Bruk av business case i smidige prosjekter [video]

Smidige/agile metoder

2 min. lesning

En business case er obligatorisk i alle PRINCE2-prosjekter - smidige eller ikke. Business casen beskriver hvorfor prosjektet skal gjennomføres og brukes som et styringsdokument for å sørge for at prosjektet har kontinuerlig forretningsmessig forankring. I dette blogginnlegget går Jonas Högstrand, lead trainer og smidigekspert i Metier Danmark, gjennom hvordan man kan bruke business case i smidige prosjekter.

Virksomheter som har modne smidigmiljøer har alle business case i en eller annen form. Årsaken til dette er at business casen er grunnlaget for prosjektet og forklarer hvorfor man gjennomfører det og hvilke gevinster man ønsker å oppnå. Logisk nok så bør prosjekter som ikke leverer gevinster heller  ikke startes. Likeledes bør prosjekter som ikke lenger leverer verdi bør stanses stanses.

Business case for smidige team

I smidige metoder som Scrum og Kanban fokuseres det ikke så mye på business case. Årsaken er at dette er metoder som brukes av spesialister - de som produserer prosjektets leveranser. I et Scrum- eller Kanban-team er tid og kostnad relativt gitt. Man har et fast team som jobber iterativt i definerte tidssykluser. Fokuset til et smidig team blir derfor å produsere så mye verdi som mulig innenfor disse rammene.

LES OGSÅ: Kanban eller Scrum


Her kan du lese mer om PRINCE2 Agile


Det smidige teamet behøver ikke å ha fokus på business case fordi de kan anta at dette håndteres av andre. Enten fordi de jobber som et av flere team i et større prosjekt hvor ansvaret for business case ligger høyere opp i prosjektorganisasjonen. Eller fordi de jobber med en driftsløsning i linja som allerede er besluttet gjennomført, og som det også er allokert et budsjett til.

Sprint zero

For å forankre og eventuelt videreforedle en business case, samt skape felles forståelse for et målbilde, benytter en del prosjekter seg av "sprint zero" - en slags kick-off. Dette er en sprint som gjennomføres før man begynner å produsere. I tillegg til å jobbe med business case kan sprinten for eksempel brukes til å sette teamet inn i arbeidsmetode, forstå visjonen for prosjektet eller en gjennomgang av prosjektets backlog.

Du kan lære mer om bruk av business case i smidige prosjekter ved å ta kurs og sertifisering i PRINCE2 Agile.

Les mer om PRINCE2 Agile


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Project Management eller Product Management?

I dette blogginnlegget deler vi noen refleksjoner om prosjektledelse og produktledelse - og  gir noen nyttige innspill på hva som kreves for å lykkes med smidige styringsmodeller.

Hvordan organiserer du en daglig stand-up?

Etter oppfordring fra helsemyndighetene er det mange som nå jobber hjemmefra. Å jobbe hel-digitalt kan by på noen ufordringer. Da er det viktig å tilrettelegge for at dette kan foregå på en best mulig måte og hente inspirasjon fra andre virksomheter og smidige metoder som for eksempel AgileSHIFT.

Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT®

AgileSHIFT er et rammeverk som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å tilpasse seg endringer raskere ved å innføre et smidig tankesett. I dette ligger en evne til å forstå at verden endrer seg, og at virksomheter og mennesker må være forberedt på å omfavne endringer. De må være åpne for å innføre nye metoder og tankesett knyttet til hvordan man jobber.