Den komplette prosjektleder - Del 4: Den kompetente prosjektlederen

Organisering og roller

3 min. lesning

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie som tar for seg hvilke elementer som er nødvendige for å sikre at prosjektledere gang på gang lykkes med sine prosjekter. Med utgangspunkt i Metier OECs erfaring og forskning på området vil vi sette lys på hva som kjennetegner de aller beste prosjektlederne.

Tidligere i denne artikkelserien har vi sett på de beste prosjektlederne og hva de gjør. Vi har også tatt for oss den nye prosjektlederen og funnet verdien av å ha gode prosjektledere. Enhver prosjektleder er imidlertid avhengig av å heve kompetansen, i form av erfaring og ulike verktøy.

Jo raskere du som ny prosjektleder blir bevisst kompetansen som skal til for å lede et vellykket prosjekt, desto bedre. Det er også derfor vi i Metier OEC Academy kurser, sertifiserer og utdanner prosjektledere ut fra en helhetlig betraktning.


Karrierevei i prosjektledelse eller kortere praktisk kurs som gir pluss på  CVen? Prøv vår kursveileder for å finne ut hvilket kurs som er rett for deg!


Avhengig av kompetanse

De fleste blir etter en stund klar over at det finnes metoder og verktøy som de kan dra nytte av. Kanskje begynner de med å se nærmere på PRINCE2 eller Microsoft Project, en strukturert tilnærming til risikostyring. Det går ofte lang tid før en leder er bevisst på all den kompetanse det er nødvendig å inneha for å bli en komplett prosjektleder.

Kontinuerlig utvikling og forbedring

Vår erfaring er at gode prosjektledere må bygge den kompetansen som er nødvendig for å styre et prosjekt. Dette inkluderer blant annet planlegging, risikostyring og statusrapportering. Videre må man utvikle seg som leder ved å bli bevisst og forbedre sin egen ledelsesstil og kommunikasjonsstil. Sist, men ikke minst, må man ha fokus på kontinuerlig utvikling og forbedring. Dette kan gjøres på flere måter. Ved å treffe andre, sørge for å holde seg oppdatert med faglig påfyll eller ved å benytte en mentor.

Flere aspekter

Som vi har sett ved Alpha-prosjektlederne er det lederevne og evne til å kontinuerlig forbedre seg som utgjør den avgjørende forskjellen. Det skal i tillegg være et fornuftig nivå av metode og verktøykompetanse i bunn, men det er ikke nok å fylle på med denne typen kompetanse om fokus på lederevne og kontinuerlig utvikling ligger urørt.

Gode prosjektledere er altså avhengig av å bygge den kompetansen som er nødvendig for å styre et prosjekt på en god og trygg måte. Nøkkelord her er planlegging, risikostyring og statusrapportering.

I neste artikkel ser vi på «den balanserte prosjektlederen». En avgjørende del av det å være en komplett prosjektleder er å forstå seg selv og sin adferd, for deretter å kunne forstå andre og deres adferd.

La oss hjelpe deg med å finne riktig kurs. Prøv vår kursveileder!


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan organiserer du egentlig prosjektene i virksomheten?

I tidligere blogginnlegg har vi beskrevet noen prinsipielle forskjeller mellom funksjonell, selvstendig og matriseorganisering av en virksomhet.

5 ting du kan gjøre i sommer, som sikrer at høstens prosjekter går på skinner

Sommer er for de fleste av oss synonymt med avslapping og late dager. Om du klarer å kombinere dette med litt planlegging, kan du allerede nå sikre at høstens prosjekter får et så godt utgangspunkt som mulig.

9 LinkedIn-grupper enhver prosjektleder bør være medlem av

Man blir aldri helt utlært i prosjektledelse, men en måte å holde seg oppdatert på er å være aktiv på LinkedIn. Ettersom mange i dag jobber i prosjekter på et eller annet nivå, har det dukket opp mangfoldige grupper på LinkedIn som du kan delta i – enten bare for å observere og bli inspirert av det andre legger ut av artikler og innlegg, eller for å debattere selv, dele ditt innhold og hjelpe andre.