4 grunner til at du bør investere i kompetanseheving

5 min. lesning

Kostnadsoverskridelser og kompleksitet knyttet til prosjekter er en kjent utfordring for mange prosjektorienterte virksomheter. Derfor er det viktig at vi optimaliserer måten vi gjennomfører prosjekter på, slik at vi sikrer mest mulig verdi for investeringene som gjøres.

Om vi skal kunne håndtere dagens usikkerhet raskt nok, for på den måten å sikre grunnlaget for fremtidig verdiskaping, er det avgjørende at organisasjonen har rett kompetanse til å løse utfordringene de står ovenfor. Under finner du fire gode grunner til hvordan strategisk kompetanseutvikling kan bidra til at din organisasjon gjennomfører vellykkede prosjekter nå, og i tiden fremover.

Strategisk kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er et virkemiddel for å få til en ønsket forbedring eller endring. Det er stor forskjell i å sende ansatte på et tilfeldig kurs eller sertifisering og det å ha en strategi bak på hvordan virksomheten skal ta i bruk den nye kunnskapen i praksis. Ønsker du for eksempel å sertifisere flere ansatte i PRINCE2 for å ta i bruk metodikken i egne prosjekter, kan det være lurt å utføre PRINCE2-implementeringen som et prosjekt.

I dialog med kunder skiller vi mellom generell kompetanseutvikling og strategisk kompetanseutvikling. Generell kompetanseutvikling knytter seg til den enkelte ansattes oppgaver og personlige utvikling, eller CV-bygging. Strategisk kompetanseutvikling er tett knyttet opp mot forretningen til virksomheten og baserer seg på definerte mål og planer.

Med andre ord må tiltakene støtte opp om selskapets strategi. Det betyr at vi må vite hvor vi skal (strategiske mål og tilhørende kompetanse) og hvor vi står slik at vi vet hvilken kompetanse vi må utvikle.

Vi i Metier mener at virksomheter som gjør en vesentlig del av verdiskapningen sine i prosjekter burde investere betydelig i kompetanseutvikling innen prosjektledelse. 

LES OGSÅ: Hvordan sikre at ditt firma satser på PRINCE2 av de rette grunnene.

Under går vi gjennom noen fordeler du som organisasjon kan oppnå ved å investere og jobbe strukturert med kompetansebygging innen prosjektledelse. 


Kontakt oss for en uforpliktende prat om hva som skal til for å lykkes med et  opplæringsprogram i din bedrift.


1. Bidrar til å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere

Mulighetene for læring og utvikling har stor betydning i kampen om de beste hodene. Bedrifter som tilbyr ansatte faglig og personlig utvikling vil både tiltrekke seg nye talenter og beholde de som allerede jobber der i dag. Flere av virksomhetene vi jobber med, investerer i kompetanseutvikling som et virkemiddel for å videreutvikle og beholde riktig kompetanse gjennom å være en attraktiv arbeidsgiver.

Hvis du vil beholde de flinkeste folkene er det viktig at de får karrieremuligheter hvor de får tatt i bruk ny kunnskap. På den måten sikrer du at teori blir omsatt i praksis og at det gagner prosjektene i virksomheten. Om din virksomhet er villig til å investere i utvikling av ansatte er sannsynligheten større for at de blir lengre. Ikke bare vil medarbeidertilfredsheten øke, men det vil også sørge for at de ansatte ikke stagnerer. Det at de holder seg oppdatert på det siste i prosjektverden vil til slutt komme prosjektene til gode.

2. Økt lønnsomhet

Ved å ha en strategisk tilnærming til kompetanseutvikling, øker sannsynligheten for at prosjekter leverer ønsket kvalitet innenfor en gitt tids- og kostnadsramme. Gode leveranser og vellykkede prosjekter gir høy grad av kundetilfredshet som kan føre til nye oppdrag og gode referanser.

Mange virksomheter viser til strategisk kompetanseutvikling som et konkurransefortrinn i deres tilbudsarbeid, og opplever dette som en USP når det skal velges leverandør.    

3. Et felles språk og bedre samhandling

Et felles kursprogram etablerer en felles terminologi og et felles språk, noe som forbedrer kommunikasjonen på tvers av team og avdelinger. Dette gjør det lettere å samarbeide og dele informasjon effektivt. De ansatte har ofte ulik bakgrunn og kompetanse, enten fra skolebenken eller tidligere erfaring, derfor er det lurt og omforenes om hvordan vi ønsker å gjennomføre prosjekter i vår virksomhet. Ved å ha dette på plass reduserer man sannsynligheten for misforståelser i større grad.  

4. Gir et konkurransefortrinn

Strategisk og kontinuerlig utvikling av kompetanse gir konkurransefortrinn. Kunnskap og ekspertise har stor verdi, og ansatte med riktig kompetanse vil være rustet til å utføre jobben sin og bidra til en positiv utvikling i virksomheten.

Huskat kompetanse er ferskvare som må fornyes kontinuerlig. Hvis ikke blir man fort hengende bakpå i et marked hvor endringstakten er raskere enn noen gang.


New Call-to-action


Torstein jobber som Business Development Manager i Academy & Project Systems. Her bidrar han til å øke våre kunders evner til å gjennomføre prosjekter på best mulig måte. Torstein har en master i innovasjon og næringsutvikling, og god erfaring innen salgsledelse og kundekontakt. Han brenner for strategisk kompetanseutvikling og ser ikke på opplæring som et mål i seg selv, men som et virkemiddel for å oppnå ønsket forbedring. Fritiden tilbringer han gjerne på sjøen eller ute i skog og mark med hunden Helmer.