Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Prosjektgjennomføring Kompetanseutvikling

6 min. lesning

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.

Hva er klarspråk?

Klarspråk er en form for skriving og kommunikasjon som har som mål å gjøre informasjonen enkel å forstå. Alle som leser teksten, uavhengig av deres bakgrunn, ferdighetsnivå og erfaring skal forstå budskapet. Klarspråk innebærer å bruke enkle og konkrete ord, setninger og uttrykk, og å organisere informasjonen på en logisk måte.

Målet med klarspråk er å gjøre informasjonen lett tilgjengelig og forståelig for et bredt spekter av publikum, slik at de kan ta informerte beslutninger og handle på informasjonen gitt dem. Klarspråk kan brukes i en rekke sammenhenger: i offentlige dokumenter,  forretningskommunikasjon, akademisk skriving, journalistikk og i forbindelse med prosjektledelse.

Fordeler med bruk av klarspråk i prosjekter:

 1. Bedre kommunikasjon med prosjektteamet
  Prosjekter innebærer vanligvis at mange samarbeider. Klarspråk kan hjelpe til med å unngå misforståelser og feil i kommunikasjonen. Ved å bruke klart og enkelt språk, kan prosjektlederen og teammedlemmene forstå hverandre bedre og samarbeide mer effektivt.
 2. Redusert risiko for misforståelser og feil
  Misforståelser og feil kan være dyre og tidskrevende i prosjekter. Ved å bruke klarspråk kan prosjektlederen og teammedlemmene bidra til å forhindre misforståelser og feil som kan føre til forsinkelser eller andre problemer i prosjektet.
 3. Enklere å kommunisere med interessenter
  Prosjekter involverer ofte mange forskjellige interessenter, med ulik bakgrunn og erfaring. Det er viktig at alle, uansett om de er byggherre/prosjekteier, prosjektledere, entreprenører, eller sluttbrukere, forstår hva som blir avtalt, hvordan prosessen foregår og hva som er forventet resultat. Ved å bruke klarspråk kan prosjektlederen og teammedlemmene kommunisere mer effektivt med disse interessentene og sikre at de forstår prosjektet og deres rolle i det.
 4. Økt produktivitet
  Klarspråk kan bidra til å øke produktiviteten i prosjekter. Ved å bruke enkle og direkte uttrykk, kan teammedlemmene bruke mindre tid på å forstå informasjonen og mer tid på å utføre oppgavene sine. Dette bidrar til å forbedre og forenkle arbeidsprosessen.
 5. Bedre dokumentasjon og rapportering
  Prosjekter krever ofte grundig dokumentasjon og rapportering. Klarspråk kan hjelpe til med å sikre at disse er klare og presise, slik at de kan forstås av alle interessenter og bidra til å kommunisere prosjektets fremgang og resultater på en effektiv måte.

Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på prosjektbloggen.


Hvordan kan du gjøre kommunikasjonen din mer effektiv ved hjelp av klarspråk?

Som tekstforfatter i Metier er det min hovedoppgave å fremme de verdiene vi skaper innad i organisasjonen for et større publikum. Det betyr at jeg hjelper mine kolleger å skrive på en måte som de aller fleste forstår, uansett om de har den samme bakgrunnen som mine kolleger har eller ikke. Her er noen av rådene jeg gir dem basert på gode prinsipper for klarspråk. 

Ha klart for deg hvem du skriver for og hvorfor du skriver

Hvem er mottakeren din? Se for deg hvilken faglig bakgrunn og hvilken erfaring denne personen har. Er det en entreprenør, en kunde, eller kanskje et helt team? Om du har et klart og godt bilde av hvem du skriver til, er det mye enklere å tilpasse teksten til mottakeren.

Få også klart frem hvorfor mottakeren skal lese teksten. Om formålet med teksten er at mottakeren skal gjøre noe, må du få dette tydelig frem. Ta også kun med det som er relevant – og tenk deg om to ganger – det er ikke sikkert at den bisetningen med tilleggsinformasjon er så viktig som du først trodde. Fjern tekst og informasjon som du tenker mottakeren ikke har bruk for. 

Les også: 4 tips for god kommunikasjon i prosjektene

Unngå fagterminologi, eller "stammespråk"

Bruk av fagterminologi, eller fagutrykk, gjør teksten tung og vanskelig å lese for de aller fleste. Dette er fordi det som oftest ikke er en del av dagligtalen til den som leser, og mange ganger må hun eller han søke opp termen for å forstå hva som står. Derfor bør dette unngås så langt det lar seg gjøre.

