Hva er forskjellen på PRINCE2 Foundation og Diploma in Project Management?

Kompetanseutvikling

7 min. lesning

Det finnes et hav av kurs og sertifiseringer i prosjektledelse. En utfordring for deg som ønsker å utvikle din karriere er beslutningen om hvilken du bør satse på. Diploma in Project Management og PRINCE2 Foundation er våre mest populære kompetansetilbud. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på likheter og ulikheter og hva du bør velge.

Kunnskap vs metode

PRINCE2 Foundation eller Diploma in Project Management? Billedlig sett kan vi se for oss et kjøkken. Diploma in Project Management er kokeboken som beskriver ingrediensene, ferdighetene og verktøyene du må beherske for å lage en god matrett. Fra det grunnleggende som å forstå egenskapene til ulike råvarer, hvordan man bruker en kniv, steker og koker til mer avanserte teknikker som å posjere og bruke sous vide.

Hvis vi fortsetter å bruke kjøkkenet som et bilde kan vi se på PRINCE2 som et oppskriftshefte. Du får en metode å jobbe etter som forklarer hvordan du steg for steg lager en matrett. Hvilke ingredienser du bør bruke, hva du skal gjøre først og sist.

Både kokeboken og oppskriftheftet er gode verktøy for å lage en god matrett. Når det er sagt kan det være vanskelig å følge oppskriftsheftet uten kunnskapen fra kokeboken. I oppskriftsheftet står det at du skal finhakke en løk - men hvordan gjør du det? Det finner du svaret på i kokeboken.

Diploma in Project Management og PRINCE2 er altså komplementære og bidrar begge til et godt grunnlag for dine prosjekter, og for å være en god prosjektleder bør du ha kunnskapen fra begge.

Diploma in Project Management

Diploma in Project Management er et nettstudie som gir en solid og grunnleggende forståelse for prosjektledelse. Kurset består av tre e-læringsmoduler som du leser individuelt og i eget tempo;

 1. Prosjektledelse – oversikt og innsikt
 2. Prosjekledelse i praksis
 3. Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter.

Akkurat nå deler vi ut stipend for Diploma in Project Management. Søk her.

Studiet fokuserer på det grunnleggende ved et prosjekt og gir deg en detaljert innføring i prosjektfaget. I tillegg får du kunnskapen og verktøyene du trenger for å bli en god prosjektleder.

Diploma in Project Management passer for deg som:

 • Ønsker å utvikle deg til å bli prosjektleder og har liten kunnskap om prosjektledelse fra før.
 • Er ny som prosjektleder og ønsker å få kunnskapen du trenger for å bli trygg i rollen.
 • Har lært prosjektledelse basert på erfaring ved at du gradvis har fått mer ansvar, og har behov for å forstå helheten og sette eksisterende og ny kunnskap i system.

Etter at du har fullført de tre e-læringsmodulene går du opp til en 90 minutters nettbasert eksamen som gir 15 studiepoeng fra et av verdens mest anerkjente universiteter - SKEMA Business School i Frankrike.

Estimert tidsbruk: 80 - 90 timer.

Her kan du lese mer om Diploma in Project Management.

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation er en sertifisering og et rammeverk som lærer deg hvordan du metodisk jobber med prosjekter. Det er et utbredt rammeverk for prosjektledelse – både i Norge og internasjonalt.

Ved å ta sertifiseringen får du innsikt i hva som definerer et prosjekt, hvilke prinsipper du bør styre etter og hvordan disse underbygger god prosjektledelse. I tillegg lærer du hvordan et prosjekt bør gjennomføres fra start til slutt og hvilke roller og ansvar som må være på plass. Kurset tar utgangspunkt i at man er kjent med prosjektledelse og prosjektarbeid.

PRINCE2 Foundation passer for deg som:

 • Er prosjektleder eller for deg som ønsker å bli det
 • Er en nøkkelperson som er involvert i ulike deler av prosjekter
 • Skal jobbe i et prosjekt som bruker PRINCE2-metoden, eller har krav fra arbeidsplassen om PRINCE2-sertifisering
 • Ønsker å styrke CVen gjennom en anerkjent sertifisering

Etter at du har tatt kurset og bestått eksamen i PRINCE2 Foundation så vil du ha tilegnet deg Axelos sin anerkjente sertifisering "PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management".

Du kan ta sertifiseringen enten som et nettbasert kurs med en avsluttende eksamen eller i klasserom med eksamen siste dag.

Estimert tidsbruk e-læring: 20 - 40 timer

Les mer om PRINCE2 Foundation som e-læring her.

