Tetra Tech skal forbedre 1 milliard menneskers liv – slik gjør de det

Bærekraft

7 min. lesning

FNs 17 bærekraftmål ble for mange organisasjoner et startskudd for å sette mål for, og å rapportere om, sin påvirkning på omgivelsene. Men hvordan kan vi måle bærekraftpåvirkningen prosjektene våre har på verden i sin helhet? Hvordan kan vi kvantifisere ringvirkningene fra prosjektene vi er involvert i? Og kan dette arbeidet ta oss fra retrospektiv rapportering til proaktivt bærekraftarbeid? Her kan Metier sin eier Tetra Tech kanskje lære oss noe.

Tetra Tech sin «1 Billion People Challenge» er en måte å se påvirkningen organisasjonen har, ved å måle den positive innvirkningen deres prosjekter har hatt på livene til mennesker verden rundt.

En milliard mennesker er et stort mål. Men bærekraftrapporten til Tetra Tech publisert i april 2023 viser at de har hatt en positiv effekt på livene til 545 millioner mennesker siden konseptet ble lansert i 2021. Hvordan måler de dette? Vi har snakket med EVP og Chief Sustainability & Leadership Development Officer i Tetra Tech, Leslie Shoemaker, for å lære om metoden.

Om Tetra Tech

Tetra Tech er et ledende, amerikansk konsulentfirma som spesialiserer seg på ingeniørtjenester. Spesielt innenfor vann, miljø, infrastruktur og energi.

Selskapet har 27 000 ansatte, og er involvert i over 100 000 prosjekter i mer enn 100 land. Organisasjonen tilbyr tjenester som spenner fra bærekraftig ressursforvaltning til komplekse infrastrukturprosjekter. Gjennom teknisk ekspertise og innovative løsninger arbeider selskapet for å løse kritiske utfordringer knyttet til klimaendringer, vannsikkerhet og urbanisering. Tetra Tech er også kjent for sitt engasjement i samfunnsansvar, inkludert støtte til lokale samfunn og miljøbevaring.

Metier er en del av Tetra Tech, som kjøpte opp vårt gamle moderselskap RPS i januar 2023.

Hva er 1 billion people challenge?

Internasjonale standarder for bærekraftmåling, slik som den internasjonale Greenhouse Gas Protocols Scope 1, 2 og 3, fokuserer på utslipp – enten direkte fra organisasjoner, eller indirekte i verdikjeden. Det gir organisasjonene en forståelse av egne utslipp og dermed også mulighet til å redusere dem. Samtidig tar det ikke med hele innvirkningen organisasjonen har på verden gjennom prosjektene de er involvert i, fordi det nettopp er utslippene det er fokus på.

Tetra Techs metodikk har gjort det mulig for dem å ikke bare måle hvilken innvirkning organisasjonen i seg selv hadde på planeten i form av utslipp fra deres eiendommer, aktiviteter, kontorer og verdikjeder, men også forbi egen organisasjon. Deres måte å måle bærekraft på inkluderer den påvirkningen arbeidet ut mot kunde har på miljøet, og på menneskers liv i positiv forstand.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


- Tetra Tech introduserte «1 Billion People Challenge» for å måle og følge med på effekten av vårt prosjektarbeid globalt, forklarer Leslie. Hensikten er å kunne kvantifisere og skalere vårt positive bidrag til kloden.

Navnet på initiativet understreker skalaen Tetra Tech opererer på. Selv om målet er stort (ca. 1/7 av klodens befolkning), viser resultatene at det på ingen måte er uoppnåelig. Det som er «cluet» er å lage en bærekraftig strategi, ikke bare en bærekraftstrategi. Samt at man styrer etter tydelige målsettinger.

- Vår forpliktelse til bærekraft er en integrert del av vårt selskap, tilnærmingene og de løsningene vi tilbyr. 1 billion people challenge er ikke et separat initiativ, men et resultat av vårt kjernevirke, forteller Leslie. «Leading with Science», vårt slagord, understreker dette. Vi integrerer bærekraft i våre prosjekter, med løsninger og tjenester basert på forskning.

Hvordan måler Tetra Tech deres påvirkning?

En av de predefinerte forutsetningene er at organisasjonen ikke skal telle det samme livet to ganger, og kriteriene for å bli telt med i rapporten er høye. Blant annet skal prosjektet være av en viss størrelse, og være ferdigstilt. Dette gjør at tallene i rapporten er konservative.

- Vi må også tilpasse metodologien til hver sektor for å kunne beregne hvor mange mennesker arbeidet virker inn på, forklarer Shoemaker. For eksempel regner vi ut hvor stort tjenesteområdet er for et vannbehandlingsanlegg, og hvor mange mennesker som vil drikke det vannet.

For fornybar energi, som for eksempel et vindkraftanlegg, ville Tetra Tech sett på antall kilowatt som genereres, eller som vil bli generert fra anlegget. Igjen vil dette da generere en viss mengde strøm for et visst serviceområde. Slik kan de beregne hvor mange mennesker som får nytte av dette ut fra hvor stort serviceområdet er, og hvor mange mennesker som befinner seg der.

I den siste bærekraftrapporten publisert i april 2023, regner organisasjonen med at de har hatt en positiv påvirkning på nye 138 millioner menneskers liv bare det siste året.

