Rustet for fremtidens prosjekter med PRINCE2

Sertifiseringer og standarder

3 min. lesning

Da konsulentbedriften OEC nylig valgte å satse på PRINCE2, var det av flere grunner. Å øke konkurransekraften og vise enda større styrke i forbindelse med tilbudsprosesser veide tyngst.

OEC har bygd opp kompetansemiljøer innenfor markedsområder som bygg og eiendom, olje og gass, helse og sykehusplanlegging, industri og fornybar energi, infrastruktur og samferdsel samt eiendomsledelse.

Konsulentbedriften, som har spesialisert seg på ledelse, planlegging og gjennomføring av store investeringsprosjekter, har siden oppstarten i 1984 vokst fra å være 25 ansatte til dagens 125. Nå er planen at samtlige skal få muligheten til å ta en PRINCE2-sertifisering.

Økende etterspørsel etter sertifiseringer

– 1. januar 2018 fusjonerer de to søsterselskapene OEC og Metier, og begge blir da en del av det internasjonale konsulentselskapet RPS Group. Derfor var det naturlig for oss å velge samme metodikk som Metier bruker og tilbyr. I tillegg anser vi Metier som den klart beste leverandøren av denne typen kurs.


Gå til PRINCE2 kursoversikt for å finne kurset som passer best for deg.


Hegge_Knut1-195x195.jpgDet sier administrerende direktør Knut Hegge i OEC. Han er ikke i tvil om at det var riktig å tilby de ansatte PRINCE2-opplæring. En slik opplæring – kombinert med kunnskapen som allerede finnes hos bedriften – gjør at OEC nå styrker sin posisjon ytterligere, tror Hegge:

– For oss handler det i stor grad om å kunne imøtekomme etterspørselen fra eksisterende og kommende kunder. Spesielt IT-markedet etterspør sertifisering av prosjektledere. Slik har det vært en stund, og vi tror trenden vil fortsette – spesielt i det offentlige. Vi har derfor valgt å tilby PRINCE2-kurs og -sertifisering til de av våre ansatte som ønsker å ta dette. De har både fått tilbud om e-læring og klasseromskurs, forklarer han.

– Et konkurransefortrinn

Så langt har en femtedel av de OEC-ansatte sertifisert seg i PRINCE2. Hegge forteller at kursdeltakerne er alt fra unge, nyutdannede til rutinerte ansatte i 60-årene.

– For oss er det ikke et ønske om at alle skal gjennom dette løpet på kortest mulig tid, men at de som viser initiativ og har lyst, skal få muligheten. På kort sikt har vi sett at medarbeiderne er svært fornøyde med å få muligheten til å lære mer om prosjektledelse og prosjektstyring. På lengre sikt tror og håper vi at sertifiseringene vil gjøre oss i stand til å – i enda større grad – vise styrke når vi leverer tilbud, sier han.

PRINCE2 er en allsidig og mye brukt metode for prosjektarbeid, og regnes for å være blant de største og mest anerkjente prosjektsertifiseringene. Metoden kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter.

På spørsmål om hvorfor valget falt på akkurat PRINCE2, er OEC-sjefen krystallklar:

– PRINCE2 er en solid, generisk metode, som enkelt lar seg kombinere med andre metoder. Ved å ha PRINCE2 i bunnen, for så å bygge på, sikrer vi helheten vi trenger. Det er for eksempel ikke slik at vi insisterer på å utelukkende benytte PRINCE2, eller OECs egen prosjekthåndbok og gjennomføringsmetodikk. Vi ønsker det selvsagt også velkommen når kunder ber oss om å bruke deres metodikk, forklarer Hegge, som har følgende oppfordring til konsulenthus som vurderer å sertifisere sine ansatte:

– Etterspørselen etter sertifiseringer kommer til å øke i fremtiden. Da gjelder det å ha et konkurransefortrinn.

Get free brochure about the Executive MBA


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på PRINCE2 og ISO21500?

Det som først og fremst skiller PRINCE2 og ISO21500 er at førstnevnte er en metode mens sistnevnte er en standard.

PRINCE2 Agile® - PRINCE2® på den smidige måten

Mange tror at PRINCE2 er beregnet for prosjektarbeid etter fossefallsmodellen. I virkeligheten er rammeverket verken utviklet spesielt for fossefallsprosjekter eller smidige prosjekter.

Slik laster du ned PRINCE2-sertifikatet ditt

Har du tatt en sertifisering i PRINCE2 og lurer på hvordan du finner sertifikatet ditt?