Fem grunner til å ta en IT Project Professional 2.0 sertifisering

Sertifiseringer og standarder Kompetanseutvikling

3 min. lesning

IT Project Professional er en beste praksis for gjennomføring av IT-utviklingsprosjekter som ble utviklet av Metier OEC og Promis i 2012. Bakgrunnen for utviklingen var at mange norske virksomheter tok i bruk smidige metoder og at man basert på erfaringer fra en rekke vellykkede prosjekter så et behov for å definere en beste praksis.

Siden den gang har det skjedd mye. Over 600 har sertifisert seg i ITPP. De siste årene har det også blitt utviklet nye og gode rammeverk og metoder. Vi har høstet nye erfaringer og sett behovet for å videreutvikle sertifiseringen.

Denne høsten lanserer vi ITPP 2.0. Den er basert på den anerkjente smidige sertifiseringen PRINCE2 Agile® og oppdatert beste praksis på gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter.

Jobber du med IT-utviklingsprosjekter eller med kontinuerlig produktutvikling som benytter seg av smidige arbeidsprosesser? Da er denne sertifiseringen midt i blinken for deg. I dette blogginnlegget gir vi deg fem grunner til å ta en ITPP-sertifisering.

1. Bedre forståelse for IT-utviklingsprosjekter og -satsninger

En del av ITPP-sertifiseringen går igjennom hvordan IT-utviklingsprosjekter og -satsninger bør planlegges, ledes og gjennomføres. Du vil få kunnskap om typiske suksessfaktorer og fallgruver.


Klikk her for mer informasjon om IT Project Professional 2.0


2. Bedre kunnskap om smidige prinsipper, begreper og metoder

Stadig flere har fått øynene opp for hvordan god prosjektstyring kan kombineres med smidig. En sertifisering i ITPP vil dokumentere både at du har tilegnet deg kunnskapen og at du er i stand til å omsette prinsippene til praktisk handling.

3. God forankring i beste praksis i norsk sammenheng

En kjent utfordring er å overføre teori til praksis, og hvorvidt teori sammenfaller med den "virkelige verden". ITPP løser dette ved å benytte konkrete eksempler fra det norske markedet. ITPP er grundig utprøvd i praksis i tillegg til å være anerkjent innenfor den norske IT-bransjen.

4. En helhetlig forståelse

ITPP fokuserer på alle aspekter ved prosjekter og kontinuerlig produktutvikling, fra eierstyring til teamnivå. ITPP kan brukes både for små enkeltoppgaver og i store satsninger, forleveranser i linjen, prosjekter eller programmer.

5. Fokus på gevinster og verdiskapning

Sertifiseringen legger vekt på hvordan virksomheter som arbeider smidig kan oppnå mest mulig nytte av midlene de legger i en satsning. Både i kontinuerlig produktutvikling og i prosjekter kan ITPP brukes for å redusere risiko og øke gevinstene. Med dette tilrettelegges det for innovasjon og verdiskapning.

ITPP 2.0 – fokus på målstyring og nytte

Den oppdaterte sertifiseringen som lanseres denne høsten er oppdatert på nyeste beste praksis fra norsk IT-bransje. Fokuset er snudd til hva du som kan en del om smidig, trenger for å bli enda bedre til å levere resultater som har stor verdi for din organisasjon. Med PRINCE2 Agile®-sertifiseringen lærer du mye av teorien – med ITPP i tillegg lærer du beste praksis.

Mer informasjon om IT Project Professional 2.0


Ida jobber som prosjektleder i Promis. Hun er utdannet sivilingeniør innen data, og jobbet som utvikler noen år før begynte å jobbe med prosjektledelse, løsningsspesifikasjon og opplæring/metodeutvikling på heltid. Hun har stort sett jobbet som konsulent de siste årene, men har hatt noen perioder med linjeledelse innimellom.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen mellom PRINCE2® Foundation og Practitioner?

Snuser du på å ta en sertifisering i PRINCE2? Foundation og Practitioner er sertifiseringsnivåene i PRINCE2. Vi får ofte spørsmål om hva som egentlig er forskjellen mellom disse, og hvilket nivå som passer for ulike personer og stillinger. Her gir vi deg de viktigste forskjellene slik at det blir enklere for deg å velge den rette PRINCE2-sertifiseringen til ditt behov.

Hva er MSP® og MoP® og hvilken sertifisering skal du velge?

Blir du overveldet over utvalget av sertifiseringer og kurs som er tilgjengelig? Det dukker stadig opp flere muligheter for å ta sertifiseringer i prosjektledelse som kan være både nyttige og nødvendige, knyttet opp mot det du jobber med. Du kan også oppleve å møte krav om å ha en spesifikk sertifisering. Men hva inneholder de ulike sertifiseringene og hvordan vet du hva du skal velge?

Så mye tid bruker du på å ta en PRINCE2-sertifisering

Det finnes alltids grunner til å utsette å ta en PRINCE2-sertifisering. At du er usikker på hvor mye tid du må sette av, trenger ikke å være en av dem. Her gir vi deg svaret på hvor mye tid du må regne med å bruke på å bli sertifisert i PRINCE2 – både Foundation og Practitioner.