Estimert tidsbruk klasserom: 3 dager, kl. 09 - 16:00 (eksamen siste dag). Det må i tillegg påregnes noen timer egenstudie etter dag en og to.

Les mer om PRINCE2 Foundation som klasserom her.

Oppsummering

Diploma in Project Management PRINCE2 Foundation
Et studie som gir 15 studiepoeng innen prosjektledelse, Det første nivået i en sertifisering i PRINCE2-rammeverket.
Diploma kan i utgangspunktet kun tas som et individuelt e-læringsstudie, men vi har nå et stipend-studieløp med tettere oppfølging og undervisning. PRINCE2 kan tas som e-læring eller tre dagers klasseromsundervisning
Diploma gir en grunnleggende innføring i prosjektledelse på generell basis og beste praksis PRINCE2 er et rammeverk og en metode for gjennomføring av gode prosjekter.

Så hva bør jeg velge?

Hva du bør velge kommer an på hva slags kompetanse du har fra før. Hvis du ikke har kunnskap om prosjektledelse anbefaler vi at du starter med det vi billedlig omtalte som kokeboken innledningsvis i dette blogginnlegget - Diploma in Project Management.

Dersom du allerede har god kunnskap om prosjektledelse kan du starte på PRINCE2. Hvis du kan svare ja på alle alle spørsmålene under har du grunnkompetansen for å gå direkte på PRINCE2.

 1. Vet du hva som er forskjellen på et prosjekt og en linjeoppgave?
 2. Vet du hvorfor og når vi bruker prosjekter som arbeidsform
 3. Vet du hva en styringsgruppe eller prosjektstyre er?
 4. Et prosjekt må som minimum har to roller, kan du navnet på disse rollene?
 5. Har du jobbet i eller med prosjekter?
 6. Kan du bryte ned en stor arbeidsoppgave i mindre elementer og gi et overslag på tid og kostnad per element?
 7. Vet du hva et prosjektmål er og hvorfor dette er viktig og brukes?
 8. Vet du når et prosjekt planlegges, hvorfor og hvordan jobbe med en prosjektplan?
 9. Er du kjent med at det finnes forskjellige typer kontrakter brukt i kunde/leverandør settinger?
 10. Kan du definere hva en usikkerhet er og identifisere usikkerheter i eget arbeid?
 11. Kan du definere hva en endring er og identifisere endringer i eget arbeid?
 12. Vet du forskjellen på en usikkerhet og en endring?

For å få mest mulig ut av rammeverket i PRINCE2 er det en fordel å ha noen knagger å henge kunnskapen på. Det er akkurat dette Diploma in Project Management vil gi deg, og det er derfor vi er opptatt av at du har en viss forståelse for prosjektledelse som fag før du gyver løs på selve oppskriftsheftet - som vi omtalte PRINCE2 som tidligere.

Det er selvfølgelig også viktig å ta i betrakting krav fra arbeidsplassen, trender i markedet eller bransjen. Dersom du søker jobber der det ofte utlyses stillinger der PRINCE2-sertifisering er et krav så bør du definitivt velge dette.

Søk stipend for Diploma in Project Management


Astrid er ansvarlig for det administrative rundt kursgjennomføringer og daglig oppfølging av deltakere på våre åpne kurs og sertifiseringer. Hun har en bachelor i events management fra Bournemouth University. Tidligere har hun jobbet som Training Manager for et ERP-prosjekt i RPS. På fritiden elsker hun å reise og å drive med yoga. Astrid er også tidligere Norgesmester i troppsturn.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er AXELOS ProPath?

AXELOS, som står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® og MoP ®, lanserte tidligere i vår et nytt sertifiseringsregime som heter ProPath. AXELOS ProPath samler verdens ledende sertifiseringer for prosjekt-, program- og porteføljestyring for å gjøre det enklere for deg å velge riktig retning blant alle sertifiseringene de tilbyr.

10 bærekraftige podcaster

Bærekraft er et sånt tema som «alle» snakker om, men hvor det likevel kan være vanskelig å holde seg oppdatert. Hva er det? Hvordan kan du som enkeltperson, arbeidstaker, leder eller som en virksomhet sikre at du tar gode, bærekraftige valg? Vi har samlet noen podcaster om temaet, så du episode-for-episode kan bli litt klokere.

Stadig flere studenter ved NHH velger prosjektledelse som valgfag

I år er det nesten 400 påmeldte til kurs i prosjektledelse som er et valgfag for de som tar en Bachelor i økonomi og administrasjon ved NHH. Det er en nesten en dobling sammenlignet med 2019.