10 bærekraftige podcaster

Kompetanseutvikling Bærekraft

8 min. lesning

Bærekraft er et sånt tema som «alle» snakker om, men hvor det likevel kan være vanskelig å holde seg oppdatert. Hva er det? Hvordan kan du som enkeltperson, arbeidstaker, leder eller som en virksomhet sikre at du tar gode, bærekraftige valg? Vi har samlet noen podcaster om temaet, så du episode-for-episode kan bli litt klokere.

Bærekrafttemaene vi har funnet frem dreier seg generelt om FNs 17 bærekraftmål, om klima og miljø og om likestilling.

Podder for deg som vil vite hva som egentlig bor i bærekraftbegrepet

FNs bærekraftmål er 17 mål som gjør oss i stand til å nå FNs bærekraftambisjon for 2030. Fordi bærekraft kan være klima, likestilling og bekjempelse av fattigdom, for å nevne noe, er målene en fin nedbrytning av begrepet. Her har vi samlet podcaster som tar for seg flere mål eller dimensjoner, så du kan bli bedre kjent med alt om ligger i ordet bærekraft.

Bærekraftspodden

Lurer du på hvilke roller som bør ta for seg hvilke oppgaver eller perspektiver innenfor bærekraftområdet? Denne podcasten forteller deg hva myndigheter, ledere og investorer kan gjøre, men også hva du som enkeltperson kan gjøre uavhengig av rolle. Hver episode tar for seg et bærekraftmål, og podcasten kan derfor være en fin måte å orientere seg om FNs mål på.

 

Her kan du også glede deg til at interessante gjester har like interessante samtaler sammen med programleder Kim N. Gabrielli. God lytting.

 

Hør ‎Bærekraftspodden her, eller finn den der du hører podcast

Hva er bærekraft?

Denne podcasten forsøker å svare på alt Ola og Kari Nordmann lurer på om bærekraft.

Hvorfor er det viktig? Hvilken sammenheng har menneskerettigheter med plast i havet? Det er blant spørsmålene de forsøker å besvare.

Hør ‎Hva er Bærekraft? ‎her, eller der du hører podcast

Sustainability leaders

Gro Harlem Brundtland lanserte funnene i Brundtland-rapporterte i 1987, hvor begrepet bærekraftig utvikling ble lansert. Siden det har det skjedd mye på området, og etter FN lanserte bærekraftmålene kan man nærmest oppleve at «alle» snakker om det og at det stadig kommer noe nytt. Vil du holde deg oppdatert så er denne podcasten noe for deg. Michael Torrance, Jonathan Hackett og David Sneyd introduserer perspektiver og personer som innoverer på bærekraftområdet eller lager ny beste praksis. Podden tar for seg alt fra klimaendringer til bærekraftig finans og menneskerettigheter.

De har et bedriftsperspektiv på temaene, og intervjuer ulike firmarepresentanter, investorer, akademikere og representanter fra non-profit-organisasjoner.

Denne podcasten er på engelsk.

Sustainability Leaders finner du her

 

Podcaster om klima, miljø og energi

Flere av FNs bærekraftmål dreier seg om klima og miljø. Stoppe klimaendringene (13) er sentralt, men mål som bærekraftige byer og samfunn (11), livet i havet (14) og livet på land (15) er alle på et eller annet vis knyttet til temaet. Her tar vi for oss noen podder som kan gi mer innsikt i hva som skal til for å stoppe klimaendringene og ta vare på naturen og miljøet vårt.

Energi og Klima sin podcast

Hvis du vil ha norske klima- og energinyheter rett på øret kan Energi og Klima sin podkast passe for deg. Den tar for seg solenergi, vindenergi, havvind og andre energikilder, men beskriver også hva grønn IT handler om og på hvilke områder vi med fordel kan samarbeide med våre nordiske naboer.

Hør podkasten Energi og Klima ‎her, eller der du hører podcast

GreenPod

Hva er bærekraftig energi? GreenPod tar for seg fornybar energi gjennom å snakke med gründere, eksperter, politikere og andre.

