Hvorfor ønsker vi hyppige leveranser i smidige prosjekter? [video]

Smidige/agile metoder

2 min. lesning

Når vi gjennomfører smidige prosjekter ønsker vi å levere verdi underveis i prosjektet. Dette gjør man gjennom å levere gevinster gjennom prosjektets livssyklus i form av hyppige leveranser. I denne videoen gir Jonas Högstrand, lead PRINCE2-trainer og smidigekspert, deg seks gode grunner til å fokusere på hyppige leveranser.

1. Hyppige leveranser gir tidlig gevinstrealisering

Vi gjennomfører prosjekter fordi vi ønsker å oppnå noe – for å hente ut en gevinst. Ved å bryte opp et prosjekt i mindre deler og fokusere på hyppige leveranser kan man ta ut gevinster fra hver enkelt leveranse tidlig og før hele prosjektet er ferdig.

2. Hyppige leveranser gjør at vi kan ta lærdom raskere

Hyppige leveranser gjør også vi kan lære av erfaring tidlig i prosjektet. Tilbakemeldingene fra hver enkelt leveranse kan utnyttes til å skape enda mer verdi i kommende leveranser.


Her kan du lese mer om PRINCE2 Agile


3. Hyppige leveranser reduserer prosjektets usikkerhet

Ved å bryte opp prosjektet i mindre leveranser kan vi redusere usikkerheten i prosjektet. Ved å lære av hver enkelt leveranse kan man gjennom data og tilbakemeldinger få svar på viktige spørsmål underveis. På den måten kan vi justere kursen dersom det er nødvendig. Vil sluttbrukerne like produktet? Blir produktet tatt i bruk? Gir det verdi for brukerne? Vil vi evne å lansere produktet i tide?

4. Hyppige leveranser gjør at vi kan vise fremdrift til interessenter

Alle prosjekter har interessenter. De ønsker å se resultater og bli forsikret om at prosjektet er på riktig vei. Å presentere høydepunktsrapporter, holde statusmøter og vise inntjent verdi vel og bra. Men, ingenting slår å kunne vise til virkelig fremdrift i form av håndfaste leveranser som kan tas i bruk og som gir verdi.

5. Hyppige leveranser skaper engasjement

Når man starter et prosjekt er alle interessenter engasjerte og fulle av entusiasme. Hyppige leveranser skaper moment og bidrar til å holde engasjementet oppe.

6. Hyppige leveranser gir oss et konkurransefortrinn

Å levere verdi ofte kan være krevende. Det krever et tankesett og en måte å jobbe på som utfordrer oss til å stadig bli bedre. Man må ha fokus på gevinster gjennom hele prosjektet og stadig utfordre måten man jobber på ved å forbedre metoder og prosesser. Ved å bli god på hyppige leveranser vil man flytte komfortsonen sin og få et konkurransefortrinn.

Les mer om PRINCE2 Agile


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvorfor er du som leder viktig for implementeringen av AgileSHIFT ?

De fleste av oss har i løpet av det siste halvåret blitt tvunget ut i en ny digital verden hvor vi har måttet omstille oss og åpne opp for å innføre nye metoder og tankesett. De lederne som har klart å omfavne endringer og sett muligheter der andre har sett problemer er de som har kommet sterkere ut av denne perioden.

Project Management eller Product Management?

I dette blogginnlegget deler vi noen refleksjoner om prosjektledelse og produktledelse - og  gir noen nyttige innspill på hva som kreves for å lykkes med smidige styringsmodeller.

Hvordan organiserer du en daglig stand-up?

Etter oppfordring fra helsemyndighetene er det mange som nå jobber hjemmefra. Å jobbe hel-digitalt kan by på noen ufordringer. Da er det viktig å tilrettelegge for at dette kan foregå på en best mulig måte og hente inspirasjon fra andre virksomheter og smidige metoder som for eksempel AgileSHIFT.