PRINCE2 Pracitioner eksamenstips

PRINCE2 Practitioner eksamenstips

Skrevet av Katrine Høiback Jebsen - 6. desember 2017

Skal du snart ta eksamen i PRINCE2 Practitioner? Her er noen tips til hvordan du bør bruke tiden din underveis.

Les beskrivelsen av prosjektscenarioet

Begynn med å lese og gjøre deg kjent med scenariobeskrivelsen. Dette bør du bruke 10-15 minutter på. Få en god oversikt, men ikke heng deg opp i detaljer. Marker gjerne hvilke PRINCE2-elementer du kjenner igjen:

  • Kvalitetsforventinger
  • Produkter
  • Toleranser
  • Planer (tidsangivelser og budsjetter)
  • Business Case, forventede gevinster
  • Interessenter
  • Roller, organisasjonstilhørighet etc

Pass på å ikke les tilleggsinformasjon til spørsmålene før du er på det spørsmålet.

Gjennomgang av eksamen og eksamensformen

Eksamen består av åtte spørsmål med ti casebaserte deloppgaver, og 55 prosent må være riktig for at du skal bestå. Hvert spørsmål adresserer typisk et tema eller en prosess. Den varer i to og en halv time om du tar den på norsk, og tre timer og ti minutter på engelsk. På eksamen har du lov til å bruke PRINCE2-manualen som hjelpemiddel. Du kan ta eksamen på nett eller i Oslo.

Slik disponerer du tiden under eksamen

  1. Bruk de første 10 minuttene på å lese prosjektsenarioet. Fokuser kun på scenarioet og ikke ekstrainformasjonen knyttet til hvert spørsmål. Les raskt over for å få et overblikk. Du behøver ikke huske alt. Det er mange spørsmål du kan svare på uten å kjenne detaljene.
  2. Bruk 12 minutter per hovedspørsmål. Det er til sammen 8 hovedspørsmål som hver gir 10 poeng. Det vil si at du har ca 1,5 minutter per poeng. Dette inkluderer tiden du har på lese ekstrainformasjon knyttet til hovedspørsmålene og eventuelt slå opp i PRINCE2-boken.
  3. Sett av 10 minutter til kontroll

Det er ikke mye tid du har til rådighet på hvert spørsmål, og derfor bør du klare i hvert fall 50 % av spørsmålene uten å lese noe mer eller slå opp i boken. Det handler om å være trygg på stoffet, og klare å eliminere bort svar som du er helt sikker på er feil. Det er noen spørsmål som ofte er gjengangere og svaralternativer som er feil. Tenk logisk, og eliminer!

Bruk mest tid på å gå gjennom besvarelsene på testeksamen. Se over eksamen etterpå med begrunnelsen for hvorfor svar er rett eller galt og bruk tid på å skjønne begrunnelse. Det er ofte de samme begrunnelsene som går igjen i typen spørsmål.

Ellers handler det mye om å klare og luke ut informasjon og tekst som ikke er viktig for spørsmålene. Det er lett å henge seg opp i ting som hjernen oppfatter som viktig, men som ikke trengs i noen av spørsmålene.

Lykke til!

Last ned e-bok: Prosjektsertifiseringer som bygger på PRINCE2

Temaer: Prosjektsertifisering


Katrine Høiback Jebsen

Skrevet av Katrine Høiback Jebsen

Katrine er Senior Consultant hos Metier OEC og har erfaring fra prosjektledelse, investering og strategiutvikling i USA, Norge og Qatar. Hun har utdannelse innen prosjektledelse, økonomi og finans og er sertifisert innen PRINCE2 og MSP. På privaten driver hun en nettbutikk i Norge for freshe og komfortable treningsklær.

Mest leste artikler