I 2022 har Tetra Tech oppnådd følgende gjennom sitt prosjektarbeid ut mot kunder:

  • 502 milliarder liter vann behandlet, spart eller gjenbrukt
  • 1,023 megawatt (MW) fornybar energi identifisert, planlagt eller generert per år
  • 6.7 millioner hektar med land- eller vannbaserte økosystemer er blitt fredet, forvaltet eller restaurert
  • Utslipp av 80,6 millioner tonn CO2 er unngått eller fanget
  • 32,2 millioner mennesker har hatt nytte av sosiale initiativer og styringsprogrammer

- Så langt har vår positive innvirkning i form av reduksjoner av klimagassutslipp vist seg å være 2000 ganger større enn hva vi selv slipper ut som organisasjon, forteller Shoemaker.

- Det handler om ringvirkninger

Påvirkningen organisasjoner har på miljøet må sees i kombinasjon med påvirkningen vi har på hverandre, sier Shoemaker.

- Vi som selskaper og organisasjoner er et økosystem. Vi er ikke separate øyer uten innvirkning på hverandre. Vi må fortsette å utvikle grønn teknologi og designe nye metodikker med langvarige effekter.

Som et konsulentselskap som er inne i en rekke prosjekter, har Tetra Tech og Metier en direkte påvirkning på de grønne prosjektene og initiativene som skapes og gjennomføres på tvers av markedene. I mange tilfeller utvikler Tetra Tech de grunnleggende metodene for bærekraftsprogrammer som deretter brukes av organisasjoner over hele verden.

Metodene vi utvikler, kunnskapen vi viderefører og som brukes videre i andre organisasjoner må ikke undervurderes.

- Dette er kanskje det som har mest påvirkningskraft, men som er vanskelig å måle. Det handler om ringvirkninger av vårt arbeid utover det vi kan se fysisk her og nå. Hvordan vi skal måle det på en sikker og kvantitativ måte vet vi ikke ennå. Men vi vet at det er vel så viktig som det vi har tall på her og nå.

Nytter å gå forbi ren rapportering

Det å rapportere retrospektivt er selvfølgelig både viktig og nyttig for å ha en oversikt over egne utslipp som selskap. Nå er det også obligatorisk for stadig flere bedrifter med slik rapportering. I tillegg viser Tetra Techs måte å rapportere på at man også kan rapportere for å drive frem innsats på bærekraftsområdet i organisasjonen.

Ved å sette ambisiøse, langsiktige, og kvantifiserbare mål, kan vi sørge for at vi setter fokus på å ikke bare minimere egne utslipp, men å maksimere vår positive påvirkningskraft på kloden. Ambisiøse mål virker. Og verden trenger kanskje flere av dem.

Tusen takk til Leslie Shoemaker, Felicia Avdimetaj, Hasan Hamdan og Charlotte Eneroth. 

Abonner på prosjektbloggen


Ronja jobber som tekstforfatter og innholdsprodusent i Metier, og sørger for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur. På fritiden finner du henne ofte på en god konsert, eller på tur i Østmarka.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Klimakrisen: Fra bekymring til handling

Vi har lenge nytt godt av et forutsigbart og stabilt klima. Påliteligheten har tillatt oss å bygge, vokse og planlegge for fremtiden. Men i de siste årene har noe endret seg, vi opplever stadig mer ekstremvær og fagmiljøene har slått rød alarm. Vi vet nå at endring haster. Men selv om utfordringene er alvorlige, fører de også med seg et mangfold av muligheter. Ved å utnytte kraften i kapitalmarkedene og tenke globalt, kan land som Norge være med å definere fremtidens samfunn. For å få til det er vi nødt til å ta innover oss at vi må gjøre noe nå, og samtidig ha et langsiktig perspektiv. Men hvordan balanserer vi disse to tingene?

ESG i store prosjekter: The good, the bad & the ugly

Hver uke bygges det en by på størrelse med Paris over hele verden. Og prosjektene spenner fra mindre oppussing til fullskala smartbyprosjekter. Uansett størrelse spiller alle prosjekter en avgjørende rolle i veien mot det grønne skiftet. Vårt felles mål i Parisavtalen er å oppnå global netto null karbonutslipp innen 2050. For å oppfylle dette ambisiøse målet, er det kritisk at bærekraft integreres og oppnås i alle faser av store prosjekter. Her utforsker vi de tre ESG-veiene for oppnåelse av bærekraftmål i store prosjekter, og hva det innebærer for bransjen. Heng med, og la oss utforske "The Good, Bad og Ugly."

Er verden i ferd med å løpe fra Norge i det grønne industrikappløpet?

Fornybarnæringen og den pågående dialogen mellom regjeringen og næringen om rammebetingelsene for videre vekst, var et av de store fokusområdene under årets Arendalsuka. Kina satser massivt på grønn omstilling. USA støtter oppunder grønn industri med sin Inflation Reduction Act som tiltrekker seg mange grønne industrisatsninger, mens EU har sin Green Deal Industrial Plan. Hva skal til for at vi lykkes? Og er verden i ferd med å løpe fra oss i det grønne industrikappløpet? Dette var utgangspunktet for debatten FREYR og Metier inviterte til. Her deltok blant annet Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP), administrerende direktør i Fornybar Norge, Åslaug Haga og administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Heikki Holmås. Her har vi oppsummert noen av hovedpunktene i debatten, og du kan se opptaket fra arrangementet.