Støtter studentenes PRINCE2®-sertifisering

Sertifiseringer og standarder

3 min. lesning

Studentene på masterstudiet i Digital samhandling ved NTNU har prosjektledelse som emne. Nå har utdanningsinstitusjonen valgt å bidra med deler av utgiftene knyttet til sertifisering i PRINCE2® for studentene som ønsker det.

 Knut Arne Strand– Jobbmarkedet etterspør i større og større grad sertifiseringer, og vi ser derfor at en sertifisering i PRINCE2® er attraktivt for våre studenter. Studentene på denne masteren har allerede prosjektledelse som emne, og i faget lærer de blant annet PRINCE2®.

Det sier førsteamanuensis Knut Arne Strand ved NTNU, som er programansvarlig for masteren Digital samhandling.

– Får dokumentert kunnskapen sin

Masterstudiet i Digital samhandling er bygd opp slik at studentene får kunnskap om digitale brukeropplevelser – samt hvordan digitale systemer kan bidra til mer effektiv samhandling på tvers av ulike fagområder. Med fokus på blant annet digitaliseringsprosesser, samspillet mellom teknologi og organisasjoners utnyttelse av denne, og digitale samhandlingsverktøy, skal studiet gi studentene god innsikt i digitale brukeropplevelser. Her kommer prosjektledelse inn i bildet, og det er i dette emnet studentene lærer seg å bruke prosjektledelsesmetoden PRINCE2®. 

– Det studentene får gjennom emnene på NTNU – med studiepoeng – er like mye verdt som et kursopplegg, så sånn sett lærer de kanskje ikke så mye nytt gjennom å sertifisere seg. De får imidlertid dokumentert kunnskapen sin på en annen måte. Og, som sagt, arbeidslivet etterspør svært ofte denne type sertifiseringer, så da ble dette noe vi ønsket å prøve, forteller Strand.


Gå til PRINCE2 kursoversikt for å finne kurset som passer best for deg.


Godt grunnlag for å lykkes

PRINCE2® (Projects in Controlled Environments) er en sertifisering for effektiv prosjektledelse. Den internasjonalt anerkjente metoden kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter, og består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper.

– En slik sertifisering er relativt dyr, noe som førte til at studentene i årets kull spurte om NTNU kunne tenke seg å sponse deler av utgiftene, om de også betalte en egenandel. Det valgte vi å si ja til, sier Strand, og fortsetter:

– Studentene har godt grunnlag for å lykkes med en PRINCE2®-sertifisering, i og med at de har tatt prosjektledelse som emne. Dette emnet inneholder mye av det samme som et kursopplegg.

LES OGSÅSå mye tid bruker du på å ta en PRINCE2-sertifisering

Skal evalueres i etterkant

Samtlige av studentene i 1. klasse på masterstudiet valgte å benytte seg av tilbudet, og skal etter planen ta en PRINCE2®-sertifisering gjennom Metier OEC. Men hvorfor går en utdanningsinstitusjon med på å dekke deler av kostnadene?

– Vi kan argumentere med at dette er en forholdsvis ny og ukjent master, og da ønsker vi å hjelpe studentene ut i arbeidslivet. Når det er sagt, de fleste tidligere studenter har jobber hvor mastergraden er relevant.

Modellen med sertifiseringsstøtte er en prøveordning, og det er ikke avgjort om det blir gjentatt.

– Det gjenstår å se hvordan det går. Vi må evaluere i ettertid, og hvem vet, kanskje får vi også innspill til endringer vi kan gjøre her, spesielt når det kommer til prosjektledelse, avslutter Strand.

Get free brochure about the Executive MBA


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er P30® og hva kan det brukes til?

P3O® står for Portfolio, Programme and Project Offices og er et rammeverk og en metode. Den hjelper organisasjoner med å organisere og forvalte arbeidet til det vi i Norge ofte kaller et prosjektkontor, som gjerne forkortes til PMO (Project Management Office).

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en  sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.