PRINCE2 Practitioner eksamenstips

Sertifiseringer og standarder

2 min. lesning

Skal du snart ta eksamen i PRINCE2 Practitioner? Her er noen tips til hvordan du bør bruke tiden din underveis.

Les beskrivelsen av prosjektscenarioet

Begynn med å lese og gjøre deg kjent med scenariobeskrivelsen. Dette bør du bruke 10-15 minutter på. Få en god oversikt, men ikke heng deg opp i detaljer. Marker gjerne hvilke PRINCE2-elementer du kjenner igjen:

  • Kvalitetsforventinger
  • Produkter
  • Toleranser
  • Planer (tidsangivelser og budsjetter)
  • Business Case, forventede gevinster
  • Interessenter
  • Roller, organisasjonstilhørighet etc

Pass på å ikke les tilleggsinformasjon til spørsmålene før du er på det spørsmålet.

Gjennomgang av eksamen og eksamensformen

Eksamen består av åtte spørsmål med ti casebaserte deloppgaver, og 55 prosent må være riktig for at du skal bestå. Hvert spørsmål adresserer typisk et tema eller en prosess. Den varer i to og en halv time om du tar den på norsk, og tre timer og ti minutter på engelsk. På eksamen har du lov til å bruke PRINCE2-manualen som hjelpemiddel. Du kan ta eksamen på nett eller i Oslo.

Slik disponerer du tiden under eksamen

  1. Bruk de første 10 minuttene på å lese prosjektsenarioet. Fokuser kun på scenarioet og ikke ekstrainformasjonen knyttet til hvert spørsmål. Les raskt over for å få et overblikk. Du behøver ikke huske alt. Det er mange spørsmål du kan svare på uten å kjenne detaljene.
  2. Bruk 12 minutter per hovedspørsmål. Det er til sammen 8 hovedspørsmål som hver gir 10 poeng. Det vil si at du har ca 1,5 minutter per poeng. Dette inkluderer tiden du har på lese ekstrainformasjon knyttet til hovedspørsmålene og eventuelt slå opp i PRINCE2-boken.
  3. Sett av 10 minutter til kontroll

Det er ikke mye tid du har til rådighet på hvert spørsmål, og derfor bør du klare i hvert fall 50 % av spørsmålene uten å lese noe mer eller slå opp i boken. Det handler om å være trygg på stoffet, og klare å eliminere bort svar som du er helt sikker på er feil. Det er noen spørsmål som ofte er gjengangere og svaralternativer som er feil. Tenk logisk, og eliminer!

Bruk mest tid på å gå gjennom besvarelsene på testeksamen. Se over eksamen etterpå med begrunnelsen for hvorfor svar er rett eller galt og bruk tid på å skjønne begrunnelse. Det er ofte de samme begrunnelsene som går igjen i typen spørsmål.

Ellers handler det mye om å klare og luke ut informasjon og tekst som ikke er viktig for spørsmålene. Det er lett å henge seg opp i ting som hjernen oppfatter som viktig, men som ikke trengs i noen av spørsmålene.

Lykke til!

Last ned e-bok: Prosjektsertifiseringer som bygger på PRINCE2


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en  sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.

Hva er forskjellen på PRINCE2 og ISO21500?

Det som først og fremst skiller PRINCE2 og ISO21500 er at førstnevnte er en metode mens sistnevnte er en standard.