5 grunner til at du bør investere i kompetanseheving innen prosjektledelse

4 min. lesning

Med en markedsøkonomi der kostnadene og usikkerhetene for prosjekter øker, er vi nødt til å optimalisere måten vi gjennomfører prosjekter på for å sikre mest mulig verdi. Dersom vi skal evne å håndtere denne usikkerheten raskt nok for å sikre grunnlaget for fremtidig verdiskapning er det avgjørende å investere i kompetanseutvikling av ansatte.

Kontinuerlig og planmessig kompetanseutvikling er avgjørende for virksomheter i et marked hvor konkurransen om de beste hodene er større enn noen gang. De ledende virksomhetene vi jobber med innser dette og flytter kostbare investeringer i nyansettelser til å utvikle kompetansen til eksisterende ansatte. De bruker også kompetanseutvikling som et virkemiddel for å videreutvikle og beholde riktig kompetanse gjennom å være en attraktiv arbeidsgiver.

I dette blogginnlegget gir vi deg fem grunner til hvorfor du bør investere i kompetanseheving.

Strategisk kompetanseutvikling

Opplæringen er et virkemiddel for å få til en ønsket forbedring, ikke et mål i seg selv. Det er stor forskjell i å sende ansatte på et tilfeldig kurs eller sertifisering og det å ha en strategi bak på hvordan virksomheten skal ta i bruk den nye kunnskapen i praksis. Ønsker du for eksempel å sertifisere flere ansatte i PRINCE2 for å ta i bruk metodikken i egne prosjekter, kan det være lurt å utføre PRINCE2-implementeringen som et prosjekt.

I dialog med kunder skiller vi mellom generell kompetanseutvikling og strategisk kompetanseutvikling. Generell kompetanseutvikling knytter seg til den enkelte ansattes oppgaver og læringsbehov som skal understøtte organisasjonens felles liv og målsetninger. For å være strategisk må kompetanseutviklingen være basert på definerte mål og planer og utgjøre en integrert og kontinuerlig prosess.

Med andre ord må tiltakene støtte opp om selskapets strategi. Det betyr at vi må vite hvor vi skal (strategiske mål og tilhørende kompetanse) og hvor vi står slik at vi vet hvilken kompetanse vi må utvikle.

For virksomheter som gjør en vesentlig del av verdiskapningen sin i prosjekter må derfor kompetanseutvikling i prosjektledelse være et strategisk tiltak.

LES OGSÅ: Hvordan sikre at ditt firma satser på PRINCE2 av de rette grunnene.

Under går vi gjennom noen fordeler ved å investere i opplæring og utvikling.


Kontakt oss for en uforpliktende prat om hva som skal til for å lykkes med et  opplæringsprogram i din bedrift.


1. Bidrar til å tiltrekke og beholde talenter

Mulighetene for læring og utvikling har stor betydning i kampen om de beste hodene. Bedrifter som tilbyr ansatte faglig og personlig utvikling vil både tiltrekke seg nye talenter og beholde de som allerede jobber der i dag. Hvis du vil beholde de flinkeste folkene er det også viktig at de får karrieremuligheter hvor de får tatt i bruk ny kunnskap. På den måten sikrer du at teori blir omsatt i praksis og at det gagner prosjektene i virksomheten.

Hvis din virksomhet er villig til å investere i utvikling av ansatte er sannsynligheten større for at de blir lengre. Ikke bare vil medarbeidertilfredsheten øke, men det vil også sørge for at de ansatte ikke stagnerer. Det at de holder seg oppdatert på det siste i prosjektverden vil til slutt komme prosjektene til gode.

2. De ansatte blir gode ambassadører

Selv om noen ansatte alltid vil gå videre, vil de ha en positiv opplevelse av virksomheten og fungere som ambassadører overfor venner og tidligere kolleger. De ansatte i en organisasjon er de mest troverdige kildene til hvordan det faktisk er å jobbe i virksomheten. Bruk dem aktivt i rekrutteringen mens de fortsatt jobber hos deg, og sørg for å ha en god avslutning hvis de mot formodning skulle gå videre.

3. Rigger virksomheten for fremtiden

For å rigge bedriften best mulig for fremtiden – og spesielt med tanke på den digitale evolusjonen vi står overfor, bør du ha en analyse av kompetansegapet i din organisasjon. Gjennom en slik analyse kan du enkelt identifisere områder hvor bedriften trenger å utvikle ferdigheter – enten ved å kurse eksisterende ansatte, eller ved å ansette noen med kompetansen du vil trenge for å sikre vekst.

4. Spar tid og penger

Å ansette nye medarbeidere er dyrere enn å beholde eksisterende. Det er også tidkrevende. Du vet heller ikke om den ansatte vil passe inn i miljøet, og trives med jobben eller om de allerede er på vei ut av døren etter noen måneder.

Opplæring av ansatte kan spare deg for tid og penger ved å utvikle de nødvendige ferdighetene internt, i stedet for å måtte rekruttere eksternt.

5. Gir et konkurransefortrinn

Strategisk og kontinuerlig utvikling av kompetanse gir konkurransefortrinn. Unik spesialkunnskap og ekspertise har stor verdi. Ansatte med riktig kompetanse vil være bedre rustet til å utføre jobben sin og bidra til en positiv utvikling i virksomheten.

Husk på at kompetanse er ferskvare som må fornyes kontinuerlig. Hvis ikke blir man fort hengende bakpå i et marked hvor endringstakten er raskere enn noen gang.


New Call-to-action


Torstein jobber som Business Development Manager i Academy & Project Systems. Her bidrar han til å øke våre kunders evner til å gjennomføre prosjekter på best mulig måte. Torstein har en master i innovasjon og næringsutvikling, og god erfaring innen salgsledelse og kundekontakt. Han brenner for strategisk kompetanseutvikling og ser ikke på opplæring som et mål i seg selv, men som et virkemiddel for å oppnå ønsket forbedring. Fritiden tilbringer han gjerne på sjøen eller ute i skog og mark med hunden Helmer.