Metier OEC-undersøkelsen - vi tar tempen på landets prosjekter

Prosjektmodenhet

4 min. lesning

Siden 2015 har Metier OEC-undersøkelsen gitt oss unik innsikt i hvordan det står til med landets prosjekter. Denne gangen har over 1000 personer fra ulike prosjektorienterte virksomheter og bransjer gitt sine bidrag. Prosjektfaget er godt etablert i Norge og det er mange som leverer gode prosjekter. Likevel er det mye å hente på at flere prosjekter lykkes med å levere innenfor rammene og med ønsket effekt. Her får du oppsummert hva som skjer når det går galt og hva som kjennetegner de som gjentatte ganger lykkes med å levere vellykkede prosjekter.


Hva er det som skjer når et prosjekt ikke lykkes?

Tidligere undersøkelser har vist en negativ trend I antall vellykkede prosjekter. Denne er heldigvis i ferd med å snu. I de siste undersøkelsene var det særlig faktorer utenfor prosjektets kontroll som forklarte de feilede prosjektene. I årets undersøkelse sier derimot over 20% at deres topp tre bidragsytere til at prosjekter ikke lykkes er prosjektinterne forhold som mangelfull usikkerhetshåndtering, tidligfase arbeid og kommunikasjon.

Noe som gleder oss i Metier OEC er at omfangsendringer og manglende forankring og involvering fra ledelsen ikke lenger topper listen over hvorfor prosjekter feiler. Dette har mange av våre kunder jobbet med de siste årene, og forbedringen kan spores tilbake til at flere har blitt flinkere til å løfte prosjekteierstyringen i sine organisasjoner.

I år som i fjor er likevel mye av forbedringspotensialet knyttet til prosjekteierstyring. Uklare mål og krav troner øverst på listen over årsaker til at prosjektene feiler, og kun 30 % sier de er dyktige på gevinstrealisering. Begge områder hvor prosjekteier er helt sentral. Undersøkelsen viser også at det er potensial på flere prosjektprosesser hvor det er tydelige grensesnitt mot prosjekteier-rollen. Last ned rapporten, og les mer om dette her:


Last ned Metier OEC-undersøkelsen


Hva kjennetegner de som lykkes gjentatte ganger?

Vil du lære av dem som lykkes med 80 % av sine prosjekter finnes noen aspekter å sette i søkelyset her:

 • God porteføljeledelse
 • God prosjekteierstyring
 • Standardisert praksis og gode systemer
 • Dyrker en god kultur for prosjektledelse
 • Opptatte av kontinuerlig forbedring
 • Fokus på gevinstrealisering
 • Styrer etter kost-nytte-prinsippet

De som lykkes med prosjektene sine har altså standardiserte metoder og systemer, de er gode på kultur- og kompetansebygging, prosjektene er godt forankret hos ledelsen og det jobbes kontinuerlig med å bli bedre. Dette stemmer overens med andre nasjonale og internasjonale undersøkelser.

Hvordan rigger vi oss for fremtiden?

Flere oppgaver organiseres som prosjekter, uten at organisasjonen nødvendigvis er rigget for å gjøre dette på en profesjonell måte. Når profesjonaliteten øker blir det også mindre trøblete når tempoet, kompleksiteten og behovet for fleksibilitet blir høyere. Innføring av smidige metoder hjelper også virksomheter til å omstille seg raskere. Skal vi lytte til de som lykkes med profesjonell prosjektgjennomføring, kan man likevel ikke glemme å ha fokus på prosjekteier- og porteføljestyringen. På denne måten klarer man i større grad å sette i gang de riktige prosjektene, og sørge for at disse gjennomføres på rett måte. Og ikke minst blir det lettere å sørge for gevinstrealiseringen, fra start og til man setter punktum i prosjektet.

Hovedfunnene fra undersøkelsen:

 1. Gevinstrealisering er fremdeles utfordrende for mange
 2. For dårlig omfangshåndtering hindrer prosjekter i å levere på tid og kost
 3. Stadig flere innser viktigheten av god prosjekteierstyring
 4. Ledende virksomheter standardiserer og etterlever krav til ledelse av prosjekter

Last ned Metier OEC-undersøkelsen 2019


Charlotte jobber som Inbound markedsfører. Hun sørger for å produsere informasjon om de spennende prosjektene som gjennomføres i Metier OEC. Hun er siviløkonom med master i strategi og ledelse, og har siden studietiden jobbet med event og markedsføring. Trives best i urbane strøk med en stor kopp kaffe, helst i godt selskap.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Setter standarden for prosjektledelse i advokatbransjen [intervju]

Som første store advokatfirma i Norge setter Advokatfirmaet Thommessen AS en ny standard for prosjektledelse i sin bransje. Da Sverre Tyrhaug tok over stafettpinnen som Managing Partner, begynte han samtidig arbeidet med å forankre prosjektledelse i egen organisasjon.

Hvordan står det til med prosjektmodenheten i Norge?

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie som tar for seg foredragene på Metierkonferansen. Den første delen kan du lese her.