Fire tips til innsalg av Samtidig prosjektering

Samtidig prosjektering

5 min. lesning

Å innføre nye arbeidsmetoder og metodikk kan være vanskelig og frustrerende, både for de som har «sett lyset» og vil overbevise andre og for dem som tenker at – «nei, ikke enda noe nytt». I dette blogginnlegget gir vi deg noen tips om hvordan du lettere kan få en prosjektgruppe interessert i å teste ut en ny måte å gjennomføre samferdselsprosjekter på.   

Et praktisk og lettfattelig metodeverk for bedre prosjektgjennomføring utarbeidet av NTNU, Bane NOR, Metier OEC og en rekke av Norges mest profilerte rådgivere og leverandører i samferdselsbransjen. Hvordan kan det ikke bli en suksess?

Vel, historien er full av eksempler på at mennesket er et bedagelig anlagt dyr. Vi foretrekker det kjente og vante. Sett fra evolusjonens perspektiv har den strategien vist seg å være en vinner. Ved å holde oss til det vi behersker har vi unngått mye frafall på grunn av overdreven sjansefylt prøving og feiling. Noen gamblere er det imidlertid blant oss og vi mennesker har også den evnen at vi faktisk tar til oss nye tanker og metoder når vi er overbevist om at det er bra for oss. 

Satt på spissen kan vi si at vi bare vurderer noe nytt dersom: 

  • Det beviselig er mer effektivt for oss
  • Det er anbefalt av noen som er kulere enn oss 
  • Det er i stand til å gi oss en morsommere hverdag

Å bevise for en prosjektgruppe at noe er mer effektivt enn det man er vant med å gjøre er en vanskelig øvelse. Særlig når effektiviteten påvirkes av både deltakernes erfaring og motivasjon. Det kryr heller ikke akkurat av superkule forbilder i samferdselsbransjen, så vil du få til noe nytt kan det kan være en god idé å gå for en morsommere hverdag.

Det beste innsalget for å få en morsommere hverdag kan være å vise til at man unngår det minst morsomme. Her er noen tips til hvordan du kan gå frem for å selge inn og få aksept for å bruke den norske metoden Samtidig prosjektering. Metoden er utviklet for effektiv gjennomføring av samferdselsprosjekter – og gir en morsommere jobbhverdag!


Last ned en gratis mal for salgspitch for samtidig prosjektering


Jaså, overbevist allerede? Les mer på nettsiden for samtidig prosjektering.

Tips nr 1: Argumenter med at Samtidig prosjektering (betraktelig) minsker sannsynligheten for strafferunder i prosjektet deres.

Med strafferunder mener vi her alt vi planleggere hater mer enn noe annet: omprosjektering, omkamper, revurderinger og trenering med tilhørende diskusjoner om ansvar og merkantile krumspring.

Metodeverket legger nemlig stor vekt på det vi kaller interessentanalyse. Dette er i praksis et grundig stykke arbeid for å sikre at alle personer, etater og instanser som vil kunne ha en mening om de ulike aspektene i prosjektet blir involvert på riktig nivå og til riktig tid. Gjør de ikke det blir det nemlig fort «omatt-atte-omatt-atte»..

Tips nr 2: Argumenter med at Samtidig prosjektering bidrar til bedre møter i prosjektet

Et av de største frustrasjonsmomentene i norsk arbeidsliv er dårlige møter. Nordmenn har et spesielt forhold til møter, det er nesten som dugnad. Vi møter opp, selv om det ikke er noen agenda. Og er det en agenda, så holder vi ut selv om agendaen ikke følges. Vi starter å sjekke epost i smug når diskusjonene utvikler seg til detaljert prosjektering som bare involverer (og interesserer) et fåtall i møtet. Og ikke minst, vi konkluderer mer enn gjerne i en sak selv om en essensiell deltaker ikke var med i møtet. Oppskrift på omkamp.

møter

Metoden Samtidig prosjektering legger nemlig stor vekt på å få til gode møter. Eller sesjoner som vi kaller det. Disse må planlegges og gjennomføres grundig og seriøst. Det er heldigvis ikke så vanskelig. Se bare på denne lille filmsnutten:

03_SPP_Sesjoner-2019-09-24

Tips nr 3: Finn en medsammensvoren

Ikke noe er så lite morsomt som å sitte alene med en utfordring. Skal du lykkes med å få solgt inn denne metoden vil det optimale være å snakke på tomannshånd med prosjektlederen eller hennes nestkommanderende (assisterende prosjektleder eller prosjekteringsleder). Dette gjelder uansett om du er på kundesiden eller på leverandørsiden. Bruk litt tid på å lese deg opp på innholdet på www.samtidigprosjektering.no. Se de fire filmene og søk eventuelt støtte hos din leder. Alle ledere liker at deres medarbeidere foreslår å prøve noe nytt (men velprøvd) – særlig når effekten vil kunne være raskere prosjektgjennomføring, mindre krangling og færre omkamper.

