Stadig flere bruker smidige metoder

Smidige/agile metoder

4 min. lesning

Smidige metoder har vært i stor vekst de siste 10 årene, og blant de mest anerkjente sertifiseringene innen smidig prosjektledelse, finner vi PRINCE2 Agile®. Men hvordan passer PRINCE2® og PRINCE2 Agile® inn i gjennomføring av prosjekter?

Dette var blant spørsmålene Keith Richards, mannen bak PRINCE2®-bøkene, nylig diskuterte i et webinar om PRINCE2 Agile®.

Ikke lenger kun en IT-trend

PRINCE2 Agile® er en smidig sertifisering fra Axelos, organisasjonen som er kjent for internasjonale standarder som PRINCE2®, MSP® og MOP®. Den bygger på prosjektmetodikken PRINCE2® – men også på kjente smidige metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup.

Richards starter webinaret med å definere smidige metoder som noe «alle» snakker om – totalt forskjellig fra for 20 år siden, da disse metodene ble sett på som lite aktuelle for det generelle markedet og mer en tech-trend for IT-bransjen:

– Verden endrer seg raskt og vi trenger metoder som denne, for å bli mer effektive. Smidige metoder er «state of the art» i så måte. De fungerer ikke slik at du «ser an hva du rekker før deadline», men fokuserer i større grad på hva du gjøre for å faktisk rekke tidsfristen. Dette hjelper deg med å prioritere. Som når du skal rekke et fly: Hva kan og bør du prioritere bort, du ta den kaffekoppen?


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


Bryter ned prosjektene i mindre deler

Kort forklart er PRINCE2 Agile® et rammeverk som hjelper deg å forstå hvordan du kan anvende smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2®. Rammeverket er – som Richards sier – ikke spesifikt for IT-utviklingsprosjekter, men tar for seg hvordan PRINCE2® og smidige rammeverk bør anvendes sammen uavhengig av type prosjekt.

– Smidige metoder gjør det enklere å bryte ned prosjektene i mindre deler. Ta for eksempel et prosjekt med en varighet på 12 måneder – hva kan du levere først for å ta ut verdi allerede den første måneden? Muligheten for rask feedback er også en av metodenes styrker. Tradisjonelt sett blir det at kunden endrer mening underveis i et prosjekt, oppfattet som negativt, men hvis den nye løsningen ender opp med å bli bedre, bør det være en positiv ting, forklarer Richards.

LES OGSÅ: Dette er PRINCE2 Agile

Forskjell på produkt og prosjekt

Smidige metoder, som PRINCE2 Agile®, fungerer i en rekke forskjellige sammenhenger. Prosjekter er midlertidige og ofte kompliserte. Da trengs det gode metoder – og riktig bruk av dem:

–Ta for eksempel det å pusse opp et hus. Prosjektet består av en rekke jobber, som sørger for at produktet blir bedre og bedre. Dette er rutine, det er enkelt, og Scrum kunne ha fungert. Mange er av den oppfatning at Scrum kan erstatte prosjektledelse, men der tar de feil. Scrum er utmerket med tanke på å utvikle et produkt, men ingen prosjekter kan drives fremover ved hjelp av Scrum alene. Ordet prosjekt finnes faktisk ikke i Scrum, forteller Richards.

– Se for deg at du skal bygge en ny veranda og at dette ikke er noe du gjør hver uke. Da bør du ha en plan for hvordan oppdraget skal løses, og du bør gjøre jobben som et prosjekt, med en kontrollert oppstart. Det er en feiloppfatning at vi ikke lenger trenger prosjektledere. Vi trenger prosjekter, og dermed trenger vi prosjektledere.

Smidig vs. fossefall

Et annet spørsmål Richards tar for seg i webinaret, er hvorvidt smidige metoder eller fossefallsmetoder er å foretrekke.

– Mange tror at fossefall er utdatert og dårlig, med det blir en for enkel konklusjon. Fossefallsmetoder er helt ok, og gjort riktig, kan det gi gode resultater, sier han, og fortsetter. La meg dele et eksempel også her:

– Ta det å bygge et hus, med fossefall. Si at det tar ett år. Du rydder tomten, bygger grunnmur, bestemmer planløsning, bygger og innreder. Dette er en lineær måte å jobbe på, og det er ikke noe galt med det. Men kunne husbyggingen vært løst med smidige metoder? Kunne du ferdigstilt noe av huset først og flyttet inn etter tre måneder, i stedet for 12? Kanskje. Du kunne for eksempel ha gjort ferdig kjøkkenet og toalettet, for så å sove på en madrass på gulvet. Hvorfor? Fordi du kanskje kunne ha spart ni måneder med bokostnader der du bor i dag, eller oppdaget at rominndelingen du hadde sett for deg, er feil.

Den ene metoden er ikke bedre enn den andre. Poenget er å velge rett metode til rett prosjekt.

PRINCE2 Agile® fungerer optimalt sammen med PRINCE2®, noe Richards tror mange blir overrasket av å høre:

– Du trenger ikke å endre noe i PRINCE2® for å jobbe smidig. Dette er det mange som ikke forstår. PRINCE2® er konfigurert og klargjort for PRINCE2 Agile®– uten tilpasninger, avslutter han.

Er du interessert i å sertifisere deg i PRINCE2 Agile®? Gjennom sertifiseringen lærer du hvordan smidige metoder passer inn i et PRINCE2®-prosjekt.

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


Henning er direktør i Metier OEC og har i mange år arbeidet med forbedring og kompetanseutvikling hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør fra Universitetet i Sør-Trøndelag, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP® og MoV® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på sykkel langs landeveien eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Project Management eller Product Management?

I dette blogginnlegget deler vi noen refleksjoner om prosjektledelse og produktledelse - og  gir noen nyttige innspill på hva som kreves for å lykkes med smidige styringsmodeller.

Hvordan organiserer du en daglig stand-up?

Etter oppfordring fra helsemyndighetene er det mange som nå jobber hjemmefra. Å jobbe hel-digitalt kan by på noen ufordringer. Da er det viktig å tilrettelegge for at dette kan foregå på en best mulig måte og hente inspirasjon fra andre virksomheter og smidige metoder som for eksempel AgileSHIFT.

Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT®

AgileSHIFT er et rammeverk som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å tilpasse seg endringer raskere ved å innføre et smidig tankesett. I dette ligger en evne til å forstå at verden endrer seg, og at virksomheter og mennesker må være forberedt på å omfavne endringer. De må være åpne for å innføre nye metoder og tankesett knyttet til hvordan man jobber.