Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT®?

Sertifiseringer og standarder

4 min. lesning

Det finnes mange sertifiseringer innenfor smidig tankesett og smidige metoder. Axelos, som står bak PRINCE2, lanserte i 2015 en løsning på hvordan man bør kombinere PRINCE2 og smidige metoder i prosjektsammenheng. Rammeverket fikk navnet PRINCE2 Agile og sertifiseringen har blitt svært populær og er blant de prosjektsertifiseringene som vokser raskest i Norge.

I 2018 lanserte Axelos en ny sertifisering om smidighet. Den fikk navnet AgileSHIFT. Så hva er forskjellen på PRINCE2 Agile og AgileSHIFT og hvilken bør du velge? I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på akkurat det.

PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile er et rammeverk og en sertifisering som har utgangspunkt i verdens mest utbredte prosjektmetodikk - PRINCE2. Gjennom PRINCE2 Agile lærer man hvordan man kombinerer god praksis for prosjektledelse med team som jobber på en smidig og iterativ måte. PRINC2 Agile er sånn sett en smidig sertifisering som brukes i prosjektsammenheng.

PRINCE2 Agile passer for virksomheter som

  • benytter PRINCE2 og ønsker å kombinere det med smidige metoder som Scrum, Kanban og liknende.
  • arbeider smidig, og som vil ha nytte av PRINCE2 som et standard rammeverk for prosjektstyring.
  • ønsker et rammeverk som tar for seg hvordan arbeid bør utføres på teamnivå i prosjektsammenheng.
  • bruker både PRINCE2 og smidige metoder, men som mangler et felles rammeverk knyttet det samme og som kan brukes på alle typer prosjekter.

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile introduserer altså ikke en ny smidig metode, men er en veiledning for å tilpasse PRINCE2s temaer, prosesser, roller og produkter til smidig arbeid – uavhengig av type prosjekt. Mange forbinder smidige metoder med IT-utviklingsprosjekter, men PRINCE2 Agile er ikke spesifikt for denne typen prosjekter.

Passer PRINCE2-Agile for meg?

En sertifisering i PRINCE2 Agile passer for deg som er prosjektleder for smidige prosjekter eller for deg som ønsker å bli det. Den passer også for deg som leder et smidig team eller har en annen nøkkelrolle i et smidig prosjekt. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta en sertifisering innen det første nivået; PRINCE2 Agile Foundation, men det er absolutt en fordel om du har noe kjennskap til PRINCE2.

For å ta en Practitioner-sertifisering, som er det neste nivået, kreves det at du er sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation først. Du kan lese mer om PRINCE2 Agile Practitioner og hvilke forkunnskaper som kreves her.

AgileSHIFT

Imens PRINCE2 Agile er rettet imot prosjekter og hvordan man kan kombinere PRINCE2 med smidige metoder, så har AgileSHIFT et fokus på hele virksomheten og hvordan man kan utvikle en smidig tankegang i hele organisasjonen.

Virksomheter og organisasjoner blir stadig satt under økende forventningspress fra sine kunder og forbrukere om å fornye seg og levere bedre produkter og tjenester. Utvikling i teknologi og kommunikasjon har gjort konkurranseforholdene tøffere og krever at man må tilpasse seg nye markedsforhold mye raskere enn før.

Selv om deler av virksomheten kanskje jobber etter smidige metoder så kan det fort by på utfordringer når resten av organisasjonen jobber etter andre metoder og prinsipper.

AgileSHIFT er en veileder og sertifisering som kan sees på som en beste praksis for utvikling av et smidig tankesett og en smidig bedriftskultur som muliggjør hurtige og gjennomgripende endringer i virksomheten.

AgileSHIFT passer for virksomheter som

  • opplever høyere forventinger til endringstakt fra eiere, kunder og marked.
  • har behov for å skape en kultur der endring sees på som noe positivt.
  • ønsker å utvikle en smidig bedriftskultur og et tankesett som gjør alle medarbeidere til gode endringsagenter
  • ønsker å lære et enkelt smidig rammeverk som kan brukes for å jobbe iterativt på team- og avdelingsnivå.

Passer AgileSHIFT for meg?

En sertifisering i AgileSHIFT passer for ledere eller enkeltpersoner som er aktive i forretningsutvikling. Dette kan typisk være roller som omfatter transformasjonsledere, linjeledere/ledere, endringsleder eller personer med en rolle innen finans, HR, salg og markedsføring.

Forskjellen på AgileSHIFT og PRINCE2 Agile

Kort oppsummert kan man si at PRINCE2 Agile retter seg mot prosjekter og hvordan man kan kombinere prosesser og god praksis fra prosjektledelse med smidige metoder. AgileSHIFT retter seg ikke mot prosjekter, men tar for seg hva som skal til for å utvikle en smidig bedriftskultur som omfavner endringer og gjør virksomheten i stand til å utvikle og tilpasse seg kunder og markedet raskere.

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er AXELOS ProPath?

AXELOS, som står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® og MoP ®, lanserte tidligere i vår et nytt sertifiseringsregime som heter ProPath. AXELOS ProPath samler verdens ledende sertifiseringer for prosjekt-, program- og porteføljestyring for å gjøre det enklere for deg å velge riktig retning blant alle sertifiseringene de tilbyr.

Slik får du mer bærekraftige byggeprosjekter

Har du tenkt på at husene og byggene våre faktisk er en klimaversting? Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-utslipp og 50% av alt strømforbruk. Men hva er det man konkret må tenke på i byggeprosjekter for å bidra til å redusere disse tallene, og hvilke verktøy er tilgjengelig for deg innen bærekraftområdet? Vi har samlet råd og betraktninger som er nyttige for mer bærekraftige byggeprosjekter.

Stadig flere studenter ved NHH velger prosjektledelse som valgfag

I år er det nesten 400 påmeldte til kurs i prosjektledelse som er et valgfag for de som tar en Bachelor i økonomi og administrasjon ved NHH. Det er en nesten en dobling sammenlignet med 2019.