ERP-innføring – pengene er brukt opp, hva nå?

Virksomhetsstyring

5 min. lesning

Enterprise resource planning (ERP) anses som en nødvendighet i mange bedrifter. Innføringen støter ofte på store utfordringer. En av de viktigste årsakene er å tro at økonomiavdelingen alene kan ordne opp. I virkeligheten handler det om en transformasjon av virksomheten. Organisering og gjennomføring som en «business transformation» øker sannsynligheten for å lykkes.

Valg av ERP-løsning og implementeringspartner er gjort, CFO har satt seg i førersetet for innføringen sammen med et team av spesialister. To år ut i innføringsløpet er budsjettet nesten brukt opp, lite av nytte har blitt levert og hele initiativet har kjørt seg fast. Låter kjent?

Dette er dessverre ofte resultatet av ERP-initiativ, både i Norge og internasjonalt. Er det uunngåelig eller finnes det løsninger som styrker sjansene for å nå målene til planlagt tid og kostnad? Vi har erfart at besvarelse av noen sentrale spørsmål bidrar til å sette scenen på en god måte – helst fra starten av – eller hvis man har kjørt seg fast og en omstart er den beste veien videre.

Strategic fit – stemmer ambisjonen med ønsket løsning?

Livet til en CFO kan bli vesentlig enklere hvis alle kan forholde seg til standardiserte prosesser i en ERP-løsning. Det er likevel grunn til å undersøke om det er rett medisin, siden ERP krever en betydelig investering i tid og penger.

Høyt integrerte virksomheter med klare synergier innen produktutvikling, produksjon og logistikk vil ha mye å hente på ERP som en felles løsning. Virksomheter som er organisert mer som holdingselskaper uten nevneverdige synergier, kan finne ut at man er bedre tjent med lokale løsninger og standardisert rapportering på få elementer.

Arbeidsprosesser – felles eller tilpasset lokalt?

Dersom ERP er svaret, vil et neste spørsmål være hvordan virksomheten ønsker å leve sammen. Hvilke prosesser bør være felles eller standardiserte for å hente ut synergier? Hvilke prosesser ønsker man å beholde som lokalt styrte for å ivareta hensyn til kundenærhet, fleksibilitet og stimulere til «entreprenørånd» i lokale markeder? Det kan virke enkelt å besvare spørsmålene, men erfaring viser at det ofte er krevende.

For å finne gode og bærekraftige svar kommer man ikke unna omfattende prosesser som involverer toppledelsen. Først da kan det lages en bestilling til ERP-teamet, som skal omsette veivalgene i konkrete løsninger.


Last ned gratis guide: Eierstyring i enkeltprosjekt - godt forklart

Hva er egentlig gapet mellom ønsket situasjon og nåsituasjon?

Dersom bedriften har klart å besvare spørsmålene over, kommer man deretter til den største snublesteinen: Hva er forskjellen mellom den standardiserte ERP-løsningen man har anskaffet og de delene av virksomheten som skal ta i den i bruk? Hvilket «gap» skal lukkes? Er det virksomheten som må tilpasse seg standard eller må det (kostbar) systemutvikling til for å lukke gapet?

Igjen kreves det lederinvolvering for å komme frem til et svar ERP-teamet kan bygge på. Særlig ved første gangs ERP-innføring er det nesten ingen ende på de ubehagelige overraskelsene man møter når man skal prøve å kartlegge «as-is»-praksis, ofte godt skjult i privatiserte Excel-ark. Enden på visa kan vise seg å bli at man ikke får fakturert kunder og går på store driftsforstyrrelser på grunn av manglende oversikt.

«Business transformation» – en annen tilnærming

ERP kan være en gylden mulighet til å hente gevinster og legge til rette for videre lønnsom utvikling. Det forutsetter en noe mer «rigorøs» tilnærming og en porsjon utholdenhet, men øker sannsynligheten for å lykkes.

Vi kjenner til virksomheter som har lykkes gjennom å finne godt funderte svar på spørsmålene over. I tillegg er det et kjennetegn at de har erkjent behovet for å legge vekt på transformasjon og forretningsmessige effekter fra starten. Organisering av transformasjonen er viktig. Noen sentrale roller, som har vist seg å være hensiktsmessige:

  • Toppledelsens involvering ivaretas typisk som «sponsor» gjennom en ledergruppe på høyt nivå
  • Programeier utpekes fra denne gruppen og har det overordnede ansvaret
  • Programmets styringsgruppe inkluderer programeier og representanter for linjeorganisasjonen
  • En programleder leder det daglige arbeidet, støttet av et programkontor
  • Resultatene oppnås i samarbeid med linjeorganisasjonen, den enkeltes endring av arbeidsmåte er nøkkelen til resultater.

Økonomiavdelingen og CFO alene er altså ikke tilstrekkelig. Vellykket resultat krever engasjement fra hele toppledelsen, iscenesatt som en «business transformation».

Noen enkle tips til slutt:

  • Implementering av ERP er for viktig til å settes bort «med hud og hår» til eksterne samarbeidspartnere, det er avgjørende å beholde kontrollen selv
  • ERP-implementeringen bør forberedes godt. Tid brukt i tidlig fase betaler seg i rikt monn senere
  • Smertefulle valg bør konfronteres på en åpen og konstruktiv måte – ikke feies under teppet. De blir ikke enklere etter som tiden går

New call-to-action

 


Petter er direktør i Metier Management Consulting, hvor han bruker mye av sin tid på å hjelpe kunder med endringsprosesser og "business transformation". Petter har mange års erfaring som leder og konsulent og er siviløkonom.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Prosjekteier er premissgiver for suksess

God prosjekteierstyring er en avgjørende suksessfaktor i prosjekter. Prosjekteier skal fastsette mål og føringer, stille krav til utredninger, utpeke prosjektleder og fatte sentrale beslutninger. Kompetanse, kapasitet og rammeverk for prosjekteierstyring er viktig. Når ikke alt dette er på plass, vil sannsynligheten for prosjektsuksess reduseres vesentlig.

Fra Start-up til Scale-up: kunsten å multitaske sammen

Når man befinner seg i en gründereise eller du som etablert aktør har startet en ny virksomhet som skal skaleres, er veien videre ofte kompleks og hektisk. Hverdagen fyller et stort spenn av utfordringer, fra grunnleggende spørsmål om selskapets visjon til konkrete problemstillinger på, for eksempel, sammensetningen av ledergruppen. Metier har bistått flere selskaper på denne reisen og vi har her samlet noen av våre erfaringer.

6 gode podcaster for deg som er leder, eller vil bli det

Det finnes ikke en satt oppskrift på det å bli en god leder, men det finnes mange gode ledere der ute som kan dele av sin erfaring og kunnskap. Og det finnes millioner av kilder om ledelse. Podcast er en enkel måte å få jevnlige oppdateringer om faget på, mens man kjører bil, går en tur eller kobler av. Vi har gjort det enklere for deg å finne frem blant podcaster om ledelse ved å samle gode podcaster som kombinerer fag og erfaring på ett sted. Her har du en liste med noen av de beste - både norske og internasjonale.