Løft din kompetanse innen kostnadsestimering.png

Løft din kompetanse innen kostnadsestimering!

Skrevet av Metier OEC - 10. november 2015

I de aller fleste beslutningsprosesser er et kostnadsestimat knyttet til det valget som skal foretas. Prosjektet skal gi en nytteverdi som overstiger den kostnaden som prosjektet innebærer. Alt for ofte viser det seg at forutsetninger for beslutninger svikter, og at det ikke gjøres godt nok estimeringsarbeid. «Kostnadsoverskridelse» er en vanlig overskrift når media omtaler prosjekter. Styrking av formell kunnskap innen kostnadsestimering er sentralt for å unngå slike overskrifter.

Internasjonalt er det AACE International som innen estimeringsfaget er betraktet som «standardsettende». AACE International har lansert sertifiseringen Certified Estimating ProfessionalTM (CEPTM) som omfatter beste praksis innen kostnadsestimeringsprosesser med definisjon av estimatklasser, estimeringsmetodikk og dokumentasjon av kostnadsestimater som sentrale temaer. Ved å sette deg inn i AACE International sin beste praksis på dette feltet besitter du en kompetansen innen kostnadsestimering som gjør deg i stand til å ikke bare utføre kostnadsestimering, men også etablere et rammeverk for kostnadsestimering i din virksomhet.

Metier har etablert solid kompetanse innen prosjektstyringsfaget ved aktiv deltagelse i AACE og gjennom mange års erfaring med kvalitetssikring av store investeringsprosjekter.

Hvis du vil lykkes med kostnadsestimering bør følgende suksesskriterier legges til grunn:

  • Etabler en definert estimeringsprosess
  • Still krav til estimatene
  • Velg estimeringsmetode ut fra prosjektmodenhet
  • Ha et bevisst forhold til usikkerhet
  • Bruk erfaringsdata
  • Dokumenter estimatene

Dette vil du lære mer om i CEPTM-sertifiseringen som Metier tilbyr. Er du prosjektleder, prosjekteier eller sentral innen prosjektstyring i din virksomhet, så vil sertifiseringen gi deg et kompetanseløft som kan påvirke din virksomhet og din prosjekthverdag.

Les mer om kurs og sertifisering her.

Temaer: Generelt


Metier OEC

Skrevet av Metier OEC

Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til vellykkede enkeltprosjekter, og til at våre kunder gjennomfører gjentagende gode prosjekter.

Mest leste artikler