Den komplette prosjektleder - del 4 den kompetente prosjektlederen

Den komplette prosjektleder - Del 4: Den kompetente prosjektlederen

Skrevet av Christine Køster - 8. juni 2015

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie som tar for seg hvilke elementer som er nødvendige for å sikre at prosjektledere gang på gang lykkes med sine prosjekter. Med utgangspunkt i Metier OECs erfaring og forskning på området vil vi sette lys på hva som kjennetegner de aller beste prosjektlederne.

Tidligere i denne artikkelserien har vi sett på de beste prosjektlederne og hva de gjør. Vi har også tatt for oss den nye prosjektlederen og funnet verdien av å ha gode prosjektledere. Enhver prosjektleder er imidlertid avhengig av å heve kompetansen, i form av erfaring og ulike verktøy.

Jo raskere du som ny prosjektleder blir bevisst kompetansen som skal til for å lede et vellykket prosjekt, desto bedre. Det er også derfor vi i Metier OEC Academy kurser, sertifiserer og utdanner prosjektledere ut fra en helhetlig betraktning.


Karrierevei i prosjektledelse eller kortere praktisk kurs som gir pluss på  CVen? Prøv vår kursveileder for å finne ut hvilket kurs som er rett for deg!


Avhengig av kompetanse

De fleste blir etter en stund klar over at det finnes metoder og verktøy som de kan dra nytte av. Kanskje begynner de med å se nærmere på PRINCE2 eller Microsoft Project, en strukturert tilnærming til risikostyring. Det går ofte lang tid før en leder er bevisst på all den kompetanse det er nødvendig å inneha for å bli en komplett prosjektleder.

Kontinuerlig utvikling og forbedring

Vår erfaring er at gode prosjektledere må bygge den kompetansen som er nødvendig for å styre et prosjekt. Dette inkluderer blant annet planlegging, risikostyring og statusrapportering. Videre må man utvikle seg som leder ved å bli bevisst og forbedre sin egen ledelsesstil og kommunikasjonsstil. Sist, men ikke minst, må man ha fokus på kontinuerlig utvikling og forbedring. Dette kan gjøres på flere måter. Ved å treffe andre, sørge for å holde seg oppdatert med faglig påfyll eller ved å benytte en mentor.

Flere aspekter

Som vi har sett ved Alpha-prosjektlederne er det lederevne og evne til å kontinuerlig forbedre seg som utgjør den avgjørende forskjellen. Det skal i tillegg være et fornuftig nivå av metode og verktøykompetanse i bunn, men det er ikke nok å fylle på med denne typen kompetanse om fokus på lederevne og kontinuerlig utvikling ligger urørt.

Gode prosjektledere er altså avhengig av å bygge den kompetansen som er nødvendig for å styre et prosjekt på en god og trygg måte. Nøkkelord her er planlegging, risikostyring og statusrapportering.

I neste artikkel ser vi på «den balanserte prosjektlederen». En avgjørende del av det å være en komplett prosjektleder er å forstå seg selv og sin adferd, for deretter å kunne forstå andre og deres adferd.

La oss hjelpe deg med å finne riktig kurs. Prøv vår kursveileder!

Temaer: Prosjektlederen


Christine Køster

Skrevet av Christine Køster

Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.

Mest leste artikler