Hvorfor ønsker vi hyppige leveranser i smidige prosjekter? [video]

Smidige metoder

3 min. lesning

Når vi gjennomfører smidige prosjekter ønsker vi å levere verdi underveis i prosjektet. Dette gjør man gjennom å levere gevinster gjennom prosjektets livssyklus i form av hyppige leveranser. I denne videoen gir Jonas Högstrand, lead PRINCE2-trainer og smidigekspert, deg seks gode grunner til å fokusere på hyppige leveranser.

1. Hyppige leveranser gir tidlig gevinstrealisering

Vi gjennomfører prosjekter fordi vi ønsker å oppnå noe – for å hente ut en gevinst. Ved å bryte opp et prosjekt i mindre deler og fokusere på hyppige leveranser kan man ta ut gevinster fra hver enkelt leveranse tidlig og før hele prosjektet er ferdig.

2. Hyppige leveranser gjør at vi kan ta lærdom raskere

Hyppige leveranser gjør også vi kan lære av erfaring tidlig i prosjektet. Tilbakemeldingene fra hver enkelt leveranse kan utnyttes til å skape enda mer verdi i kommende leveranser.


Her kan du lese mer om PRINCE2 Agile


3. Hyppige leveranser reduserer prosjektets usikkerhet

Ved å bryte opp prosjektet i mindre leveranser kan vi redusere usikkerheten i prosjektet. Ved å lære av hver enkelt leveranse kan man gjennom data og tilbakemeldinger få svar på viktige spørsmål underveis. På den måten kan vi justere kursen dersom det er nødvendig. Vil sluttbrukerne like produktet? Blir produktet tatt i bruk? Gir det verdi for brukerne? Vil vi evne å lansere produktet i tide?

4. Hyppige leveranser gjør at vi kan vise fremdrift til interessenter

Alle prosjekter har interessenter. De ønsker å se resultater og bli forsikret om at prosjektet er på riktig vei. Å presentere høydepunktsrapporter, holde statusmøter og vise inntjent verdi vel og bra. Men, ingenting slår å kunne vise til virkelig fremdrift i form av håndfaste leveranser som kan tas i bruk og som gir verdi.

5. Hyppige leveranser skaper engasjement

Når man starter et prosjekt er alle interessenter engasjerte og fulle av entusiasme. Hyppige leveranser skaper moment og bidrar til å holde engasjementet oppe.

6. Hyppige leveranser gir oss et konkurransefortrinn

Å levere verdi ofte kan være krevende. Det krever et tankesett og en måte å jobbe på som utfordrer oss til å stadig bli bedre. Man må ha fokus på gevinster gjennom hele prosjektet og stadig utfordre måten man jobber på ved å forbedre metoder og prosesser. Ved å bli god på hyppige leveranser vil man flytte komfortsonen sin og få et konkurransefortrinn.

Les mer om PRINCE2 Agile


Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva kjennetegner en god agile coach, og hva må den passe seg for?

En Agile Coach skal bidra til at en organisasjon lykkes med kontinuerlig forbedring og en smidig tilnærming. Dette krever riktignok mye av mennesket bak rollen. I dette innlegget går vi gjennom hva som kjennetegner en god Agile Coach, og hvilke fallgruver en må passe seg for å virkelig lykkes.

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IT, men kan være nyttig innenfor alle fag. Nylig hadde det smidige manifestet 20-års jubileum. I forbindelse med markeringen er det skrevet flere artikler. Dette blogginnlegget er første i en serie på temaet, og tar for seg smidig i et historiske perspektiv, fordeler og praktiske anvendelse.

Agil styring - om fugl, fisk og forvaltning

Vi vet av erfaring at de aller fleste tilfeller hvor initiativer (prosjekter, investeringer, tiltak, utvikling) feiler, handler om hvordan vi styrer, eller ikke styrer. Agil som tilnærming ble unnfanget tidlig på 2000-tallet som et «oppgjør» med de tradisjonelle prosjektene som så ofte feilet, som tok så lang tid at de endte opp med å realisere noe som kanskje ikke lenger var behov for, eller hvor oppgaven var misoppfattet. Paradokset er at det som feilet ofte var på grunn av manglende styring. Hvordan blir det da med agil tilnærming?