Hvordan står det til med prosjektmodenheten i Norge?

Prosjektmodenhet

7 min. lesning

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie som tar for seg foredragene på Metierkonferansen. Den første delen kan du lese her.


Talentutvikling

Gary Travers, Managing Director EMEA og Synnøve Sandberg, Byggherredirektør Statsbygg brenner begge to for talentutvikling. I følge en undersøkelse fra EMEA så lykkes 71% av organisasjoner med definert karrierevei med sine prosjekter, og kun 57% av organisasjoner uten definert karrierevei lykkes med sine prosjekter. Da er det overraskende at kun 45% har en formell prosess for talentutvikling.

En av de som har satset på talentutvikling er Statsbygg. Synnøve fortalte oss hvordan de jobber med talentutvikling for å nå mål på tid, kost og kvalitet på prosjektporteføljen sin. De har definert kritisk kompetanse for prosjektorganisasjonen byggherre i Statsbygg og utviklet en verktøykasse bestående av utviklingssamtaler/individuelle utviklingsplaner, strukturert kompetanseutvikling gjennom Statsbyggskolen, mentoring, hospitering og utvikling og læring gjennom jobberfaring. Beste måten å utvikle talenter på er gjennom utvikling og læring gjennom jobberfaring, mener Synnøve.

LES OGSÅ: Best på talenter tjener mest fra Ledernytt.

Etter en kort benstrekk og påfyll av kaffe fikk deltakerne mulighet til å velge spor etter hvilke tema de var mest interessert i.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


Spor 1 - Gjentagende vellykkede prosjekter

På spor 1 gikk Paul Torgersen, leder for Metier Consulting, gjennom hvordan man kan gjennomføre vellykkede prosjekter gang etter gang. Paul innledet med at Roald Amundsen nådde Sydpolen først med bakgrunn i klare mål, bruk av beste praksis og andres erfaring, optimale team og grundig planlegging. Før han gikk gjennom en rekke eksempler fra virkeligheten pekte han på viktigheten å avklare hvem som måler suksessen og sammenhengen mellom å velge «riktig prosjekt» og det å gjennomføre «prosjektet riktig». Av suksessfaktorer som ble trukket frem ble det blant annet pekt på å følge den definerte prosessen, ha klare mål, bruke nøkkeltall for benchmarking og fokusere på reel usikkerhetsstyring.

Spor 1 - Måling av prosjektmodenhet i Norge

Videre fortsatte Trine S Nygård og Geir Bergersen fra Metier med å presentere resultater fra Metierundersøkelsen 2016 - landets første store prosjektundersøkelse. Undersøkelsen viser at majoriteten av deltakerne anser at egen virksomhet er dyktig i planlegging og gjennomføring av prosjekter. Sett i sammenheng med at 75 % angir en positiv utvikling gjennom stadig flere vellykkede prosjekter lover dette godt for fremtiden. Samtidig angir over 78 % at det er potensiale for forbedringer, at man ikke er spesielt dyktig eller umodne. Dette viser at selv om mye er bra rundt om i virksomhetene er det fremdeles rom for utvikling. Trine og Geir gikk også i dybden på hvilke områder som anses som avgjørende for vellykkede prosjekter.

Spor 1 - Samspillkontrakter - gir billigere og bedre bygg

Morten Aagaard, advokat i Metier Legal, avsluttet sporet med å snakke om samspill og gjennomføringsstrategi. Han fokuserte på at prosjektgjennomføring basert på samspillkontrakter mellom aktørene i et byggeprosjekt øker sannsynligheten for å redusere byggekostnadene. Samspillskontrakter kjennetegnes ved at det defineres en arena der byggherre, prosjekterende og entreprenører samarbeider om løsningsvalg og/eller gjennomføring. Dette forenkler kommunikasjonsveiene og betalingsmekanismer sørger for at skjulte agendaer unngås. Når partene ikke kommer til enighet er det byggherre som bestemmer og endringsmekanismer trigges i prosjektet.

LES OGSÅ: Hva skal til for å lykkes med samspillkontrakter

Spor 2 - Digitalisering av helse-Norge

På spor 2 gikk Christine Bergland, direktør for direktoratet E-helse, gjennom et av vår tids mest ambisiøse og komplekse IKT-satsninger innen offentlig sektor. Formålet med prosjektet er helhetlige tjenester for oss innbyggere. Med 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner, og pasienten som beveger seg i et forløp som går fra fastlege til spesialisthelsetjeneste er det mange utfordringer. Forprosjektet blir satt i gang til høsten og vi gleder oss til følge den spennende utviklingen.

