Bruk av business case i smidige prosjekter [video]

Smidige metoder

3 min. lesning

En business case er obligatorisk i alle PRINCE2-prosjekter - smidige eller ikke. Business casen beskriver hvorfor prosjektet skal gjennomføres og brukes som et styringsdokument for å sørge for at prosjektet har kontinuerlig forretningsmessig forankring. I dette blogginnlegget går Jonas Högstrand, lead trainer og smidigekspert i Metier Danmark, gjennom hvordan man kan bruke business case i smidige prosjekter.

Virksomheter som har modne smidigmiljøer har alle business case i en eller annen form. Årsaken til dette er at business casen er grunnlaget for prosjektet og forklarer hvorfor man gjennomfører det og hvilke gevinster man ønsker å oppnå. Logisk nok så bør prosjekter som ikke leverer gevinster heller  ikke startes. Likeledes bør prosjekter som ikke lenger leverer verdi bør stanses stanses.

Business case for smidige team

I smidige metoder som Scrum og Kanban fokuseres det ikke så mye på business case. Årsaken er at dette er metoder som brukes av spesialister - de som produserer prosjektets leveranser. I et Scrum- eller Kanban-team er tid og kostnad relativt gitt. Man har et fast team som jobber iterativt i definerte tidssykluser. Fokuset til et smidig team blir derfor å produsere så mye verdi som mulig innenfor disse rammene.

LES OGSÅ: Kanban eller Scrum


Her kan du lese mer om PRINCE2 Agile


Det smidige teamet behøver ikke å ha fokus på business case fordi de kan anta at dette håndteres av andre. Enten fordi de jobber som et av flere team i et større prosjekt hvor ansvaret for business case ligger høyere opp i prosjektorganisasjonen. Eller fordi de jobber med en driftsløsning i linja som allerede er besluttet gjennomført, og som det også er allokert et budsjett til.

Sprint zero

For å forankre og eventuelt videreforedle en business case, samt skape felles forståelse for et målbilde, benytter en del prosjekter seg av "sprint zero" - en slags kick-off. Dette er en sprint som gjennomføres før man begynner å produsere. I tillegg til å jobbe med business case kan sprinten for eksempel brukes til å sette teamet inn i arbeidsmetode, forstå visjonen for prosjektet eller en gjennomgang av prosjektets backlog.

Du kan lære mer om bruk av business case i smidige prosjekter ved å ta kurs og sertifisering i PRINCE2 Agile.

Les mer om PRINCE2 Agile


Jon Arve jobber som divisjonsdirektør for Academy & Project Systems i Metier OEC. Han brenner for å hjelpe virksomheter med å utvikle seg faglig. Jon Arve er siviløkonom med en Bachelor i internasjonal markedsføring og en Master i Økonomi og administrasjon. Fritiden tilbringes som oftest ute i skog og natur.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva kjennetegner en god agile coach, og hva må den passe seg for?

En Agile Coach skal bidra til at en organisasjon lykkes med kontinuerlig forbedring og en smidig tilnærming. Dette krever riktignok mye av mennesket bak rollen. I dette innlegget går vi gjennom hva som kjennetegner en god Agile Coach, og hvilke fallgruver en må passe seg for å virkelig lykkes.

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IT, men kan være nyttig innenfor alle fag. Nylig hadde det smidige manifestet 20-års jubileum. I forbindelse med markeringen er det skrevet flere artikler. Dette blogginnlegget er første i en serie på temaet, og tar for seg smidig i et historiske perspektiv, fordeler og praktiske anvendelse.

Agil styring - om fugl, fisk og forvaltning

Vi vet av erfaring at de aller fleste tilfeller hvor initiativer (prosjekter, investeringer, tiltak, utvikling) feiler, handler om hvordan vi styrer, eller ikke styrer. Agil som tilnærming ble unnfanget tidlig på 2000-tallet som et «oppgjør» med de tradisjonelle prosjektene som så ofte feilet, som tok så lang tid at de endte opp med å realisere noe som kanskje ikke lenger var behov for, eller hvor oppgaven var misoppfattet. Paradokset er at det som feilet  ofte var på grunn av manglende styring. Hvordan blir det da med agil tilnærming?