Kompetanse man bør besitte for å lykkes som prosjektvirksomhet

Kompetanse man bør besitte for å lykkes som prosjektvirksomhet

Skrevet av Christine Køster - 11. oktober 2017

I en tid hvor utviklingen går fortere og kompleksiteten i prosjektene øker, stilles det stadig høyere krav til at vi profesjonaliserer oss innenfor prosjekt-, program- og porteføljeledelse. Kompetansenivået er generelt høyt i Norge, men vi opplever fortsatt unødvendige prosjektoverskridelser og mislykkede prosjekter.

PMI®s årlige undersøkelse, Pulse of the Profession, har lenge påpekt at prosjektledelse er viktig for enhver virksomhets suksess. I følge deres siste undersøkelse virker det som om de fleste virksomheter har innsett dette. De som satser på kompetanseutvikling i prosjektledelse opplever høyere prosjektsuksess og taper mindre da flere av deres strategiske tiltak blir vellykket. Undersøkelsen viser at kun 27 prosent av virksomhetene nå har lav prosjektmodenhet noe som lover godt for prosjekt-Norge fremover.

Under finner du en oversikt over 3 viktige kompetanseområder som er avgjørende for at en prosjektvirksomhet skal lykkes med prosjektene sine.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


1. Prosjekteierstyring

Skal prosjektene forbedres, er det viktig å utvikle kompetansen hos dem som skal ha resultatet av prosjektene, nemlig prosjekteierne. Det er prosjekteier som har ansvaret for gevinstrealiseringen så øker man kompetansen innen eierstyring innebærer det også at man blir bedre på gevinstuttaket.

I følge Metierundersøkelsen 2017 er det 46 prosent som mener de er gode til å ha fokus på nytte og gevinster under planleggingen og gjennomføringen i et prosjekt. Vi vet med sikkerhet at skal man lykkes med prosjekter, så må man lykkes med gevinstrealiseringen. Ved å ha fokus på dette helt fra starten av prosjektet øker man sjansen for en vellykket slutt. Da er det ikke tilfeldigheter som spiller inn, men en gjennomtenkt strategi som fører til gode resultater.

Dessverre er det kun 24 prosent som sier at kompetanseutvikling innen prosjekteierstyring prioriteres høyt i deres virksomhet. Vi trenger prosjekteiere som utøver rollen sin profesjonelt og gir tilstrekkelig støtte til prosjektene. Det er avgjørende for å lykkes med prosjektene innenfor tid, kost og kvalitet.

Det som er positivt er at 95 prosent har et forhold til prosjekteier som begrep. Vi ser en større bevissthet og en økt etterspørsel etter forbedring innen prosjekteierstyring både i privat og offentlig sektor, noe som er lovende for fremtidens prosjekter.

2. Kompetanse i prosjektfaget generelt

Kompetanse innenfor prosjektfaget har vist seg å være en av de viktigste suksessfaktorene for å levere gjentatte vellykkede prosjekter. Manglende kompetanse slår altfor ofte ut i dårlig prosjektgjennomføring og mangelfull måloppnåelse.

I Norge jobber vi ofte med ressurskrevende og høyteknologiske prosjekter hvor prosjektkompetanse er ekstremt viktig. Hvis man ikke har de riktig ressursene, og i tillegg sliter med uklare roller og ansvarsmatriser, er det vanskelig å få til vellykkede prosjekter. For å endre på dette er det viktig at ledelsen i virksomheten tar problemet på alvor og fokuserer på å lage gode rammebetingelser for prosjektet i tillegg til å sikre riktig kompetanse til prosjektmedlemmene.

Å være en god prosjektleder innebærer at man må ha en viss form for teknisk kompetanse, være god til å lede, og ikke minst vite hva som skal til for å sikre at man når prosjektmålene gjennom god prosjektstyring. Å ha god kompetanse innenfor prosjektfaget innebærer kjennskap til de prosesser, prosedyrer, analyser, strategier og planer som inngår i et prosjektforløp.

3. Portefølje/program- kompetanse

I følge Metierundersøkelsen vurderer vi oss selv høyere på modenhet innenfor prosjektstyring enn program- og porteføljestyring. Dette er naturlig da en god porteføljestyring først kan gjøres når man har prosjektstyringen på plass.

Porteføljestyring er en betegnelse på metoder som benyttes av ledelsen for å velge ut og prioritere prosjekter og programmer i en organisasjon virksomhet. Samlingen av disse prosjektene og programmene omtales som virksomhetens portefølje, derav navnet.

Resultatet av undersøkelsen gir oss en indikasjon på en større bevissthet rundt behovet for program- og porteføljestyring. Den store endringstakten vi er inne i og den økende prosjektporteføljen i de fleste virksomheter gjør at program- og porteføljestyring blir sentrale suksessfaktorer for at virksomheter skal lykkes.

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

New Call-to-action

Temaer: Prosjektledelse


Christine Køster

Skrevet av Christine Køster

Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.

Mest leste artikler