Den komplette prosjektleder - Del 1: Trenger vi gode prosjektledere?

Organisering og roller

4 min. lesning

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie som tar for seg hvilke elementer som er nødvendige for å sikre at prosjektledere gang på gang lykkes med sine prosjekter. Med utgangspunkt i Metier OECs erfaring og forskning på området vil vi sette lys på hva som kjennetegner de aller beste prosjektlederne.

Før vi begynner med å definere den komplette prosjektleder, må vi først overveie om det i det hele tatt er nødvendig å ha gode prosjektledere. Svaret er klokkeklart: Ja!

Ifølge PMI’s Pulse of the Profession er over 10 % av alle investeringer i prosjekter bortkastet grunnet dårlig gjennomføring. Dette støttes opp av det faktum at en avgjørende forskjell mellom de beste prosjektvirksomhetene og de øvrige er hvor gode de er til å utvikle medarbeidernes prosjektlederkompetanse.

Chaos Manifesto: Factors of success (Points)

 • Executive Management support (19)

 • User involvement (18)

 • Clear business objectives (15)

 • Emotional maturity (12)

 • Optimization (11)

 • Agile process (9)

 • Project management expertise (6)

 • Skilled resources (5)

 • Execution (4)

 • Tools and infrastructure (1)

Suksess avhengig av en god prosjektleder

Når vi ser nærmere på CHAOS-manifestet fra 2012 er «Project Management Expertise» med på topp 10-listen over faktorene som gjør at virksomheten ikke bare gjennomfører, men også har suksess med sine prosjekter. Ved første øyekast kan det virke skuffende at «Project Management Expertise» ligger som nummer syv, men når vi ser nærmere på listen ser vi raskt at majoriteten av suksessfaktorene i en eller annen grad er avhengig av en god prosjektleder.


Last ned gratis sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Tar vi for eksempel de to høyest rangerte, «Executive Management Support» og «User Involvement», viser vår erfaring at dette er blant de viktigste oppgavene en prosjektleder må ha kontroll på.

Kompetanseutvikling er nøkkelen

En annen undersøkelse viser at effekten av kompetanseutvikling innen prosjektledelse har en rekke positive gevinster. Blant annet ser vi en økt effekt på 29 % i forhold til tilfredshet hos interessenter. Gode prosjektledere utgjør altså en forskjell!

Effekten av kompetanseutvikling

 • 29 % Forbedret interessenttilfredshet

 • 27 % Bedre til å overholde deadline

 • 26 % Fall i prosjekter som feiler

 • 25 % Forbedret budsjettholdelse

 • 25 % Forbedret spesifikasjonoverholdelse

 • 25 % Forbedret kvalitet

 • 25 % Økt produktivitet

 • 24 % Forbedret time-to-market

Det lønner seg å bli bedre

En god og tydelig prosjektleder er med andre ord ytterst viktig for at prosjektet skal lykkes. Kontinuerlig kompetanseutvikling gir stor gevinst i form av forbedret interessetilfredshet samt en rekke andre faktorer. Vi kan derfor konkludere med at det å alltid ville bli bedre lønner seg – i alle ledd av prosjektarbeid.

I neste artikkel ser vi nærmere på hvilke faktorer som skiller de beste prosjektlederne, de såkalte Alpha-prosjektlederne, fra resten.

New Call-to-action


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe?

Det er ikke alltid lett å holde oversikt over de ulike rollene i et prosjekt. Samtidig er det viktig å forstå og respektere de forskjellige mandatene og ansvarsområdene for å sikre god og effektiv prosjekteierstyring. To grupper som det er enkelt å forveksle, men som har vidt forskjellige ansvarsområder er styringsgruppe og referansegruppe. I dette innlegget går vi gjennom forskjellen på de to.

Slik blir du trygg som prosjektleder

Mange av oss får tittelen "prosjektleder" i en eller annen sammenheng gjennom arbeidslivet. Ofte er det uten at vi har noen form for formell utdannelse i faget, og det finnes nok tusenvis av "ufaglærte" prosjektledere i Norge som har ansvar for å nå krevende mål til estimert tid og kostnad. Er du prosjektleder har du et stort ansvar, og du må hele tiden ta viktige beslutninger. Her gir vi deg 6 tips som kan være nyttige å huske på for at prosjektet skal bli så vellykket som mulig.

3 måter å organisere prosjekter på

En prosjektorganisasjon kan i hovedsak organiseres på tre forskjellige måter, etter hva som er mest hensiktsmessig. Her gir vi deg et overblikk over disse måtene å organisere prosjektorganisasjoner på, samt fordeler og ulemper ved hver og en av de.