Hva er forskjellen på PRINCE2 og ISO21500

Hva er forskjellen på PRINCE2 og ISO21500?

Skrevet av Jon Arve Wålberg - 7. november 2019

Det som først og fremst skiller PRINCE2 og ISO21500 er at førstnevnte er en metode mens sistnevnte er en standard. En standard, som ISO21500, definerer hva som må oppfylles, men ikke hvordan aktivitetene gjennomføres. En metode som PRINCE2 definerer hva som bør gjøres av hvem i tillegg til prinsipper å følge, temaer med nødvendig kunnskap for prosjektet og prosesser for å sikre at aktiviteter skjer til riktig tid. Med andre ord er PRINCE2 som metode i større grad beskrivende enn ISO21500.

  • ISO21500 dekker og definerer ikke det man i PRINCE2 kaller prosjekteier eller teamleder i detalj, ettersom disse rollene ligger utenfor ISO 21500 standardenes omfang. PRINCE2 og ISO21500 deler imidlertid en kjerne av praksis forbundet med rollen og aktivitetene til prosjektleder.
  • PRINCE2 og ISO21500 deler det samme synet på inndeling av prosjektet i faser med tilhørende beslutningspunkter. ISO21500 beskriver ikke hva som er beste praksis knyttet til disse beslutningene da dette er utenfor standardens omfang.
  • Strukturen til PRINCE2 og ISO21500 er forskjellige. I PRINCE2 er fasene til et prosjekt klare og definert med tilhørende prosesser. For eksempel er det forskjell på det å initiere og avslutte et prosjekt og det å initiere og avslutte en fase. ISO 21500 behandler et prosjekt og en fase på samme måte uten noen klar prosedyre for å starte nye faser i et prosjekt. Hvordan dette bør gjøres i praksis overlates til brukerne av standarden. PRINCE2 beskriver dette i prosessene for å lede an faseovergang og eierstyring av prosjektet.

Gratis e-bok: Få en kort introduksjon til PRINCE2 og hva rammeverket kan  brukes til.

En sammenligning av sentrale begreper i PRINCE2 og ISO21500

Det er også likheter og ulikheter mellom begreper som brukes i PRINCE2 og ISO21500. Dette er ikke problematisk på noen måte ettersom PRINCE2 åpner for å tilpasse begreper.

Det kan likevel være nyttig å vite om noen av de mest sentrale begrepene i de to standardene:

PRINCE2 ISO21500
Prosjekt Prosjekt
Fase Fase
Prosjekteier Prosjektsponsor
Prosjektleder Prosjektleder
Teamleder (ikke definert)
Prosjektforslag Prosjektmandat
Prosjektinitieringsdokumentasjon (PID), prosjektdefinisjon, prosjekttilnærming, prosjektledelsesstruktur, rollebeskrivelser, kvalitetstilnærming, tilnærming til endrings-kontroll, tilnærming til usikkerhetsstyring, tilnærming til kommunikasjonsstyring. Prosjektledelsesplan
Business case (del av PID) Business case (brukes som en inngang til prosjektet)
Prosjektplan (del av PID) Prosjektplaner
Faseavslutningsrapport (ikke definert)
Saksregister Saksregister
Statusrapport Fremdriftsrapport
Sluttrapport Avslutningsrapport
 
Last ned gratis e-bok: Dette er PRINCE2

Temaer: Prosjektledelse


Jon Arve Wålberg

Skrevet av Jon Arve Wålberg

Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.

Mest leste artikler