å komme i havn med prosjektet? Svaret på dette avhenger av om du spør kunden eller leverandøren.

En kunde og en leverandør vil så godt som alltid ha ulike forventninger når det gjelder arbeidsomfang i et prosjekt.

 

Forskjeller i kostnad og pris

Dette gjelder kostnad, tidsbruk etc. Kunden har som regel et «større» syn på omfanget enn det leverandøren har, tross lik beskrivelse. Kunden vil ha høyest mulig kvalitet til lavest mulig pris, levert innenfor tidsrammen. Leverandøren, på sin side, vil levere kvalitet med lav kostnad, til en høyest mulig pris innen tidsrammene.

Utnytt gråsonene

Kunden og leverandøren har ulik adferd, fordi kunden forventer mer enn det leverandøren vil gi. Da oppstår det en gråsone som må håndteres. For å tjene penger er leverandøren avhengig av å gjøre om gråsonen til muligheter – endringer som kunden betaler for. Om usikkerheten får stå urørt, som en trussel, er dette å se som et avvik i prosjektet. I verste fall vil leverandøren bli nødt til å utføre merarbeid uten å få betalt for det.

Hos Metier OEC har vi prosjektlederkurs som fokuserer på å gi deg som prosjektleder de beste forutsetningene for å lykkes. Ta en titt på kurssiden vår for full oversikt.

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til vellykkede enkeltprosjekter, og til at våre kunder gjennomfører gjentagende gode prosjekter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Slik organiserer du for effektiv prosjektrettet ledelse

Hva må til for å komme i havn med prosjektet? Svaret på dette avhenger av om du spør kunden eller leverandøren.

Hva er prosjekteiers ansvar i prosjekter?

Hva må til for å komme i havn med prosjektet? Svaret på dette avhenger av om du spør kunden eller leverandøren.

Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe?

Hva må til for å komme i havn med prosjektet? Svaret på dette avhenger av om du spør kunden eller leverandøren.