Hvilke hjelpemidler får man bruke på PRINCE2-eksamen?

Sertifiseringer og standarder

1 min. lesning

Er du klar for å ta PRINCE2 eksamen? Et spørsmål vi ofte får er hvilke hjelpemidler man kan bruke på eksamen. Du vet kanskje allerede at du kan ta med PRINCE2-manualen på Practitioner-eksamen? Her kommer noen flere tips det kan være verdt å vite om.

Hjelpemidler på eksamen i PRINCE2 Foundation

Eksamen i PRINCE2 Foundation må gjennomføres uten hjelpemidler, og tester om du har forstått innholdet i PRINCE2. Den gjennomføres på 60 minutter og består av 75 flervalgsspørsmål. 50 prosent av oppgavene må være riktige for å bestå.

Hjelpemidler på eksamen i PRINCE2 Practitioner

Eksamen i PRINCE2 Practitioner tester om du har nok kunnskap til å kunne bruke metodikken i et konkret prosjektscenario. Den består av åtte spørsmål med ti casebaserte deloppgaver. 55 prosent av spørsmålene må være riktig for at du skal bestå. Varigheten på eksamen er 2,5 timer.

Som hjelpemiddel på eksamen kan du bruke PRINCE2-manualen «Managing Succesful Projects with PRINCE2» som oppslagsverk. Du har lov til å gjøre følgende i manualen:

  • Skrive notater
  • Gulmarkere tekst
  • Legge inn bokmerker for å kunne slå opp raskt

Dersom du ber om tillatelse før eksamen begynner, kan du også ta med et par blanke ark for å gjøre notater underveis.

NB! Du har dårlig tid på Practitioner eksamen

Vær oppmerksom på at du har dårlig tid på eksamen. Det er ikke lagt opp til at du kan bruke PRINCE2-manualen aktivt underveis.

Lykke til!

Last ned e-bok: Prosjektsertifiseringer som bygger på PRINCE2


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er P30® og hva kan det brukes til?

P3O® står for Portfolio, Programme and Project Offices og er et rammeverk og en metode. Den hjelper organisasjoner med å organisere og forvalte arbeidet til det vi i Norge ofte kaller et prosjektkontor, som gjerne forkortes til PMO (Project Management Office).

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en  sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.