Fagterminologi blir ofte referert til som «stammespråk» med god grunn. Vi opererer ofte i team av folk som jobber innenfor det samme feltet. I slike team danner det seg et eget «språk» med termer som brukes hyppig. I vårt team bruker vi for eksempel SoMe som forkortelse for Sosiale Medier (Facebook, LinkedIn og Instagram), og SEO (search engine optimization). Dette er uttrykk ingen andre i organisasjonen benytter seg av i sine daglige oppgaver, så da kan jeg heller ikke forvente at de skal forstå dem. 

Lag orden i teksten din

En oversiktlig tekst som er lett og effektiv å lese, bør ikke ha store tekstbolker uten "luft".  Altså uten linjeskift, deloverskrifter og punktlister. Da blir teksten fort tung og vanskelig å få oversikt over - særlig når vi leser på skjerm. Tenk deg for eksempel at jeg hadde skrevet dette innlegget i en bolk uten noen form for inndeling - hvor enkelt hadde det vært for deg å finne frem til det du vil lese om?

Del opp lengre tekster i avsnitt med deloverskrifter. Disse deloverskriftene bør være beskrivende. Med det mener jeg at de skal si noe om hva leseren kan forvente å finne informasjon om i denne delen av teksten. Da blir det lettere å navigere i teksten.

Skriv et budskap om gangen

Vi har ofte mye vi skulle ha sagt, og kanskje også lite tid å si det på. En god huskeregel er at en setning skal ha et budskap. Da sier du én ting om gangen, og det du prøver å få frem blir også klarere. Husk at du alltids kan skrive en setning ekstra. Du trenger ikke alltid å bruke komma. 

Vil du lære mer om klarspråk?

Språkrådet har en god nettside om klarspråk, hvor du finner tips til hvordan din bedrift kan jobbe mot mer effektiv kommunikasjon, så vel som skrivetips og eksempler du kan bruke selv i det daglige. Nettsiden finner du her.

 

Abonner på prosjektbloggen

 

 


Ronja jobber som tekstforfatter og innholdsprodusent i Metier. Her sørger hun for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur. På fritiden finner du henne ofte på en god konsert, eller på tur med hunden i Østmarka.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

6 grunner til kostnadsoverskridelser (og hvordan unngå dem)

Kostnadsoverskridelser er dessverre et vanlig problem i både store og mindre prosjekter. Ofte hører vi om store statlige byggeprosjekter med million- og milliardsprekker. Årsakene til disse er selvfølgelig forskjellige og sammensatte, men noen gjengangere finner vi. Gjennom 40 års erfaring med komplekse prosjekter på tvers av bransjer, har Metier lært å kjenne igjen de vanligste fallgruvene som fører til kostnadsoverskridelser, og de mest sentrale suksessfaktorene for et vellykket resultat. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over de 6 vanligste grunnene til budsjettoverskridelser. Vi har også hentet frem blogginnlegg fra arkivet som kan hjelpe deg med å unngå å havne i fella i prosjektprosessen. Her kan du lese videre om suksessfaktorer, ting verdt å ta hensyn til, samt eksempler fra prosjekter som har lykkes.

Et vellykket prosjekt - først når det er en vellykket ibruktakelse

Hva er et vellykket prosjekt? Som prosjektledere og -eiere er det naturlig å trekke frem prosjekttrekanten for å vurdere om vi har levert på tid, innenfor kost og med den kvalitet som er beskrevet. Er svaret ja på alle disse tre, kan det være fristene til å si at prosjektet er vellykket. Men da glemmer vi noe. For kvalitet er også knyttet til de funksjonelle forutsetningene for å kunne levere på de effektene som virksomheten skal levere etter å ha investert i et nytt bygg. Et vellykket prosjekt må kort og godt resultere i et produkt – et bygg eller annet – som blir brukt, som gir en god nytteverdi for brukerne, og som ikke minst svarer ut behovet det var ment å svare ut. Et vellykket prosjekt betyr derfor også en vellykket ibruktakelse.

Balansering av prosjekttrekanten i prosjektets gjennomføringsfase

Planer forandrer seg, og underveis i et prosjekt vil det oppstå avvik og endringer. En av de mest sentrale utfordringene for prosjektlederen i gjennomføringsfasen er å beholde balansepunktet mellom tid, kostnader og kvalitet. Som prosjektleder er det ditt ansvar å iverksette tiltak for å minimere negative konsekvenser av avvik, ved å foreta justeringer i prosjektet. Ved endringer i arbeidsomfang er det viktig at konsekvenser knyttet til tids- og ressursforbruk blir inkludert i reviderte tids- og kostnadsestimater. Da er prosjektet i balanse og prosjektlederen har full kontroll. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan prosjekttrekanten balanseres i gjennomføringsfasen av et prosjekt.