Løft din kompetanse innen kostnadsestimering!

Sertifiseringer og standarder

1 min. lesning

I de aller fleste beslutningsprosesser er et kostnadsestimat knyttet til det valget som skal foretas. Prosjektet skal gi en nytteverdi som overstiger den kostnaden som prosjektet innebærer. Alt for ofte viser det seg at forutsetninger for beslutninger svikter, og at det ikke gjøres godt nok estimeringsarbeid. «Kostnadsoverskridelse» er en vanlig overskrift når media omtaler prosjekter. Styrking av formell kunnskap innen kostnadsestimering er sentralt for å unngå slike overskrifter.

Internasjonalt er det AACE International som innen estimeringsfaget er betraktet som «standardsettende». AACE International har lansert sertifiseringen Certified Estimating Professional (CEPTM) som omfatter beste praksis innen kostnadsestimeringsprosesser med definisjon av estimatklasser, estimeringsmetodikk og dokumentasjon av kostnadsestimater som sentrale temaer. Ved å sette deg inn i AACE International sin beste praksis på dette feltet besitter du en kompetansen innen kostnadsestimering som gjør deg i stand til å ikke bare utføre kostnadsestimering, men også etablere et rammeverk for kostnadsestimering i din virksomhet.

Metier OEC har etablert solid kompetanse innen prosjektstyringsfaget ved aktiv deltagelse i AACE og gjennom mange års erfaring med kvalitetssikring av store investeringsprosjekter.

Hvis du vil lykkes med kostnadsestimering bør følgende suksesskriterier legges til grunn:

  • Etabler en definert estimeringsprosess
  • Still krav til estimatene
  • Velg estimeringsmetode ut fra prosjektmodenhet
  • Ha et bevisst forhold til usikkerhet
  • Bruk erfaringsdata
  • Dokumenter estimatene

Dette vil du lære mer om i Certified Estimating Professional-sertifiseringen som Metier OEC tilbyr. Er du prosjektleder, prosjekteier eller sentral innen prosjektstyring i din virksomhet, så vil sertifiseringen gi deg et kompetanseløft som kan påvirke din virksomhet og din prosjekthverdag.

Les mer om kurs og sertifisering her.


Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til vellykkede enkeltprosjekter, og til at våre kunder gjennomfører gjentagende gode prosjekter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en  sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.

Hva er forskjellen på PRINCE2 og ISO21500?

Det som først og fremst skiller PRINCE2 og ISO21500 er at førstnevnte er en metode mens sistnevnte er en standard.