Tips nr 4: Forbered en "sales pitch" til prosjektgruppen

Å kunne selge inn en idé til en potensiell kunde eller samarbeidspartner er obligatorisk i mange yrker, og er noe vi i samferdselsbransjen med fordel kan bli bedre på. I våre prosjekter er det ofte slik at man kun blir informert om at en beslutning er tatt om hvordan vi skal jobbe. Ved manglende bevis på at vi blir mer effektive, og det at det ikke har blitt formidlet av noen som vi ser opp til eller vi ikke tror det gir oss en morsommere hverdag. Vel, da er det lett å gjøre som vi alltid har gjort.

Et innsalg bør følge følgende oppbygging:

  • Forklare problemet («planleggingstiden i norske samferdselsprosjekter er for lang»)
  • Hvordan kan vi gjøre det bedre? («Metoden Samtidig prosjektering»)
  • Hva er gevinstene for den enkelte («morsommere hverdag»)

hva må vi gjøreUnder kan du laste ned en mal for en slik sales pitch. Lykke til med å få en morsommere hverdag i dine prosjekter!

Sweco deltar i FoU-prosjektet Samtidig prosjektering, støttet av Norges Forskningsråd. Leveransene fra dette fire år lange forskningsprosjektet er gjort tilgjengelig på nettsiden for Samtidig prosjektering. Her er det tilgang til mer informasjon om selve metodeverket og hvordan man kan ta det i bruk første gang for å få mer effektiv gjennomføring av samferdselsprosjekter.

Last ned gratis mal for salgspitch for samtidig prosjektering


Anders Gjøsund jobber i Sweco Norge AS hvor han er gruppeleder for Sweco sitt største fagmiljø for BIM og VDC. Han har over 25 års erfaring fra norsk samferdselsbransje og startet sin karriere som veiplanlegger. Nå arbeider han for å bringe bransjen fremover ved å kombinere det beste innen BIM og modellbasert prosjektering med moderne metoder for prosjektgjennomføring. Han er en ettertraktet foredragsholder internt i Sweco hvor han blant annet har loset over 250 medarbeidere gjennom et innføringskurs i VDC og Samtidig prosjektering. Anders var Sweco sin representant for det nylig avsluttede FoU-prosjektet «Samtidig plan og prosjektering innen samferdsel», der Metier OEC hadde prosjektledelsen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Suksessfulle team – Hva kan vi lære av Google?

Tradisjonelt vil man typisk forsøke å “toppe” et team med de mest talentfulle individene. Mennesker med talent innenfor sitt felt vil typisk prestere godt, se en større helhet og dermed lettere tilpasse seg omgivelsene eller prosjektet med dertil større sannsynlighet for suksess. Men som påpekt i en rekke ledelseslitteratur, som “Good to Great” - det er like essensielt å ha rett person på rett plass. Eller sagt på en annen måte, alle i et team må fungere godt sammen.

NTNU sitt fokus på kunnskapsdeling etter forskningsprosjekt i Samtidig Prosjektering

NTNU har hatt stor glede av å være forskningspartner i det 4-årige forskningsprosjektet om Samtidig prosjektering (SP) i samferdselsprosjekter, som ble avsluttet i 2020. Prosjektet utforsket hvordan man kan effektivisere prosjektering gjennom nye arbeidsmetoder. Det ble utviklet og testet en metode for samtidig prosjektering.

Lansering: Ny sertifisering i samtidig prosjektering

I dag lanserer Metier OEC en ny sertifisering i Samtidig prosjektering. Sertifiseringen vil gi deg kunnskap og formalisert kompetanse om en ny måte å jobbe med prosjektering på som gir raskere prosjektrealisering, økt innovasjon og bedre kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter.