En enkel oppskrift på en arbeidsnedbrytningsstruktur

Prosjektoppstart og planlegging

3 min. lesning

Prosjekter kan ofte være komplekse og tunge å forholde seg til. Før prosjektplanen er på plass og arbeidet kan starte, er det lurt å bryte ned arbeidet i mindre deler. Dette kalles å lage en arbeidsnedbrytningsstruktur (Work Breakdown Structure / WBS) eller en prosjektnedbrytningsstuktur (Project Breakdown Structure / PBS).

Hva er en arbeidsnedbrytningsstruktur?

En arbeidsnedbrytningsstruktur (Work Breakdown Structure –WBS på engelsk), er en hierarkisk inndeling av prosjektet i arbeidsoppgaver.

En arbeidsnedbrytningsstruktur gjør det enklere å:

  • danne et godt utgangspunkt for planlegging
  • bryte ned prosjektet i håndterbare arbeidspakker
  • danne grunnlaget for å estimere prosjekter på en nøyaktig måte
  • sørge for at du ikke glemmer viktige leveranser
  • fordele ressurser
  • ta i bruk verktøy for brainstorming i prosjektteamet

Last ned gratis planleggingskit for prosjektplanHvordan lager du en arbeidsnedbrytningsstruktur?

For at du som prosjektleder skal få et best mulig utbytte av planleggingen, er det viktig å samarbeide med personer som har god erfaring og kompetanse fra prosjektarbeid. Her kan du gjerne hente inn kunnskap og erfaring fra andre organisasjoner også.

Enten du er glad i å tegne eller foretrekker tekst, kan det ofte være en god idé å få tanker og ideer du sitter inne med, ned på papiret.

1. Start med et blankt ark eller og post-it-lapper

Tegn en boks øverst midt på arket. Her skriver du navnet på prosjektet. Tenk over hvilke hovedleveranser, eller delprosjekter, prosjektet består av. Lag en boks for hver av disse leveransene under den øverste boksen. Dette kalles delprosjektnivå.

2. Tenk på hvilke leveranser delprosjektene består av

Lag en boks for hver av disse leveransene under delprosjektet. Disse leveransene kalles arbeidspakker og nivået kalles arbeidspakkenivå. Arbeidsoppgavene som utføres i hver arbeidspakke kalles aktiviteter.

3. Ansvaret for planlegging og gjennomføring av en aktivitet skal ligge hos en person

Samtidig er det viktig å sørge for at alle har en felles oppfatning av prosjektet slik at du unngår forvirring.

4. Alle bokser på alle nivå bør få en unik identitet

Dette kan eksempelvis bestå av 1 på prosjektnivå, 1.1, 1.2 etc. på delprosjektnivå, 1.1.1 og 1.1.2 arbeidspakkenivå og 1.1.1.1 og 1.1.1.2 på aktivitetsnivå. Dette gir elementene en entydig identifikasjon og hjelper deg til å holde oversikt i prosjektnedbrytningsstrukturen.

5. Beskriv innholdet i aktivitetene

Kalles ofte for et KTR-ark. Beskrivelsen skal inneholde arbeidet som skal utføres med et fornuftig detaljeringsnivå, krav til kvalitet, ressursbehovet - R, kostnadene - K, og tidsforbruket - T. KTR-beskrivelsen skal også inneholde navnet på aktivitetsansvarlig.

6. Kvalitetskrav, også kalt akseptansekriterier, er viktig

Dette er målbare forhold som gjør det mulig å sjekke om aktiviteten tilfredsstiller kravene til kvalitet når arbeidet er utført.

7. Lag et dokument for oppsummering

Dokumentet skal beskrive prosjektnedbrytningsstrukturen. Husk å inkluderere KTR-arkene.

Følger du punktene over, vil du ha et godt grunnlag for å etablere en tidsplan, kostnadsestimat og ressursoversikter i ditt prosjekt.

Det kan virke som mye arbeid, men om du investerer tiden i planlegging, vil selve prosjektarbeidet gå lettere etterpå.

Eksempler

Et enkelt eksempel på en arbeidsnedbrytningsstruktur for en klatrevegg:

nedbryt1

Et enkelt eksempel på en arbeidsnedbrytningsstruktur for en bro:

nedbryt2

Last ned gratis mal for prosjektplan


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er et Gantt-diagram?

Et Gantt-diagram er kort sagt en teknikk som brukes for å visualisere prosjekters tidsplan med aktiviteter og milepæler.

Hva er forskjellen på en produktnedbrytningsstruktur og en arbeidsnedbrytningsstruktur?

Lurer du på hva som er forskjellen på en prosjektnedbrytningsstruktur og en arbeidsnedbrytningsstruktur? De kan se veldig like ut, men understøtter forskjellige behov og har begge viktige roller i en planleggingsfase. I dette blogginnlegget forklarer vi deg forskjellen.

Slik lager du SMARTE prosjektmål

Det finnes gode og mindre gode prosjektmål. Gode prosjektmål kjennetegnes ved at de er klare og retningsgivende, og som en huskeregel bør de være SMARTE.