Dette er hovedendringene i 2017-versjonen av PRINCE2®

Sertifiseringer og standarder

3 min. lesning

Axelos kunngjorde i januar at det vil komme en ny versjon av PRINCE2 i midten av 2017. Hva betyr dette for deg som allerede er PRINCE2 sertifisert eller som ønsker å bli det?

Den nye versjonen av PRINCE2, som er den første revisjonen av rammeverket siden 2009, er utviklet i samarbeid med erfarne prosjektledere fra ulike virksomheter internasjonalt.

Hva er de viktigste endringene i PRINCE2 sertifiseringen?

Den nye versjonen innebærer en ny utgave av PRINCE2-manualen, oppdaterte kurs og nye eksamener for Foundation og Practitioner. Oppdateringen endrer ikke ved noen av det grunnleggende i metodeverket - PRINCE2s overordnede struktur med syv prinsipper, temaer og prosesser forblir uendret.

Den største endringen er at det legges større vekt på følgende:

  • Skreddersøm av PRINCE2 til ulike typer organisasjoner og prosjektmiljøer
  • Prinsippene som understøtter PRINCE2
  • Tydeligere kobling mellom temaer og prinsipper
  • Restrukturering av tema-veiledningen for å imøtekomme spesfikke eksempler på skreddersøm
  • Den praktiske anvendelsen av metoden og veiledning med flere eksempler og tips

PRINCE2 er en beste praksis basert på erfaringer fra mange ulike prosjekter. Fokuset for 2017-oppdateringen er at rammeverket skal fungere enda bedre som en veiledning for alle som jobber i og med prosjekter.


Gratis e-bok: Få en kort introduksjon til PRINCE2 og hva rammeverket kan brukes  til.Når lanseres 2017-versjonen?

Den nye PRINCE2-versjonen lanseres først på engelsk i midten av 2017. Da kommer en ny engelsk manual og nye eksamener i Foundation og Practitioner. Den norske manualen og norske eksamener vil bli lansert i løpet av 2018.

Hva betyr oppdateringen av PRINCE2 for deg?

For deg som er sertifisert i PRINCE2 Foundation:

Oppdateringen vil ikke ha noe å si for deg som er sertifisert i PRINCE2 Foundation. Sertifiseringen din vil fortsatt være gyldig. Når den nye versjonen av PRINCE2 kommer vil vi anbefale deg å delta på et av våre webinarer for å få en oppdatering på hva som er nytt.

For deg som er sertifisert i PRINCE2 Practitioner:

Alle sertifiseringer i PRINCE2 Practitioner som allerede er gjennomført før 2017-oppdateringen blir lansert, vil være gyldige i 5 år som tidligere. Fra 2018 vil gyldigheten bli redusert til 3 år og kriteriene for å fornye sertifiseringen vil endres. Mer informasjon om dette kommer senere. Dersom du trenger å fornye Practitioner-sertifiseringen din er det lurt å gjøre dette i løpet av 2017 for å få nye fem års gyldighet. For å oppdatere deg på ny versjon kan du delta på et av våre webinarer.

LES OGSÅ: Nye krav for PRINCE2 Agile

For deg som vurderer en PRINCE2-sertifisering:

Vi holder våre sertifiseringer i PRINCE2 Foundation og Practitioner som normalt. Dersom du vurderer en sertifisering i PRINCE2 Practitioner vil det være smart å ta denne før den nye versjonen kommer. Etter at ny versjon er lansert vil gyldigheten på Practitioner-sertifiseringen reduseres fra 5 til 3 år.

Så snart den nye versjonen har kommet vil vi sette opp webinarer som gir deg en kort introduksjon til endringene.

Du kan lese mer om oppdateringen på Axelos sine hjemmesider.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

Last ned gratis e-bok: Dette er PRINCE2


Kristine er Content and Educational Manager i Metier OEC. Hun er ansvarlig for det pedagogiske fokuset i vår kursportefølje og har lang erfaring innen utvikling av nettbasert læring. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder for Mohive og Involve Learning. Kristine er en gladjente fra sørlandet som elsker friluftsliv og trening – noe hennes nye hund garantert vil dra glede av.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er P30® og hva kan det brukes til?

P3O® står for Portfolio, Programme and Project Offices og er et rammeverk og en metode. Den hjelper organisasjoner med å organisere og forvalte arbeidet til det vi i Norge ofte kaller et prosjektkontor, som gjerne forkortes til PMO (Project Management Office).

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en  sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.