Den komplette prosjektleder - Del 4: Den kompetente prosjektlederen

Organisering og roller

4 min. lesning

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie som tar for seg hvilke elementer som er nødvendige for å sikre at prosjektledere gang på gang lykkes med sine prosjekter. Med utgangspunkt i Metier OECs erfaring og forskning på området vil vi sette lys på hva som kjennetegner de aller beste prosjektlederne.

Tidligere i denne artikkelserien har vi sett på de beste prosjektlederne og hva de gjør. Vi har også tatt for oss den nye prosjektlederen og funnet verdien av å ha gode prosjektledere. Enhver prosjektleder er imidlertid avhengig av å heve kompetansen, i form av erfaring og ulike verktøy.

Jo raskere du som ny prosjektleder blir bevisst kompetansen som skal til for å lede et vellykket prosjekt, desto bedre. Det er også derfor vi i Metier OEC Academy kurser, sertifiserer og utdanner prosjektledere ut fra en helhetlig betraktning.


Last ned gratis sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Avhengig av kompetanse

De fleste blir etter en stund klar over at det finnes metoder og verktøy som de kan dra nytte av. Kanskje begynner de med å se nærmere på PRINCE2 eller Microsoft Project, en strukturert tilnærming til risikostyring. Det går ofte lang tid før en leder er bevisst på all den kompetanse det er nødvendig å inneha for å bli en komplett prosjektleder.

Kontinuerlig utvikling og forbedring

Vår erfaring er at gode prosjektledere må bygge den kompetansen som er nødvendig for å styre et prosjekt. Dette inkluderer blant annet planlegging, risikostyring og statusrapportering. Videre må man utvikle seg som leder ved å bli bevisst og forbedre sin egen ledelsesstil og kommunikasjonsstil. Sist, men ikke minst, må man ha fokus på kontinuerlig utvikling og forbedring. Dette kan gjøres på flere måter. Ved å treffe andre, sørge for å holde seg oppdatert med faglig påfyll eller ved å benytte en mentor.

Flere aspekter

Som vi har sett ved Alpha-prosjektlederne er det lederevne og evne til å kontinuerlig forbedre seg som utgjør den avgjørende forskjellen. Det skal i tillegg være et fornuftig nivå av metode og verktøykompetanse i bunn, men det er ikke nok å fylle på med denne typen kompetanse om fokus på lederevne og kontinuerlig utvikling ligger urørt.

Gode prosjektledere er altså avhengig av å bygge den kompetansen som er nødvendig for å styre et prosjekt på en god og trygg måte. Nøkkelord her er planlegging, risikostyring og statusrapportering.

I neste artikkel ser vi på «den balanserte prosjektlederen». En avgjørende del av det å være en komplett prosjektleder er å forstå seg selv og sin adferd, for deretter å kunne forstå andre og deres adferd.

New Call-to-action


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe?

Det er ikke alltid lett å holde oversikt over de ulike rollene i et prosjekt. Samtidig er det viktig å forstå og respektere de forskjellige mandatene og ansvarsområdene for å sikre god og effektiv prosjekteierstyring. To grupper som det er enkelt å forveksle, men som har vidt forskjellige ansvarsområder er styringsgruppe og referansegruppe. I dette innlegget går vi gjennom forskjellen på de to.

Slik blir du trygg som prosjektleder

Mange av oss får tittelen "prosjektleder" i en eller annen sammenheng gjennom arbeidslivet. Ofte er det uten at vi har noen form for formell utdannelse i faget, og det finnes nok tusenvis av "ufaglærte" prosjektledere i Norge som har ansvar for å nå krevende mål til estimert tid og kostnad. Er du prosjektleder har du et stort ansvar, og du må hele tiden ta viktige beslutninger. Her gir vi deg 6 tips som kan være nyttige å huske på for at prosjektet skal bli så vellykket som mulig.

3 måter å organisere prosjekter på

En prosjektorganisasjon kan i hovedsak organiseres på tre forskjellige måter, etter hva som er mest hensiktsmessig. Her gir vi deg et overblikk over disse måtene å organisere prosjektorganisasjoner på, samt fordeler og ulemper ved hver og en av de.