Den komplette prosjektleder - Del 5: Den balanserte prosjektlederen

Organisering og roller

3 min. lesning

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie som tar for seg hvilke elementer som er nødvendige for å sikre at prosjektledere gang på gang lykkes med sine prosjekter. Med utgangspunkt i Metier OECs erfaring og forskning på området vil vi sette lys på hva som kjennetegner de aller beste prosjektlederne.

Nye prosjektledere, erfarne prosjektledere og prosjektledere med kompetanse. Disse er vi blitt introdusert for tidligere i artikkelserien. En faktor som gjelder for dem alle er evnen til å balansere prosjektet (og prosjektledelsen).

En prosjektleder er per definisjon balansekunstens mester. Det dreier seg ikke kun om å balansere den berømte «prosjekttrekanten» bestående av tid, omkostninger og kvalitet, men også i høy grad om å kunne balansere sin personlighet.

Hvem vil du helst ha til å lede ditt prosjekt?

En robot som har alle metoder og prosesser innprogrammert, eller en cowboy som kaster seg ut i problemer og haster seg gjennom? Svaret bør være ingen av dem!


Last ned gratis sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Roboten er alt for lite fleksibel når det skjer uventede forandringer, mens cowboyen på sin side, er alt for reaktiv til gjentatte ganger å kunne nå et mål hvor alle er tilfreds. Den ideelle prosjektleder ligger et sted imellom de to.

En avgjørende del av det at være en komplett prosjektleder er derfor å forstå seg selv og sin adferd samt deretter å kunne forstå andre og deres adferd. Men den virkelige verdien kommer først når prosjektlederen er i stand til å tilpasse sin egen adferd til det prosjektet krever, og kommuniserer godt med sine samarbeidspartnere.

– De beste prosjektlederne er alenemødre

Dette krever en balansert prosjektleder, som er åpen for å tilpasse seg. Evner du ikke det, er det en svært lang vei mot det å bli en komplett prosjektleder.

– Mine beste prosjektledere er alenemødre. De skal reise hjem fra jobb til en bestemt tid og har ingen annen å støtte seg på. Derfor er de pent nødt til å ta ansvar og være utrolig strukturerte. Samtidig er de vant til at ting ikke alltid går som planlagt. De er gode til å improvisere og å holde hodet kaldt i en krise. – Sjef for prosjektkontor i en større dansk virksomhet.

Tilpass deg

Du kan altså være en så erfaren og kompetent prosjektleder som bare det, men uten evne til å lytte, og å tilpasse seg andre, kommer du ingen vei. På veien mot å bli en komplett prosjektleder er det derfor uhyre viktig å øve på nettopp dette – tilpass deg prosjektet, kolleger og mål, og du vil dra nytte av det som prosjektleder.

I neste, og siste, artikkel ser vi nærmere på «den komplette prosjektlederen». Han/hun har gått gradene, fra prosjektdeltaker via ny prosjektleder, til en kompetent og balansert leder for prosjektet.

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

3 måter å organisere prosjekter på

En prosjektorganisasjon kan i hovedsak organiseres på tre forskjellige måter, etter hva som er mest hensiktsmessig. Her gir vi deg et overblikk over disse måtene å organisere prosjektorganisasjoner på, samt fordeler og ulemper ved hver og en av de.

Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosjekteier?

For at et prosjekt skal lykkes må man minimum ha to definerte roller. Prosjekteier og prosjektleder. Men hva er forskjellen på de to, og hva går egentlig rollene ut på? Det får du svar på her.

Dette kjennetegner en god prosjektleder

Gode prosjektledere vokser ikke på trær. Noen inntar lederrollen helt naturlig, mens andre trenger litt lenger tid før de er blant de beste. Hva må være på plass for at du som prosjektleder skal lykkes gang på gang, selv i de mest krevende prosjektene?