Rustet for fremtidens prosjekter med PRINCE2

Sertifiseringer og standarder

4 min. lesning

Da konsulentbedriften OEC nylig valgte å satse på PRINCE2, var det av flere grunner. Å øke konkurransekraften og vise enda større styrke i forbindelse med tilbudsprosesser veide tyngst.

OEC har bygd opp kompetansemiljøer innenfor markedsområder som bygg og eiendom, olje og gass, helse og sykehusplanlegging, industri og fornybar energi, infrastruktur og samferdsel samt eiendomsledelse.

Konsulentbedriften, som har spesialisert seg på ledelse, planlegging og gjennomføring av store investeringsprosjekter, har siden oppstarten i 1984 vokst fra å være 25 ansatte til dagens 125. Nå er planen at samtlige skal få muligheten til å ta en PRINCE2-sertifisering.

Økende etterspørsel etter sertifiseringer

– 1. januar 2018 fusjonerer de to søsterselskapene OEC og Metier, og begge blir da en del av det internasjonale konsulentselskapet RPS Group. Derfor var det naturlig for oss å velge samme metodikk som Metier bruker og tilbyr. I tillegg anser vi Metier som den klart beste leverandøren av denne typen kurs.


Gå til PRINCE2 kursoversikt for å finne kurset som passer best for deg.


Hegge_Knut1-195x195.jpgDet sier administrerende direktør Knut Hegge i OEC. Han er ikke i tvil om at det var riktig å tilby de ansatte PRINCE2-opplæring. En slik opplæring – kombinert med kunnskapen som allerede finnes hos bedriften – gjør at OEC nå styrker sin posisjon ytterligere, tror Hegge:

– For oss handler det i stor grad om å kunne imøtekomme etterspørselen fra eksisterende og kommende kunder. Spesielt IT-markedet etterspør sertifisering av prosjektledere. Slik har det vært en stund, og vi tror trenden vil fortsette – spesielt i det offentlige. Vi har derfor valgt å tilby PRINCE2-kurs og -sertifisering til de av våre ansatte som ønsker å ta dette. De har både fått tilbud om e-læring og klasseromskurs, forklarer han.

– Et konkurransefortrinn

Så langt har en femtedel av de OEC-ansatte sertifisert seg i PRINCE2. Hegge forteller at kursdeltakerne er alt fra unge, nyutdannede til rutinerte ansatte i 60-årene.

– For oss er det ikke et ønske om at alle skal gjennom dette løpet på kortest mulig tid, men at de som viser initiativ og har lyst, skal få muligheten. På kort sikt har vi sett at medarbeiderne er svært fornøyde med å få muligheten til å lære mer om prosjektledelse og prosjektstyring. På lengre sikt tror og håper vi at sertifiseringene vil gjøre oss i stand til å – i enda større grad – vise styrke når vi leverer tilbud, sier han.

PRINCE2 er en allsidig og mye brukt metode for prosjektarbeid, og regnes for å være blant de største og mest anerkjente prosjektsertifiseringene. Metoden kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter.

På spørsmål om hvorfor valget falt på akkurat PRINCE2, er OEC-sjefen krystallklar:

– PRINCE2 er en solid, generisk metode, som enkelt lar seg kombinere med andre metoder. Ved å ha PRINCE2 i bunnen, for så å bygge på, sikrer vi helheten vi trenger. Det er for eksempel ikke slik at vi insisterer på å utelukkende benytte PRINCE2, eller OECs egen prosjekthåndbok og gjennomføringsmetodikk. Vi ønsker det selvsagt også velkommen når kunder ber oss om å bruke deres metodikk, forklarer Hegge, som har følgende oppfordring til konsulenthus som vurderer å sertifisere sine ansatte:

– Etterspørselen etter sertifiseringer kommer til å øke i fremtiden. Da gjelder det å ha et konkurransefortrinn.

Get free brochure about the Executive MBA


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er PRINCE2®-prinsippene og hvorfor har vi dem?

I PRINCE2 er det definert syv prinsipper som gir et rammeverk av gode fremgangsmåter for de som er involvert i et prosjekt. Det er avgjørende at vi etterlever disse for at prosjektet skal bli styrt etter PRINCE2 og være i tråd med beste praksis. De er basert på analyser av tidligere prosjekter og har vist sin verdi i praksis over mange år. Videre er de universelle, de gjelder for alle prosjekter og må alltid være til stede.

Hva er AXELOS ProPath?

AXELOS, som står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® og MoP ®, lanserte tidligere i vår et nytt sertifiseringsregime som heter ProPath. AXELOS ProPath samler verdens ledende sertifiseringer for prosjekt-, program- og porteføljestyring for å gjøre det enklere for deg å velge riktig retning blant alle sertifiseringene de tilbyr.

Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT®?

Det finnes mange sertifiseringer innenfor smidig tankesett og smidige metoder. Axelos, som står bak PRINCE2, lanserte i 2015 en løsning på hvordan man bør kombinere PRINCE2 og smidige metoder i prosjektsammenheng. Rammeverket fikk navnet PRINCE2 Agile og sertifiseringen har blitt svært populær og er blant de prosjektsertifiseringene som vokser raskest i Norge.