Den komplette prosjektleder - del 1 trenger vi gode prosjektledere

Den komplette prosjektleder - Del 1: Trenger vi gode prosjektledere?

Skrevet av Christine Køster - 8. juni 2015

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie som tar for seg hvilke elementer som er nødvendige for å sikre at prosjektledere gang på gang lykkes med sine prosjekter. Med utgangspunkt i Metier OECs erfaring og forskning på området vil vi sette lys på hva som kjennetegner de aller beste prosjektlederne.

Før vi begynner med å definere den komplette prosjektleder, må vi først overveie om det i det hele tatt er nødvendig å ha gode prosjektledere. Svaret er klokkeklart: Ja!

Ifølge PMI’s Pulse of the Profession er over 10 % av alle investeringer i prosjekter bortkastet grunnet dårlig gjennomføring. Dette støttes opp av det faktum at en avgjørende forskjell mellom de beste prosjektvirksomhetene og de øvrige er hvor gode de er til å utvikle medarbeidernes prosjektlederkompetanse.

Chaos Manifesto: Factors of success (Points)

 • Executive Management support (19)
 • User involvement (18)
 • Clear business objectives (15)
 • Emotional maturity (12)
 • Optimization (11)
 • Agile process (9)
 • Project management expertise (6)
 • Skilled resources (5)
 • Execution (4)
 • Tools and infrastructure (1)

Suksess avhengig av en god prosjektleder

Når vi ser nærmere på CHAOS-manifestet fra 2012 er «Project Management Expertise» med på topp 10-listen over faktorene som gjør at virksomheten ikke bare gjennomfører, men også har suksess med sine prosjekter. Ved første øyekast kan det virke skuffende at «Project Management Expertise» ligger som nummer syv, men når vi ser nærmere på listen ser vi raskt at majoriteten av suksessfaktorene i en eller annen grad er avhengig av en god prosjektleder.


Karrierevei i prosjektledelse eller kortere praktisk kurs som gir pluss på CVen? Prøv vår kursveileder for å finne ut hvilket kurs som er rett for deg!


Tar vi for eksempel de to høyest rangerte, «Executive Management Support» og «User Involvement», viser vår erfaring at dette er blant de viktigste oppgavene en prosjektleder må ha kontroll på.

Kompetanseutvikling er nøkkelen

En annen undersøkelse viser at effekten av kompetanseutvikling innen prosjektledelse har en rekke positive gevinster. Blant annet ser vi en økt effekt på 29 % i forhold til tilfredshet hos interessenter. Gode prosjektledere utgjør altså en forskjell!

Effekten av kompetanseutvikling

 • 29 % Forbedret interessenttilfredshet
 • 27 % Bedre til å overholde deadline
 • 26 % Fall i prosjekter som feiler
 • 25 % Forbedret budsjettholdelse
 • 25 % Forbedret spesifikasjonoverholdelse
 • 25 % Forbedret kvalitet
 • 25 % Økt produktivitet
 • 24 % Forbedret time-to-market

Det lønner seg å bli bedre

En god og tydelig prosjektleder er med andre ord ytterst viktig for at prosjektet skal lykkes. Kontinuerlig kompetanseutvikling gir stor gevinst i form av forbedret interessetilfredshet samt en rekke andre faktorer. Vi kan derfor konkludere med at det å alltid ville bli bedre lønner seg – i alle ledd av prosjektarbeid.

I neste artikkel ser vi nærmere på hvilke faktorer som skiller de beste prosjektlederne, de såkalte Alpha-prosjektlederne, fra resten.

La oss hjelpe deg med å finne riktig kurs. Prøv vår kursveileder!

Temaer: Prosjektlederen


Christine Køster

Skrevet av Christine Køster

Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.

Mest leste artikler