Spor 2 - Bedriftskultur spiser strategi til frokost

Digitalisering av helse-Norge vil definitivt skape endring både for fastleger og pasienter og endring, omstilling og utvikling er nettopp det foredraget til Rune Sundland, Espen de Lange, William Ray Reagan (Airborne) og Johan Grieg Alberts (Metier) handlet om. De snakket om viktigheten av å forstå det rasjonale for endring. Man må klare å mobilisere energien som skal til for å få til endringer. Vi lar oss påvirke av en kultur som vi selv er med på å skape, og det er uklokt å kjøre endringsledelse uten å ha et bevisst forhold til dette. Fokus må være på å skape miljøer/kulturer som er villig til å utvikle seg. 30% av organisasjoner som er i endring kommer i mål. Det er de som klarer å mobilisere nok energi som får til den kraften som trengs for å komme helt frem.

LES OGSÅ: Kultur spiser strategi til frokost

Spor 2 - Så hvordan forvalter man energi i en kultur?

Når man starter et prosjekt som omhandler endring tar man ofte tak i struktur. Selv om man satser på samhandling betyr ikke det at strukturen faller helt. Utfordringen for en leder er å skape denne samhandlingsfølelsen uten å miste kontroll. Han eller hun må skape dialog hvor man spiller på de ansattes kompetanse og skaper en samhandlingskultur. På denne måten oppnår man resultatet raskere og på en mer effektiv måte. Å tro på det, å tørre og slippe løs og å gå inn i en åpen og konstruktiv dialog er den mest effektive og morsomste måten å drive endringslede på, ifølge Airborne.

Spor 2 - Samtidig prosjektering

Torbjørn Tveiten og Jan Erik Hoel fra ViaNova snakket om samtidig prosjektering og fordelene ved dette. Samtidig prosjektering er en arbeidsform som gir store gevinster på gjennomføringstid og som vil spare AS Norge for betydelige summer i årene som kommer. ViaNova delte sine erfaringer og råd for hvordan man kan redusere plan og prosjekteringstiden med 50%. De ga deltagerne en innføring og veiledning i bruk av samtidig prosjektering i infrastrukturprosjekter og hvilke forventninger som stilles til de ulike rollene når metoden benyttes.

Alt i endring – hva nå?

Dagen ble avsluttet med et annerledes og spissformulert foredrag av professor Tor Haugnes fra BI. Han utfordret oss med litt perspektivtrening, snakket om endringer og aktualiteter i samfunnet, og ga oss absolutt noe å tenke over før hjemreisen på denne varme sommerdagen.

LES OGSÅ: Vel gjennomført Metierkonferanse - Del 1
LAST NED: Alle presentasjonene fra Metierkonferansen kan du laste ned her.

Abonner på prosjektbloggen


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Løft ESG-implementeringen til neste nivå

Er det nok med en god ESG-strategi? Svaret er ikke overraskende nei. Mangelen på implementering kan gjøre en god strategi ubrukelig. Å ikke levere kan være verre enn å ikke ha ESG-strategi i det hele tatt! Men ESG-arbeidet kan også bety nye, spennende muligheter for bedrifter – om vi løfter modenheten i organisasjonen. Så hvordan skal vi gjøre det?

Få bedre prosjekter med P3M3® -modenhetsmåling

P3M3 er en anerkjent internasjonal standard for måling av prosjektmodenhet. Mange virksomheter legger P3M3 til grunn for en videreutvikling av sin prosjektvirksomhet – og det med god grunn. Igjennom en slik måling vil virksomheten kunne identifisere forbedringspotensialet, iverksette og prioritere tiltak og dermed styrke sin evne til å lykkes med prosjekter. I dette blogginnlegget ser på hvilke fordeler en modenhetsmåling kan gi, og hvordan du kan bruke det til kontinuerlig forbedring innenfor prosjektområdet.

Hva er prosjektmodenhet og hvordan kan din virksomhet bruke det til å forbedre prosjekter?

Å jobbe effektivt er noe vi alle streber etter i en verden i stadig forandring. Evnen til å respondere raskt på endringer og kunne klare å omstille seg for å møte nye behov og markeder, er viktigere enn noen gang. Virksomheter som ønsker å være konkurransedyktige bør kontinuerlig vurdere sin egen prosjektmodenhet. En slik bevisstgjøring vil kunne bidra til å identifisere områder som trenger forbedring for å nå de strategiske målene. Dette gjør virksomheten i stand til å iverksette tiltak som gir økt prosjektkapabilitet, noe som igjen gir økt gevinst. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva prosjektmodenhet er, og hvordan du kan bruke det til å forbedre virksomhetens prosjekter og tiltak gjennom en anerkjent metode for modenhetsmåling.