Programleder Tor Martin hoppet av en karriere i Nordsjøen for å jobbe med klimaendringene og jobber nå i energiselskapet GREENSTAT. I podcasten følger du hans reise om å lære alt om fornybare energiformer.

Hør GreenPod her, eller der du hører podcast

Energi Talks

I Energi Talks tar journalist Markham Hislop deg gjennom intervjuer med ledende energieksperter. Her diskuterer de overgangen til fornybare energikilder og klimaendringer.

Denne podcasten er på engelsk.

‎Hør Energi Talks her, eller der du hører podcast

The Elephant

Denne podcasten utforsker ulike løsninger på klimakrisen. I hver episode går de gjennom et aspekt ved klimakrisen sammen med eksperter, journalister og forskere. Eksempelvis CO2-fjerning og hvordan Canadas største by klarte å redusere sine utslipp.

Denne podcasten er på engelsk.

Lytt til the Elephant podcast her


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


Likestilling

Likestilling mellom kjønnene er mål nummer 5. Noen selskaper velger også å tenke bredere på likestillingsperspektivet og trekker inn mangfold uavhengig av religion, opphav, legning osv. Vi har plukket ut noen podcaster som kan gi mer innsikt i likestillingen.

Kvinner og toppledelse 

Econas topplederpodcast inviterer eminente gjester fra norsk organisasjonsliv, som Kristin Skogen Lund og Daniel K. Siraj. Denne podden gir tips til hvordan man kan nå toppen, og er krydret med mer uformelle spalter. Den er vinklet mot kvinner, men relevant for alle. 

Lytt til podcasten her, eller finn den der du lytter til podcast

Kjønnsavdelingen

En podkast om kjønn og likestilling fra kjønnsforskning.no. De tar for seg kvinner i lokalpolitikk, økonomi, feminisme før og nå og kropp og helse for å nevne noe. Dette er derfor en bred tilnærming til temaet likestilling.

Hør Kjønnsavdelingen her, eller der du lytter til podcast

Women at work

Denne podcasten er fra Harvard Business Review. Det er fremdeles slik at kvinner opplever diskriminering på arbeidsplassen, men disse damene forteller kvinner hvordan de til tross for det kan oppnå sine ambisjoner. De diskuterer hvordan man kan minimere lønnsgapet, si fra til en mannlig kollega som stadig avbryter dem og andre temaer man kan møte på. De byr på egne erfaringer og forskning.

Denne podcasten er på engelsk.

Hør Women at Work her, eller der du lytter til podcast

Les våre tips om podcaster innen prosjektledelse her.  Her finner du også bonuspodder om ledelse og endringsledelse. 

Abonner på prosjektbloggen


Charlotte er Marketing Director i Metier. Hun sørger for at verden får vite om de spennende prosjektene som gjennomføres, og verdiene som skapes i organisasjonen. Hun er siviløkonom med master i strategi og ledelse, og har siden studietiden jobbet med event og markedsføring. Trives best i urbane strøk med en stor kopp kaffe, helst i godt selskap.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på suksessfaktorer og suksesskriterier i prosjekter?

Det er viktig å ha fokus på hva som skal til for å lykkes når du jobber med prosjektledelse. To begreper som ofte diskuteres er suksessfaktorer og suksesskriterier. Selv om disse begrepene kan virke like, representerer de to forskjellige aspekter av prosjektets suksess. I dette blogginnlegget skal vi utforske forskjellen mellom suksessfaktorer og suksesskriterier, og hvordan de begge spiller en avgjørende rolle i å sikre vellykkede prosjekter.

Hvordan bygger vi tilbakemeldingskultur?

Kan du gi og ta kritikk? Kunsten å gi både positive og korrigerende tilbakemeldinger er en undervurdert, men kritisk ferdighet. Undersøkelser viser at 72% av ansatte mener de ville prestere bedre hvis de fikk konstruktive tilbakemeldinger fra sine ledere, men overraskende nok viser det seg at svært få ledere faktisk føler seg komfortable med å gi denne typen tilbakemelding. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan du kan mestre kunsten å gi effektive tilbakemeldinger for å bygge en sterkere, tryggere, mer engasjert, tillitsbasert og produktiv arbeidskultur.

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.