Hva er AXELOS ProPath?

Sertifiseringer og standarder Kompetanseutvikling

6 min. lesning

AXELOS, som står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® og MoP ®, lanserte tidligere i vår et nytt sertifiseringsregime som heter ProPath. AXELOS ProPath samler verdens ledende sertifiseringer for prosjekt-, program- og porteføljestyring for å gjøre det enklere for deg å velge riktig retning blant alle sertifiseringene de tilbyr.

Hver AXELOS ProPath-retning består av et utvalg av AXELOS-sertifiseringer for beste praksis. Det betyr at dersom du tidligere har tatt en PRINCE2 eller MSP sertifisering på Practitioner nivå, har du allerede noen av ferdighetene som kreves for å oppnå de ulike ProPath-titlene. Du kan bygge videre på dine eksisterende sertifiseringer, eller starte din karriereutvikling, ved å velge en av de tre retningene som passer best til dine behov. På den måten sikrer du at tiden du legger ned i kompetansebygging får den anerkjennelsen og verdien den fortjener.

Det er tre ulike retninger du kan velge mellom. Hver retning fokuserer på ulike sertifiseringer innenfor prosjekt-, program- og porteføljestyring og kommer med sin egen tittel.

De tre retningene du kan velge mellom er;

 • ProPath Project Expert
 • ProPath Agile Project Expert
 • ProPath Programme leader

Figuren under gir deg en oversikt over hvilke sertifiseringer som ligger under de forskjellige titlene.

propath


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på prosjektbloggen.

 


ProPath Project Expert

Denne passer for deg som ønsker et helhetlig syn på prosjekter, gjentagende gode resultater og økende effektivitet. Her vil du lære å få mest mulig verdi ut av pengene og håndtere risiko, mens du planlegger, administrerer og leverer prosjekter uavhengig av størrelse og kompleksitet.

For å bli sertifisert som ProPath Project Expert så må du ha kompetanse innen PRINCE2, Managing Successful Programs (MSP 5th edition) og Management of Risk (M_o_R), alle disse på Foundation- og Practitioner-nivå.

 • PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en allsidig og anerkjent metode for prosjektarbeid som lærer deg alt det grunnleggende innenfor prosjektledelse. PRINCE2 kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

 • MSP (Managing Successful Programmes) er en sertifisering og veiledning som lærer deg beste praksis for styring og ledelse av programmer. Den passer for programledere, ledere av prosjektkontor, linje- og toppledere og andre personer som jobber i programmer. 

 • M_o_R® (Management of Risk) gir deg et rammeverk for risikostyring. Den kombinerer prinsipper, tilnærming og prosesser og gir råd om hvordan de skal iverksettes, avhengig av størrelsen på risikoenes innvirkning på målene.

ProPath Agile Project Expert

Denne passer for deg som jobber med smidige prosjekter eller som brenner for en smidig tilnærming. Her vil du lære å få mest mulig verdi ut av hver krone og håndtere risiko igjennom smidig metoder.

For å bli sertifisert som ProPath Agile Project Expert, må du ta PRINCE2 Agile, MSP (5th edition), og M_o_R. alle disse på Foundation og Practitioner nivå.

MSP og M_o_R har vi beskrevet nærmere i avsnittet over. I tillegg kommer PRINCE2 Agile.

 • PRINCE2 Agile er utviklet for alle som leverer prosjekter, store eller små, i en smidig sammenheng. Den bygger på prosjektmetodikken PRINCE2 og kjente smidige metoder som Scrum, Kanban, Lean Startup og Cynefin. PRINCE2 Agile har ikke en egen smidig metode, men brukes i kombinasjon med andre metoder som integreres i PRINCE2-rammeverket.

ProPath Programme Leader

Den siste retningen passer for deg som ønsker å bli bedre på å håndtere kompleksiteten i flere prosjekter og programmer, samtidig som du har kontroll på effekten av risiko, og sørger for at de bidrar til å nå virksomhetens strategiske mål.

Sertifiseringen består av MSP (5th edition), P3O®, MoP, og du må inneha kompetanse på både Foundation og Practitioner nivå. I tillegg til MSP som vi har beskrevet over så trenger du altså en sertifisering innen MoP og P30.

 • MoP (Management of Portfolios) er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Dette for at du fra et strategisk perspektiv skal kunne styre porteføljens innhold, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på «business as usual» og organisasjonens strategiske mål.

 • P3O (Portfolio, Programme and Project Offices) er et rammeverk og metode satt sammen av prinsipper, prosesser og teknikker for å hjelpe organisasjoner med å balansere og ta informerte beslutninger om porteføljer og endringsinitiativer, samt å sikre en optimal og konsistent leveranse av prosjekter og programmer – på tvers av organisasjonen.

En tydelig karrierevei som gir deg konkurransefortrinn

Når du har oppnådd statusen din som ProPath Programme leader, i tillegg til ProPath Project Expert, eller ProPath Agile Project Expert, vil du bli invitert til å søke om å bli en ProPath Certified Portfolio Director - den ultimate anerkjennelsen innen prosjekt, program og porteføljeforvaltning. AXELOS vil komme med mer informasjon om dette i løpet av 2021.

Med denne anerkjente tittelen, vil du være en sentral aktør for endring i organisasjonen din. Ved å bruke din tilegnende kompetanse til å planlegge, lede, overvåke og korrigere endringsforløpet – vil du kunne bidra til gode resultater for din virksomhet og deg selv.

Hva er de viktigste fordelene med AXELOS ProPath?

AXELOS ProPath er designet for å videreutvikle dine ferdigheter i prosjekt-, program- og porteføljestyring og gi deg et konkurransefortrinn.

En ProPath tittel vil;

 • Gjøre deg mer attraktiv for fremtidige og eksisterende arbeidsgivere
 • Gi deg bedre resultater i det daglige arbeidet ditt
 • Gi deg mulighet for økt lønnsnivå
 • Gi deg ettertraktet kompetanse for fremtidens prosjekter

Klar til å lære mer?

For å lære mer om hver retning og hvordan du kommer i gang så bør du ta en titt på blogginnlegget fra AXELOS.

Abonner på prosjektbloggen


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Så mye tid bruker du på å ta en PRINCE2-sertifisering

Det finnes alltids grunner til å utsette å ta en PRINCE2-sertifisering. At du er usikker på hvor mye tid du må sette av, trenger ikke å være en av dem. Her gir vi deg svaret på hvor mye tid du må regne med å bruke på å bli sertifisert i PRINCE2 – både Foundation og Practitioner.

PRINCE2 Foundation og Agile Foundation – hva er forskjellen?

PRINCE2 er et utbredt rammeverk for prosjektledelse – både i Norge og internasjonalt. De siste årene har også PRINCE2 Agile vokst raskt. En sertifisering som ser på PRINCE2 i et smidig perspektiv. I dette innlegget ser vi nærmere på forskjellene på PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Foundation.

Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Miljøaspektet er, og vil fortsette å være, et svært aktuelt tema i byggebransjen. Kanskje også mer og mer aktuelt med tiden som kommer. Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-forbruk, og 50 % av alt strømforbruk. Når vi fremover skal sørge for at vi bygger riktig prosjekt vil byggets utslipp – både i byggefasen, og når bygget er i bruk –ha mye å si for prioriteringene i prosjektet. Vi forholder oss stadig til mer ambisiøse byggherrer og strengere krav og forventinger knyttet til nettopp bærekraft.