Dette gjør de beste prosjektlederne

Organisering og roller

2 min. lesning

En dyktig prosjektleder er viktig for alle prosjekter. Rollen til prosjektleder endres vesentlig med størrelsen på prosjektet. I mindre prosjekter må gjerne prosjektleder gjøre faglig arbeid i tillegg til prosjektlederoppgaver, mens i et stort prosjekt delegeres alt faglig arbeid og prosjektleders viktigste oppgave er å lede teamet innenfor rammene av god praksis i prosjektledelse.

Det er derfor prosjektets størrelse og kompleksitet som setter krav til prosjektleder. Prosjektledere må besitte ulike doser av lederegenskaper, faglig kunnskap og erfaring fra tidligere prosjekter.


Lyst til å jobbe hos oss? Vi søker kontinuerlig etter dyktige kollegaer.


Det er prosjekteier som velger ut prosjektleder til det respektive prosjekt. Det hender også av og til at man skifter prosjektleder underveis i prosjektet. Noen prosjektledere er kreative i tidligfase og passer best til å finne gode konsepter mens andre er flinke til å gjennomføre i henhold til plan.

Mange prosjekter mislykkes på grunn av dårlig prosjektledelse. I følge Dr. Owen C. Gadeken, fra Defense Systems Management College i USA, er det følgende egenskaper som kjennetegner de beste prosjektlederne:

  1. Føler eierskap til sitt prosjekt
  2. Har langsiktig tankegang og vidsyn, ser prosjektets påvirkning i et større perspektiv
  3. Søker de beste medarbeiderne for sitt prosjekt og sikrer utvikling av disse
  4. Forholder seg selektivt i tilnærming til utfordringer som oppstår i et prosjekt
  5. Kartlegger og forholder seg bevisst til eksterne interessenter
  6. God relasjonsskaper og påvirker
  7. Oppsøker proaktivt informasjon og innsikt rundt resultater

Bedriftens evne til å utvikle talenter som møter disse spesifikasjonene er avgjørende for hvor godt bedriften vil lykkes med sine prosjekter.

I skrivende stund er det over 300 ledige stillinger som prosjektleder og 275 prosjektrelaterte stillinger på finn.no. Prosjektlederegenskaper har aldri vært viktigere enn nå. Skal vi utvikle AS Norge og sikre dertil besparelser så må vi forbedre måten vi håndterer prosjektene på gjennom alle ledd i verdikjeden. Med en prosjektleder som har egenskapene over, og som er god på ledelse, øker sannsynligheten for å lykkes med prosjektet.

Lyst til å jobbe hos oss?

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen over? Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester. Stadig flere og mer krevende prosjekter gjør at vi søker dyktige prosjektledere med erfaring fra å lede større prosjekter innen IKT og Bygg & Anlegg.

Bredde i prosjektfaget

Metier OEC kan tilby en bredde i prosjektfaget man finner få andre steder i landet. Med tjenester rettet både mot enkeltprosjekter og overordnet for prosjektorienterte virksomheter, har våre ansatte en unik mulighet til å få brukt sin prosjektkompetanse bredt. Våre konsulenter kan, i tillegg til å få jobbe operativt som prosjektleder i en av våre mange kunders prosjekter, også ha mulighet til å bidra i leveranser som strategisk rådgiver og ekstern kvalitetssikrer.

New Call-to-action


Hilde er HR Manager i Metier OEC og er ansvarlig for rekruttering og headhunting. Hun har en master innen økonomi og administrasjon i tillegg til en eksamen i faget arbeidsrett. Hilde har tidligere jobbet som research manager og konsulent for Aims International og er en by-jente fra Bergen som mer enn gjerne oppmuntrer til videreutvikling og klatring på karrierestigen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan organiserer du egentlig prosjektene i virksomheten?

I tidligere blogginnlegg har vi beskrevet noen prinsipielle forskjeller mellom funksjonell, selvstendig og matriseorganisering av en virksomhet.

5 ting du kan gjøre i sommer, som sikrer at høstens prosjekter går på skinner

Sommer er for de fleste av oss synonymt med avslapping og late dager. Om du klarer å kombinere dette med litt planlegging, kan du allerede nå sikre at høstens prosjekter får et så godt utgangspunkt som mulig.

9 LinkedIn-grupper enhver prosjektleder bør være medlem av

Man blir aldri helt utlært i prosjektledelse, men en måte å holde seg oppdatert på er å være aktiv på LinkedIn. Ettersom mange i dag jobber i prosjekter på et eller annet nivå, har det dukket opp mangfoldige grupper på LinkedIn som du kan delta i – enten bare for å observere og bli inspirert av det andre legger ut av artikler og innlegg, eller for å debattere selv, dele ditt innhold og hjelpe andre.