3 populære sertifiseringer for deg som jobber med IT-prosjekter

Sertifiseringer og standarder Smidige/agile metoder

3 min. lesning


Jobber du med IT-prosjekter og ønsker en sertifisering i prosjektledelse? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på våre tre mest populære sertifiseringer for IT-prosjektledelse.

PRINCE2 Agile®

PRINCE2 Agile er et rammeverk som gir forståelse for anvendelse av smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2®. Sertifiseringen bygger på prosjektrammeverket PRINCE2 og kjente smidige metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup. Sertifiseringen har to nivåer: PRINCE2 Agile Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner

Hvem passer PRINCE2 Agile for?

PRINCE2 Agile er ikke en IT-spesifikk sertifisering, men en sertifisering for alle som jobber i prosjekter hvor  smidige gjennomføringsmodeller anvendes. Sertifiseringen gir en introduksjon til PRINCE2 og hvordan man kombinerer PRINCE2-rammeverket med smidige metoder.

Ønsker du å lære mer om metoden så anbefaler vi deg å delta på vårt gratis introduksjonswebinar til PRINCE2 Agile.

IT Project Professional (ITPP)

ITPP (IT Project Professional) er en sertifisering som kombinerer PRINCE2 og smidige metoder. ITPP er spesifikk for gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter. Som sertifisert vil du få god forståelse for hvordan IT-utviklingsprosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres. Du vil også få kunnskap om hvordan smidige prinsipper anvendes for å ivareta båder forretnings-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet. 

Hvem passer ITPP for?

ITPP passer for deg som jobber med IT-utviklingsprosjekter av en viss størrelse, hvor man har behov for å organisere seg med flere smidige leveranseteam som jobber i parallell.

LES OGSÅIT Project Professional eller PRINCE2 Agile?

Leading SAFe®

Scaled Agile Framework (SAFe) er en ledende metode for smidig prosjektgjennomføring i store virksomheter. Rammeverket er relativt nytt, men vokser hurtig i Skandinavia og resten av verden. Årsaken er at metoden løser utfordringene som flere og flere virksomheter står ovenfor - hvordan man kan skalere smidig prosjektgjennomføring i hele organisasjonen, fra enkeltprosjekter og opp på porteføljenivå. 


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om Scaled Agile  Framework


SAFe passer for større IT-organisasjoner. I Danmark og Sverige er det særlig finanssektoren som går foran med aktører som Nordea, PFA og BEC. Et annet eksempel er Arla som er Skandinavias største leverandør av meieriprodukter. De har organisert sine smidige team i det som i SAFe kalles Agile Release Trains. Det samme gjelder også for SAP og IKEA.

Hvem passer SAFe for?

Kurset og sertifiseringen passer for deg som ønksker å ta en aktiv rolle i en SAFe-implementering eller bare ønsker en introduksjon til SAFe-rammeverket. 

Særlig relevant er sertifiseringen for deg som: 

  • Skal ha en lederrolle i arbeidet med å implementere og/eller drive en smidig transformasjon
  • Er prosjektleder og arbeider med smidige prosjekter 
  • Er frilanskonsulent og arbeider med prosjekter i smidige organisasjoner 
  • Er program-/porteføljeleder eller PMO-ansvarlig 
  • Er Scrum Master og skal være rustet til å bidra i smidige digitaliseringsprosjekter. 
Her kan du lese mer om kurs og sertifisering i Leading SAFe.

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om Scaled Agile Framwork

Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er P30® og hva kan det brukes til?

P3O® står for Portfolio, Programme and Project Offices og er et rammeverk og en metode. Den hjelper organisasjoner med å organisere og forvalte arbeidet til det vi i Norge ofte kaller et prosjektkontor, som gjerne forkortes til PMO (Project Management Office).

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en  sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.