Stadig flere studenter ved NHH velger prosjektledelse som valgfag

Sertifiseringer og standarder Kompetanseutvikling

5 min. lesning

I år er det nesten 400 påmeldte til kurs i prosjektledelse som er et valgfag for de som tar en Bachelor i økonomi og administrasjon ved NHH. Det er en nesten en dobling sammenlignet med 2019.

Postdoktor Institutt for strategi og ledelse, Kjersti Berg Danilova, er ansvarlig for kurset og synes det er kjekt at så mange velger prosjektledelse. Hun mener det er flere årsaker til at prosjektledelse blir stadig mer populært.

kjersti_berg_danilova-1- For det første er det et økende fokus på digitalisering i privat og offentlig sektor. Mange tvinges til å tenke nytt, og det blir det mange nye prosjekter ut av, sier Danilova. Det er mange omstillings- og endringsprosesser om dagen, og det er flere bransjer som må tenke i nye baner for å henge med i den teknologiske utviklingen som skjer raskere enn noen gang.

Med et stadig økende antall prosjekter både i næringslivet og i offentlige virksomheter, er behovet etter ansatte med prosjektledelsesferdigheter stort. Uavhengig om du skal lede prosjekter, fag eller mennesker – prosjektledelse er relevant kompetanse uansett.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar om PRINCE2 og hør hvorfor  sertifiseringen er verdens største innen prosjektledelse.


- For det andre så er prosjektledelse et fag man veldig fort ser relevansen av, sier Danilova. Det kan være en årsak til at vi stadig ser flere studenter som velger det som valgfag. Det å bygge kompetanse innenfor prosjektledelsesfaget er et klokt valg da de fleste virksomheter trenger noen med slike ferdigheter – og behovet vil nok ikke bli noe mindre med tiden.

Etterspurt kompetanse

Prosjektledelse oppfattes som et relevant kurs i næringslivet og i offentlige virksomheter da det er en kompetanse som er ønskelig hos arbeidstakere i dag. - Uansett hvilken jobb du skal ha så vil det være en kompetanse som er nyttig for de aller fleste – uavhengig om du skal lede, delta i eller er berørt av et prosjekt. Det er kompetanse som er verdifull å ha med seg når man skal ut i jobbsammenheng, forteller Danilova.

I fjor hadde ikke NHH prosjektledelse som en del av studietilbudet på grunn av ressurshensyn. Det var mangel på undervisningskapasitet og kurset fikk dessverre ikke plass i studieporteføljen. Det kan ha bidratt til enda flere studenter har valgt faget dette året. NHH har kjørt prosjektledelseskurset hel-digitalt på grunn av korona-pandemien denne våren, og det har fungert godt, ifølge Danilova.

Kompetanse som kan tas i bruk med en gang

En annen grunn til at valgfaget prosjektledelse er blitt så populært er at studentene ser nytten av å ha denne kompetansen både i privat-, studie- og jobbsammenheng, forteller hun. De får bruk for det de har lært med en gang og trenger ikke å vente til de kommer ut i arbeidslivet.

- Det er til enhver tid mange ulike prosjekter på campus og gjennom studentforeningen som ledes av dyktige studenter med prosjektledelse som valgfag, sier hun.

Får tilbud om PRINCE2-sertifisering

Studentene ved NHH som tar kurset prosjektledelse får også tilbud om å ta en PRINCE2® sertifisering igjennom Metier OEC. PRINCE2 er en anerkjent internasjonal sertifisering og prosjektledelsesmetode som passer godt i alle bransjer og for alle typer prosjekter. Metoden kan brukes fullt eller delvis for å forbedre eller som et tillegg til eksisterende modeller og prosesser for prosjektarbeid.

LES OGSÅ: Hva er egentlig PRINCE2?

I 2019 var det kun 50 studenter fra NHH som valgte å benytte seg av dette tilbudet, mens i år har over 140 meldt seg på.

Hvorfor akkurat PRINCE2?

På spørsmålet om hvorfor NHH valgte å tilby akkurat PRINCE2-sertifiseringen til sine studenter, svarer Danilova at i og med at kurset prosjektledelse handler om grunnleggende kompetanse innenfor fagområdet så passer det fint med PRINCE2 som er en mer allmenn og bredere sertifisering enn for eksempel sertifiseringer innenfor smidige metoder.

- Kurset i prosjektledelse er et generelt kurs og handler om prosjekt fra start til slutt, og selv om det ikke nødvendigvis overlapper fullt og helt med PRINCE2, så er det det at dette handler om det grunnleggende og generelle som gjør at det passer veldig godt inn, sier Danilova. - Kurset vi tilbyr tar for seg generell teori og faktabasert kunnskap og går ikke i dybden på alle metoder for prosjektledelse, men vil gi studentene en grunnleggende forståelse for faget og forhåpentligvis bidra til enda flere dyktige prosjektledere i Norge i fremtiden.

Det at PRINCE2 også er en anerkjent og etterspurt sertifisering i utlyste prosjektstillinger gjør at studentene vil ha stor nytte av en PRINCE2-sertifisering på CV-en i jobbsøkerprosesser. Det vil bidra til at de føler seg tryggere i en eventuell prosjektrolle, og at de vil være mer attraktive for fremtidige arbeids- og oppdragsgivere.

NHH og Metier OEC har hatt et samarbeid siden 2013 slik at de som ønsker å sertifisere seg innen PRINCE2 under bachelorstudiet har mulighet til det. Studentene får tilbud om et e-læringskurs og en egen eksamen ved siden av NHH sitt prosjektledelseskurs.

- Vi setter stor pris på vår avtale med Metier OEC og mulighetene det gir våre studenter, sier Danilova.

Gratis introduksjonswebinar om PRINCE2


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Miljøaspektet er, og vil fortsette å være, et svært aktuelt tema i byggebransjen. Kanskje også mer og mer aktuelt med tiden som kommer. Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-forbruk, og 50 % av alt strømforbruk. Når vi fremover skal sørge for at vi bygger riktig prosjekt vil byggets utslipp – både i byggefasen, og når bygget er i bruk –ha mye å si for prioriteringene i prosjektet. Vi forholder oss stadig til mer ambisiøse byggherrer og strengere krav og forventinger knyttet til nettopp bærekraft. En del av verdioptimalisering i prosjektutviklingen blir da å sørge for at vi benytter oss av anerkjente, universelle sertifiseringsmetoder i prosjektene. Det mest benyttede miljøklassifiseringssystemet for bygg i dag er BREEAM. Her introduserer vi deg for systemet, og gir deg tips til når du bør velge det samt hva du bør tenke på fra start.

Hva er PRINCE2®-prinsippene og hvorfor har vi dem?

I PRINCE2 er det definert syv prinsipper som gir et rammeverk av gode fremgangsmåter for de som er involvert i et prosjekt. Det er avgjørende at vi etterlever disse for at prosjektet skal bli styrt etter PRINCE2 og være i tråd med beste praksis. De er basert på analyser av tidligere prosjekter og har vist sin verdi i praksis over mange år. Videre er de universelle, de gjelder for alle prosjekter og må alltid være til stede.

Hva er AXELOS ProPath?

AXELOS, som står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® og MoP ®, lanserte tidligere i vår et nytt sertifiseringsregime som heter ProPath. AXELOS ProPath samler verdens ledende sertifiseringer for prosjekt-, program- og porteføljestyring for å gjøre det enklere for deg å velge riktig retning blant alle sertifiseringene de tilbyr.