Prosjektkompetanse - fra teori til praksis

Kompetanseutvikling

11 min. lesning

Stadig mer av arbeidet vi utfører foregår i prosjekter og flere ser nytten av å bygge kompetanse på dette området. Men hvor ofte endrer du måten du jobber på etter å ha deltatt et kurs? Mange kjenner seg kanskje igjen i at det er vanskelig å omsette ny teori til praksis i en hektisk hverdag. 

I dette blogginnlegget ser vi på hva som skal til for at ny kunnskap blir tatt i bruk, og hva du som kursdeltaker kan gjøre for å øke sjansen for å lykkes. 

Relevant innhold 

For at du skal ta i bruk ny kunnskap er det først og fremst viktig at opplæringen oppleves som «matnyttig» og er noe du kan få bruk for i arbeidshverdagen. Det finnes ikke noe mindre motiverende enn å lære noe som du tenker er irrelevant. Det er fort gjort å falle tilbake på gamle vaner hvis du ikke sparer tid på å gjøre det på en annen måte eller ikke helt ser nytten i å endre din praksis. 

All læring krever repetisjon 

Prosjektkompetanse er som alt annet her i livet – du må øve på det for å bli god. Teorien du lærer etter endt kurs eller sertifisering gir deg noen knagger å henge kunnskapen på, men det er først når du tar i bruk det du har lært det vil gi verdi. 


Les mer om myMetier+ - et jobbstøtteverktøy som gjør prosjekthverdagen din  enklere


Nøkkelen til å huske ny kunnskap er repetisjon. Det handler ikke om å pugge innholdet i de ulike kursene eller sertifiseringene, men faktisk å ta det i bruk på reelle arbeidsoppgaver. Prøv og gjennomfør ditt neste prosjekt etter måten du har lært det på i teorien, og ikke bare slik du alltid har gjort det. Kanskje oppdager du at det faktisk blir enklere og at du sparer tid på å endre måten du jobber på og at det du gjør blir mer riktig?  

Reflekter over ny kunnskap 

Etter at du har vært på et kurs, ta deg tid til å reflektere over det du har lært. Samsvarer det med slik du jobber per i dag? Hva er det som er annerledes? Hvilken nytte kan det eventuelt ha å gjøre det på en annen måte? Lag en liste over tiltak basert på det du har lært på kurset og som du bestemmer deg for å innføre. Ikke gap over alt med en gang, men implementer forbedringer over tid og huk av på listen etter hvert som du forbedrer deg.  

Sørg for å ha nytt fagstoff lett tilgjengelig 

For å klare å gå fra teori til praksis så er man nødt til å få læring til å bli en del av den daglige arbeidshverdagen. Man lærer lettere når teori og praksis ikke er adskilt, men blir kombinert i læringsprosessen. Du har vel kanskje brukt plattformer som Google eller YouTube og søkt etter for eksempel «hvordan lage en god prosjektplan» eller «hvordan sette opp et business case». Man søker gjerne etter informasjon man trenger for å løse de konkrete oppgavene man står ovenfor der og da. Som regel får man mange, og ofte ulike svar, og det kan være vanskelig å vite om informasjonen er riktig.  

Se for deg at du hadde hatt tilgang på kvalitetssikret innhold som ga deg alt det du trengte for å jobbe i prosjekter – alt fra sjekkliste over det duhuske på når du avslutter et prosjekt til oversikt over roller og tilhørende ansvarsområder. Hadde du hatt dette lett tilgjengelig i et system som du faktisk bruker i din arbeidshverdag så hadde du redusert den administrative tiden du bruker på å søke etter informasjon og du kunne vært trygg på at informasjonen du fikk var riktig. 

myMetier+ er et slikt jobbstøtteverktøy, utarbeidet spesielt for deg som jobber med prosjekter. Løsningen er et oppslagsverk som består av blant annet e-leksjoner, video, maler, sjekklister, ordliste, praktiske eksempler og artikler med et «how-to» fokus.  Hensikten er å gjøre din prosjekthverdag enklere, ved å tilby deg det nyeste innen prosjektfaget og innhold du kan ta i bruk direkte i dine prosjekter.  

Læring tilpasset en ny arbeidshverdag 

Med pandemien hengende over oss i snart ett år så har flere måttet innrette seg etter nye måter og jobbe på, og det samme gjelder læring. Vi har blitt enda mer digitale enn tidligere og virtuelle kurs og webinarer har blitt en del av måten vi bygger kompetanse på. Nå har gode digitale løsninger, som ikke går på bekostning av læringsutbytte, blitt en del av hverdagen.  

Flere kursleverandører tilbyr virtuelle kurs hvor man kan koble seg på fra egen PC og undervisningen baserer seg på en blanding av presentasjon og interaktiv læring fra kursholder. Dette gjør at kanskje flere setter av tid til å heve sin kompetanse og at man melder seg på et kurs eller en sertifisering når man ser at man har et behov for ny kunnskap i sin arbeidshverdag. Læring blir mer og mer en integrert del av arbeidshverdagen og det kan være positivt for at man faktisk tar i bruk det man har lært med en gang. 

Les mer om jobbstøtteverktøyet myMetier+ som gjør prosjekthverdagen din enklere


Kristine er Content and Educational Manager i Metier OEC. Hun er ansvarlig for det pedagogiske fokuset i vår kursportefølje og har lang erfaring innen utvikling av nettbasert læring. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder for Mohive og Involve Learning. Kristine er en gladjente fra sørlandet som elsker friluftsliv og trening – noe hennes hund har stor glede av.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

De 10 mest leste blogginnleggene i 2021

Da var nok et annerledes år over. Vi har tatt et tilbakeblikk på året som har gått og sett på hvilke blogginnlegg som dere likte best og som engasjerte dere mest. Her finner du mye godt fagstoff om ledelse, prosjektledelse, smidig metodikk - og mye mer. Vi håper du finner det nyttig. God lesing!

Repetisjon: Nøkkelen til å bevare ny kunnskap

Innenfor pedagogikken og psykologien har man forsket på hvilken effekt repetisjon har for læring. Det viser seg, ikke så overraskende, at repetisjon fremmer læring. Men det er stor forskjell på læring for å bestå en eksamen eller en sertifisering, og læring for å bevare ny kunnskap og faktisk endre måten man jobber på. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på den siste formen for læring hvor man har et ønske om å sette ny kunnskap ut i praksis. Hva skal til for å lykkes med å ta i bruk ny kunnskap, og hvordan lærer vi best?

11 blogginnlegg om prosjektledelse fra start til slutt

Prosjektledelse gir rom for nye karrieremuligheter og personlig utvikling. Samtidig er det et stort fagfelt, og en prosjektleder har ofte mange tråder å holde i. Vi har samlet noen av de mest aktuelle blogginnleggene for temaet, som vi tenker kan være til nytte for deg som er enten ny eller erfaren prosjektleder.