Fem grunner til å ta en IT Project Professional 2.0 sertifisering

Sertifiseringer og standarder Kompetanseutvikling

3 min. lesning

IT Project Professional er en beste praksis for gjennomføring av IT-utviklingsprosjekter som ble utviklet av Metier OEC og Promis i 2012. Bakgrunnen for utviklingen var at mange norske virksomheter tok i bruk smidige metoder og at man basert på erfaringer fra en rekke vellykkede prosjekter så et behov for å definere en beste praksis.

Siden den gang har det skjedd mye. Over 600 har sertifisert seg i ITPP. De siste årene har det også blitt utviklet nye og gode rammeverk og metoder. Vi har høstet nye erfaringer og sett behovet for å videreutvikle sertifiseringen.

Denne høsten lanserer vi ITPP 2.0. Den er basert på den anerkjente smidige sertifiseringen PRINCE2 Agile® og oppdatert beste praksis på gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter.

Jobber du med IT-utviklingsprosjekter eller med kontinuerlig produktutvikling som benytter seg av smidige arbeidsprosesser? Da er denne sertifiseringen midt i blinken for deg. I dette blogginnlegget gir vi deg fem grunner til å ta en ITPP-sertifisering.

1. Bedre forståelse for IT-utviklingsprosjekter og -satsninger

En del av ITPP-sertifiseringen går igjennom hvordan IT-utviklingsprosjekter og -satsninger bør planlegges, ledes og gjennomføres. Du vil få kunnskap om typiske suksessfaktorer og fallgruver.


Klikk her for mer informasjon om IT Project Professional 2.0


2. Bedre kunnskap om smidige prinsipper, begreper og metoder

Stadig flere har fått øynene opp for hvordan god prosjektstyring kan kombineres med smidig. En sertifisering i ITPP vil dokumentere både at du har tilegnet deg kunnskapen og at du er i stand til å omsette prinsippene til praktisk handling.

3. God forankring i beste praksis i norsk sammenheng

En kjent utfordring er å overføre teori til praksis, og hvorvidt teori sammenfaller med den "virkelige verden". ITPP løser dette ved å benytte konkrete eksempler fra det norske markedet. ITPP er grundig utprøvd i praksis i tillegg til å være anerkjent innenfor den norske IT-bransjen.

4. En helhetlig forståelse

ITPP fokuserer på alle aspekter ved prosjekter og kontinuerlig produktutvikling, fra eierstyring til teamnivå. ITPP kan brukes både for små enkeltoppgaver og i store satsninger, forleveranser i linjen, prosjekter eller programmer.

5. Fokus på gevinster og verdiskapning

Sertifiseringen legger vekt på hvordan virksomheter som arbeider smidig kan oppnå mest mulig nytte av midlene de legger i en satsning. Både i kontinuerlig produktutvikling og i prosjekter kan ITPP brukes for å redusere risiko og øke gevinstene. Med dette tilrettelegges det for innovasjon og verdiskapning.

ITPP 2.0 – fokus på målstyring og nytte

Den oppdaterte sertifiseringen som lanseres denne høsten er oppdatert på nyeste beste praksis fra norsk IT-bransje. Fokuset er snudd til hva du som kan en del om smidig, trenger for å bli enda bedre til å levere resultater som har stor verdi for din organisasjon. Med PRINCE2 Agile®-sertifiseringen lærer du mye av teorien – med ITPP i tillegg lærer du beste praksis.

Mer informasjon om IT Project Professional 2.0


Ida jobber som prosjektleder i Promis. Hun er utdannet sivilingeniør innen data, og jobbet som utvikler noen år før begynte å jobbe med prosjektledelse, løsningsspesifikasjon og opplæring/metodeutvikling på heltid. Hun har stort sett jobbet som konsulent de siste årene, men har hatt noen perioder med linjeledelse innimellom.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Så mye tid bruker du på å ta en PRINCE2-sertifisering

Det finnes alltids grunner til å utsette å ta en PRINCE2-sertifisering. At du er usikker på hvor mye tid du må sette av, trenger ikke å være en av dem. Her gir vi deg svaret på hvor mye tid du må regne med å bruke på å bli sertifisert i PRINCE2 – både Foundation og Practitioner.

PRINCE2 Foundation og Agile Foundation – hva er forskjellen?

PRINCE2 er et utbredt rammeverk for prosjektledelse – både i Norge og internasjonalt. De siste årene har også PRINCE2 Agile vokst raskt. En sertifisering som ser på PRINCE2 i et smidig perspektiv. I dette innlegget ser vi nærmere på forskjellene på PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Foundation.

Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Miljøaspektet er, og vil fortsette å være, et svært aktuelt tema i byggebransjen. Kanskje også mer og mer aktuelt med tiden som kommer. Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-forbruk, og 50 % av alt strømforbruk. Når vi fremover skal sørge for at vi bygger riktig prosjekt vil byggets utslipp – både i byggefasen, og når bygget er i bruk –ha mye å si for prioriteringene i prosjektet. Vi forholder oss stadig til mer ambisiøse byggherrer og strengere krav og forventinger knyttet til nettopp bærekraft.