6 grunner til å bruke en ekstern leverandør på prosjektopplæring

Kompetanseutvikling

4 min. lesning

Opplæring i prosjektledelse er en investering som kan bidra til fremtidig suksess for din bedrift. Forskning viser imidlertid at etter en normal opplæringsaktivitet endrer kun 1 av 6 deltakere måten å jobbe på ved å bruke det de har lært.

Vi gir deg 6 grunner til hvorfor det kan være smart å benytte en ekstern leverandør for å lykkes med opplæring - fremfor å levere det selv.

1. Opplæring er sjelden kjernevirksomhet

I de aller fleste prosjektorienterte virksomheter er ikke opplæring og kompetanseutvikling en del av kjernevirksomheten. Selv om kompetanseutvikling er en nødvendighet, blir utvikling, leveranse og forvaltning av opplæring ofte ansett som en distraksjon fra den daglige jobben.

Kvalifiserte opplæringsleverandører kan hjelpe organisasjoner med å justere opplæringstiltak mot forretningsmessige mål, og sikre at all treningsinnsats understøtter virksomhetens strategi.


Kontakt oss for en uforpliktende prat om hva som skal til for å lykkes med et  opplæringsprogram i din bedrift.


2. Bedre kontroll på opplæringskostnadene - kostnadseffektivitet

Når en virksomhet forvalter et internt opplæringsprogram i prosjektledelse, overser man ofte omfanget av en slik leveranse. Det er fort gjort å glemme at det vil kreve en betydelig mengde av intern tid og ressurser for å levere opplæringen, utvikle innhold, sørge for logistikk og administrasjon, evaluere, tilpasse og forbedre underveis. Tid som hos dyktige ressurser ofte kan brukes bedre i kjernevirksomheten.

En ekstern leverandør kan bidra til å effektivisere prosessen, samt identifisere og redusere skjulte kostnader. I tillegg vil leverandører regelmessig investere i verktøy og prosesser for å sikre læringseffekt, effektivisering og skalering.

3. Skalerbarhet og forutsigbarhet på ressurser

Et bedriftsinternt opplæringsprogram krever deltakelse fra en rekke personer med ulike ferdigheter og spisskompetanse. Interne ansatte er som regel en fast ressurs som har et annet ansvar og måles på helt andre områder. I tillegg er opplæring en variabel aktivitet over tid. Når du arbeider med en ekstern leverandør vil du derfor være bedre i stand til å skalere opp eller ned det antall ressurser du har behov for, i tillegg til å skape større dynamikk i bruken av ressurser med ulik spisskompetanse

4. Tilgang til kompetanse og erfaring

For selskaper som ikke har fagkompetanse internt, kan bruk av en ekstern leverandør bidra til en mer helhetlig plan og retning for kompetanseutvikling. Samtidig vil man sikre at riktig opplæring er lett tilgjengelig for virksomheter som i dag mer eller mindre kontinuerlig er i endring på grunn av endrede forretningsmessige krav og rammevilkår. Jo raskere nye ferdigheter læres, jo raskere kan de tas i bruk i virksomheten som kan gi din bedrift konkurransefortrinn eller andre fordeler.

Eksterne kursholdere jobber oftest med en rekke prosjektorienterte virksomheter og vil tilføre nyttig erfaring fra ulike bransjer. Det er viktig å få impulser utenfra slik at man hele tiden er oppdatert på beste praksis.

5. Effektiv læringsprosess

Profesjonelle leverandører og kursholdere sikrer riktig og effektiv læring raskere. De har den viktige kombinasjonen av dokumenterte pedagogiske evner, oppdatert fagkunnskap og bred praktisk erfaring i hva som fungerer. Dette bidrar til at man benytter kursopplegg som engasjerer og motiverer de ansatte, og sikrer at den dyrebare tiden som brukes på opplæring ikke er bortkastet.

I tillegg bør man i dag vurdere e-læring som del av undervisningen, slik at all opplæring i klasserommet fokuserer på praktisk anvendelse, enkelt kan skaleres og brukes etter behov. Dette vil gi hver enkelt deltaker fleksibilitet til å lære hvor som helst og når som helst. Resultatet er mer effektivt og samtidig gir bedre læring.

6. Rød tråd i undervisningsopplegget over tid

Interne opplæringsprogram går ofte i rykk og napp. Med en ekstern leverandør kan du sikre en mer helhetlig tilnærming til opplæring over tid, samtidig som du tilrettelegger for en karrierevei i prosjektledelse for dine ansatte.

Noen råd på veien

For å oppnå suksess sammen med en ekstern leverandør av prosjektopplæring er det helt avgjørende med god kommunikasjon underveis. Leverandøren er nødt til å bli godt kjent med din bedrift, bygge opp sin kunnskap om hvordan dere jobber med prosjekter internt og kunne vise til reelle eksempler i undervisningen.

Det er fullt mulig å etablere et skalerbart, fleksibelt, kostnadseffektivt og langsiktig opplæringsprogram som samtidig er engasjerende, motiverende og sikrer forbedring i den daglige adferden til den enkelte. Å samarbeide med eksperter på området og definere tydelig mål vil øke sannsynligheten for at du lykkes.

Lykke til med opplæringen!

New Call-to-action


Henning er direktør i Metier OEC og har i mange år arbeidet med forbedring og kompetanseutvikling hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør fra Universitetet i Sør-Trøndelag, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP® og MoV® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på sykkel langs landeveien eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på PRINCE2 Foundation og Diploma in Project Management?

Det finnes et hav av kurs og sertifiseringer i prosjektledelse. En utfordring for deg som ønsker å utvikle din karriere er beslutningen om hvilken du bør satse på. Diploma in Project Management og PRINCE2 Foundation er våre mest populære kompetansetilbud. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på likheter og ulikheter og hva du bør velge.

Fem grunner til å ta en IT Project Professional 2.0 sertifisering

IT Project Professional er en beste praksis for gjennomføring av IT-utviklingsprosjekter som ble utviklet av Metier OEC og Promis i 2012. Bakgrunnen for utviklingen var at mange norske virksomheter tok i bruk smidige metoder og at man basert på erfaringer fra en rekke vellykkede prosjekter så et behov for å definere en beste praksis.

10 gode podcaster om prosjektledelse

Prosjektledelse er et fag som stadig utvikler seg, og det er derfor vanskelig å bli helt utlært. Om du ønsker å holde deg oppdatert, er podcast et nyttig medium. Da kan du lytte til fagstoff hvor og når det passer for deg. Vi har funnet frem 10 gode podder for deg som er prosjektleder eller interessert i prosjektfaget, så du lettere kan navigere i det store tilbudet.  Nederst har vi samlet noen tips for deg som er spesielt interessert i oppdateringer på ledelse og endringsledelse.