Derfor bør bedrifter sertifisere flere i PRINCE2 samtidig

Derfor bør bedrifter sertifisere flere i PRINCE2 samtidig

Skrevet av Christine Køster - 25. oktober 2017

Stadig flere bedrifter ser fordelene med å sertifisere sine ansatte i PRINCE2. Samtidig lurer mange på hvordan et felles sertifiseringsløp kan og bør løses. Vi gir deg svaret!

PRINCE2 er en sertifisering for effektiv prosjektledelse. Den internasjonalt anerkjente metoden kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. For bedrifter som ønsker å sertifisere sine ansatte i et felles opplæringsløp, finnes det flere muligheter.

Tilpasset kundens ønsker

Metier OEC skreddersyr og tilpasser basert på kundens ønsker, og kan for eksempel legge opp løpet slik at det blir en kombinasjon av fellesopplegg og selvstendig læring – mulighetene er mange.

Jon Arve Wålberg.jpg– Vi blir ofte kontaktet av bedrifter som ønsker å gjennomføre en samlet PRINCE2-sertifisering for sine ansatte. Da er det flere måter vi kan tilpasse opplæringsløpet på. Ofte starter gruppen med en felles kick-off, for så å fortsette med selvstendig e-læring – om ønskelig kombinert med kollokviegrupper og workshops – før de møtes til en felles eksamen.

Det sier Jon Arve Wålberg, Online Solutions Manager i Metier OEC Academy.


Vi skreddersyr og tilpasser et sertifiseringsopplegg basert på kundens ønsker.  Ta kontakt med oss i dag.


PRINCE2 på CV-en – og i hverdagen

Ved å kombinere e-læring med samlinger og felles eksamen, får kursdeltakerne mulighet til å snakke med hverandre om kurset, i tillegg til at de får eksamenstips og veiledning fra Metier OEC. Wålberg er ikke i tvil om at dette er en svært hensiktsmessig måte å legge opp løpet på – om bedriften planlegger å ta i bruk PRINCE2:

– Det er selvsagt forskjell på det å sertifisere seg utelukkende for å få det på CV-en, og det å faktisk planlegge å implementere metoden i bedriftens hverdag. Og det er ikke tvil om at det er det å sette seg ned – etter eksamen – for å se på hvordan bedriften på best mulig måte kan benytte seg av PRINCE2, som gir bedre prosjekter.

Fruktbart med felles løft

PRINCE2 kan benyttes i alle typer prosjekt – uavhengig av størrelse, bransje, organisasjon, geografisk plassering og kultur. Metoden kan implementeres helt eller delvis for å forbedre og komplettere eksisterende modeller og prosesser for prosjektarbeid. Hos Metier OEC er de ikke i tvil om at et felles sertifiseringsløp har flere fordeler:

– Det krever litt å ta en sertifisering som PRINCE2, og derfor ser vi absolutt nytteverdien av å skape den felles entusiasmen – et felles løft – det gir å ta PRINCE2-sertifisering samlet som en gruppe. På den måten får dere det best mulige grunnlaget, forklarer Wålberg.

Ta kontakt med oss for å få vite hvordan dere kan lykkes med å sertifisere en samlet gruppe ansatte i PRINCE2

 

Temaer: Prosjektsertifisering


Christine Køster

Skrevet av Christine Køster

Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.

Mest leste artikler