Hvordan lykkes med kompetanseheving gjennom e-læring?

Kompetanseutvikling

5 min. lesning

Det er ingen tvil; korona har tvunget oss til å bli mer digitale, og mange av oss sitter nå i en hybrid arbeidshverdag med noe hjemmekontor og noen dager på kontoret i uka. Det har også gjort noe med preferansene våre. Vi har lært oss å bruke digitale hjelpemidler på en mer effektiv måte og mange av oss foretrekker webinarer fremfor seminarer og frokostseminarer når vi skal få litt kunnskapspåfyll.

Det har også blitt en mer fleksibel hverdag for mange av oss. Det å tilpasse hverdagslogistikken til arbeidslivet kan fort bli enklere om du har mulighet for å stille i et møte digitalt. Da er det ingen grunn til at du ikke også skal kunne ha fleksible alternativer når det kommer til kompetanseheving.

Her gir vi deg tips og triks til hvordan du kan lykkes med e-læring når du skal heve din kompetanse innen prosjektledelse til høsten. 

E-læring: Hvor som helst når som helst

Metiers kursportefølje består av en rekke e-læringskurs og anerkjente sertifiseringer innen prosjektledelse, smidig, digitalisering og ledelse og kommunikasjon som du kan ta på nett. Det å ta kurs på nett gir deg fleksibilitet til å styre omfang, tempo og fremdrift ut fra ditt behov. 

Noen fordeler med e-læring:

  • Ta kurset i det tempoet du selv ønsker
  • Du får anledning til å fordøye innholdet over tid
  • Det er enkelt å gå tilbake for å repetere
  • Du kan bruke e-læringskurset som støtte i jobbsammenheng senere
  • Du kan teste egen kunnskap gjennom interaktive oppgaver
  • Du kan stille spørsmål til din e-coach underveis

Alle eksamener tilknyttet våre e-læringskurs kan tas hjemmefra. Som deltaker på våre sertifiseringskurs, f.eks. PRINCE2, kan du avlegge sertifiseringseksamen umiddelbart etter kurset, eller når det måtte passe deg. Alt du trenger er en fungerende mikrofon, webkamera og stabil nettilgang.

Gjennom hele kurset har du også tilgang til Metiers e-coach, som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis. Så du trenger ikke bekymre deg for manglende muligheter for å sparre med kursholdere og fagfolk.


Bruk koden "sommer2023" for 20 % rabatt på e-læringskurs ut sommeren!


Hva skal til for å lykkes med e-læring?

E-læring gir stor fleksibilitet, men det krever også selvdisiplin. Når du ikke har en fastlagt timeplan, kan det bli lett å utsette ting. Så hvordan gjør du plass til e-studiene i hverdagen? 

Tidshåndtering er nøkkelen til suksess

Det å lage en realistisk fremdriftsplan som tar hensyn til både jobben din og hvor hektisk hverdagen din er på hjemmebane, er kjempeviktig. Planlegg også faste tidsblokker til studiene dine, og behandle disse som en del av jobben din. Bruk planleggeren din, og hold oversikt over studiene dine her for å være sikker på at du ikke blir overveldet. 

Skap et effektivt læringsmiljø

Å ha en dedikert studieplass der du kan konsentrere deg uten forstyrrelser er svært nyttig. Optimalt sett er dette stille, komfortabelt og et sted som er fritt for distraksjoner. Å reservere et rom for studier og/eller arbeid gjør det enklere for hjernen din å gå inn i «arbeidsmodus». Om du ikke kan dedikere et helt rom til dette – hvis du for eksempel bor i leilighet – kan en krok i enden av et bord eller liknende fungere bra. Det går også an å ta med seg studiene på kafé for litt «miljøskifte». Det er jo noe av det som er så greit med nettstudier – at det er fleksibelt!

Velg riktig e-læringskurs

Det å velge riktig kurs med innhold som er relevant for deg, din erfaring og mål med studiene er helt klart viktig. Finn ut hva det er du ønsker å oppnå med nettstudiene dine. Er det et fagområde du er ekstra interessert i? Hva er karrieremålene dine, og hvilket kurs kan få deg dit? Er det kunnskap du føler at organisasjonen mangler?

Metier har en stor katalog med e-læringskurs. Du kan lese mer om de her.

Hold deg motivert

Å opprettholde motivasjonen kan være en utfordring, spesielt hvis du prøver å balansere studier med jobb og andre forpliktelser i hverdager. Husk; du gjør dette for din egne personlige og profesjonelle vekst. Sett deg realistiske mål og delmål, og belønn deg selv når du når disse målene. Vær heller ikke redd for å ta pauser når du trenger det. 

Lykke til! 

20% rabatt på alle e-læringskurs ut juli. Se kursoversikten her.


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på suksessfaktorer og suksesskriterier i prosjekter?

Det er viktig å ha fokus på hva som skal til for å lykkes når du jobber med prosjektledelse. To begreper som ofte diskuteres er suksessfaktorer og suksesskriterier. Selv om disse begrepene kan virke like, representerer de to forskjellige aspekter av prosjektets suksess. I dette blogginnlegget skal vi utforske forskjellen mellom suksessfaktorer og suksesskriterier, og hvordan de begge spiller en avgjørende rolle i å sikre vellykkede prosjekter.

Hvordan bygger vi tilbakemeldingskultur?

Kan du gi og ta kritikk? Kunsten å gi både positive og korrigerende tilbakemeldinger er en undervurdert, men kritisk ferdighet. Undersøkelser viser at 72% av ansatte mener de ville prestere bedre hvis de fikk konstruktive tilbakemeldinger fra sine ledere, men overraskende nok viser det seg at svært få ledere faktisk føler seg komfortable med å gi denne typen tilbakemelding. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan du kan mestre kunsten å gi effektive tilbakemeldinger for å bygge en sterkere, tryggere, mer engasjert, tillitsbasert og produktiv arbeidskultur.

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.