Støtter studentenes PRINCE2®-sertifisering

Sertifiseringer og standarder

3 min. lesning

Studentene på masterstudiet i Digital samhandling ved NTNU har prosjektledelse som emne. Nå har utdanningsinstitusjonen valgt å bidra med deler av utgiftene knyttet til sertifisering i PRINCE2® for studentene som ønsker det.

 Knut Arne Strand– Jobbmarkedet etterspør i større og større grad sertifiseringer, og vi ser derfor at en sertifisering i PRINCE2® er attraktivt for våre studenter. Studentene på denne masteren har allerede prosjektledelse som emne, og i faget lærer de blant annet PRINCE2®.

Det sier førsteamanuensis Knut Arne Strand ved NTNU, som er programansvarlig for masteren Digital samhandling.

– Får dokumentert kunnskapen sin

Masterstudiet i Digital samhandling er bygd opp slik at studentene får kunnskap om digitale brukeropplevelser – samt hvordan digitale systemer kan bidra til mer effektiv samhandling på tvers av ulike fagområder. Med fokus på blant annet digitaliseringsprosesser, samspillet mellom teknologi og organisasjoners utnyttelse av denne, og digitale samhandlingsverktøy, skal studiet gi studentene god innsikt i digitale brukeropplevelser. Her kommer prosjektledelse inn i bildet, og det er i dette emnet studentene lærer seg å bruke prosjektledelsesmetoden PRINCE2®. 

– Det studentene får gjennom emnene på NTNU – med studiepoeng – er like mye verdt som et kursopplegg, så sånn sett lærer de kanskje ikke så mye nytt gjennom å sertifisere seg. De får imidlertid dokumentert kunnskapen sin på en annen måte. Og, som sagt, arbeidslivet etterspør svært ofte denne type sertifiseringer, så da ble dette noe vi ønsket å prøve, forteller Strand.


Gå til PRINCE2 kursoversikt for å finne kurset som passer best for deg.


Godt grunnlag for å lykkes

PRINCE2® (Projects in Controlled Environments) er en sertifisering for effektiv prosjektledelse. Den internasjonalt anerkjente metoden kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter, og består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper.

– En slik sertifisering er relativt dyr, noe som førte til at studentene i årets kull spurte om NTNU kunne tenke seg å sponse deler av utgiftene, om de også betalte en egenandel. Det valgte vi å si ja til, sier Strand, og fortsetter:

– Studentene har godt grunnlag for å lykkes med en PRINCE2®-sertifisering, i og med at de har tatt prosjektledelse som emne. Dette emnet inneholder mye av det samme som et kursopplegg.

LES OGSÅSå mye tid bruker du på å ta en PRINCE2-sertifisering

Skal evalueres i etterkant

Samtlige av studentene i 1. klasse på masterstudiet valgte å benytte seg av tilbudet, og skal etter planen ta en PRINCE2®-sertifisering gjennom Metier OEC. Men hvorfor går en utdanningsinstitusjon med på å dekke deler av kostnadene?

– Vi kan argumentere med at dette er en forholdsvis ny og ukjent master, og da ønsker vi å hjelpe studentene ut i arbeidslivet. Når det er sagt, de fleste tidligere studenter har jobber hvor mastergraden er relevant.

Modellen med sertifiseringsstøtte er en prøveordning, og det er ikke avgjort om det blir gjentatt.

– Det gjenstår å se hvordan det går. Vi må evaluere i ettertid, og hvem vet, kanskje får vi også innspill til endringer vi kan gjøre her, spesielt når det kommer til prosjektledelse, avslutter Strand.

Get free brochure about the Executive MBA


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er PRINCE2®-prinsippene og hvorfor har vi dem?

I PRINCE2 er det definert syv prinsipper som gir et rammeverk av gode fremgangsmåter for de som er involvert i et prosjekt. Det er avgjørende at vi etterlever disse for at prosjektet skal bli styrt etter PRINCE2 og være i tråd med beste praksis. De er basert på analyser av tidligere prosjekter og har vist sin verdi i praksis over mange år. Videre er de universelle, de gjelder for alle prosjekter og må alltid være til stede.

Hva er AXELOS ProPath?

AXELOS, som står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® og MoP ®, lanserte tidligere i vår et nytt sertifiseringsregime som heter ProPath. AXELOS ProPath samler verdens ledende sertifiseringer for prosjekt-, program- og porteføljestyring for å gjøre det enklere for deg å velge riktig retning blant alle sertifiseringene de tilbyr.

Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT®?

Det finnes mange sertifiseringer innenfor smidig tankesett og smidige metoder. Axelos, som står bak PRINCE2, lanserte i 2015 en løsning på hvordan man bør kombinere PRINCE2 og smidige metoder i prosjektsammenheng. Rammeverket fikk navnet PRINCE2 Agile og sertifiseringen har blitt svært populær og er blant de prosjektsertifiseringene som vokser raskest i Norge.