Hva er et kvalitetssystem og hvorfor er det viktig?

Metoder og modeller

3 min. lesning

Kvalitetssystemer er ofte forskjellen mellom vellykkede og mislykkede prosjekter. Men hva er det egentlig og hvorfor er det så viktig?

Kvalitetssystemer er et overordnet virkemiddel bedrifter og prosjekter bruker for å oppnå ønsket kvalitet på leveransen, enten det er et produkt eller tjeneste. Det må imidlertid ikke forveksles med systemer som måler den faktiske kvaliteten på leveransen. Kvalitetssystemer er ofte et sett av prosessbeskrivelser, prosedyrer, metoder, verktøy og lignende som benyttes i prosjektgjennomføringen.

Hensikten er å styrke prosjektet ved å sikre at det har nødvendig styring og kontroll på det som gjøres, og dermed det som faktisk leveres.


Last ned gratis sjekkliste for implementering av prosjektmodeller i virksomheter.


Et kvalitetssystem bidrar til:

 • å tilfredsstille eksterne og interne krav
 • at virksomheten leverer enhetlig
 • forutsigbare resultater
 • effektiv kommunikasjon
 • å forbygge feil og mangler
 • redusere kostnader
 • erfaringsoverføring
 • å beskytte den enkelte mot å gjøre feil
 • å forenkle hverdagen til hver enkelt

Det styrker prosjekter ved at de gir prosjektleder tilgang på informasjon, gir kontroll og skaper oversikt. Dette skaper en trygghet og en troverdighet som i neste ledd styrker prosjekteiers beslutningstagning. Til sammen styrker dette prosjektets kvalitet. Likevel ser vi at mellom 50 og 70 % av alle prosjekter opplever overskridelser eller manglende måloppnåelse. Dette skyldes ikke utelukkende manglende bruk av kvalitetssystemer, men det understreker viktigheten av god styring og kontroll. Bruken av kvalitetssystemer er grunnleggende for å oppnå vellykkede prosjekter.

LES OGSÅ: Hva er prosjekteierstyring og hvorfor er det viktig?

Hvorfor er det viktig med et kvalitetssystem?

 • Tydeliggjør eierstyring og interne ansvarsforhold
 • Etablerer forutsigbare og støttende rammebetingelser
 • Tydeliggjør ansvarsforhold i beslutningsprosessene og i overganger mellom ulike faser
 • Sikrer at det utarbeides riktig beslutningsgrunnlag
 • Sikrer effektivitet i virksomhetens prosesser
 • Sikrer forutsigbart resultater gjennom at like standarder og prosedyrer følges
 • Forenkler oppfølging

Andre viktige prinsipper

Kvalitetssystemer må imidlertid ikke bli en dyr tidstyv. Lite hensiktsmessig bruk og utforming kan raskt gi tunge prosesser som virker mot sin hensikt. God implementering og opplæring av systemene er avgjørende. Skal et kvalitetssystem fungere optimalt og tjene den hensikten det er ment, nettopp å fremme styring og kvalitet, er det en forutsetning at det brukes og brukes riktig, av alle.


Last ned gratis sjekkliste for implementering av prosjektmodeller


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Skal du velge samspill som gjennomføringsmodell?

Samspill som gjennomføringsmodell er en tilnærming som legger vekt på samarbeid, kommunikasjon og samhandling mellom alle involverte parter i et prosjekt. Denne modellen går bort fra de tradisjonelle hierarkiske modellene og fokuserer i stedet på samarbeid mellom teamene for å oppnå best mulig resultater. Samspill som gjennomføringsmodell er imidlertid ikke en enkel tilnærming. Det kreves solid kompetanse i prosjektorganisasjonen for å lykkes. Så hva er det som må være på plass?

Hvorfor bør du ta en sertifisering i PRINCE2®?

Prosjektledelse er en viktig ferdighet i enhver organisasjon, uansett størrelse eller bransje. Prosjekter er ofte komplekse, og krever grundig planlegging og styring for å lykkes. PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) er en prosjektledelsesmetodikk som gir et rammeverk for å planlegge, styre og gjennomføre prosjekter på en systematisk og kontrollert måte. I dette blogginnlegget gir vi deg 5 grunner til hvorfor du bør ta en sertifisering i PRINCE2.

3 hovedmomenter ved Systematisk ferdigstillelse

Hva er viktig å tenke på når man skal innføre Systematisk ferdigstillelse om en del av prosjekteringen? For å få mest ut av prosessen og innholdet, er det tre overordnede elementer som må være til stede; ledelse, innholdskompetanse og systematikk. I dette innlegget skal vi se nærmere på disse tre elementene, og hvilke hovedmomenter innenfor disse du bør få med deg for å oppnå best mulig resultat.