Fem grunner til å ta en IT Project Professional 2.0 sertifisering

Sertifiseringer og standarder Kompetanseutvikling

3 min. lesning

IT Project Professional er en beste praksis for gjennomføring av IT-utviklingsprosjekter som ble utviklet av Metier OEC og Promis i 2012. Bakgrunnen for utviklingen var at mange norske virksomheter tok i bruk smidige metoder og at man basert på erfaringer fra en rekke vellykkede prosjekter så et behov for å definere en beste praksis.

Siden den gang har det skjedd mye. Over 600 har sertifisert seg i ITPP. De siste årene har det også blitt utviklet nye og gode rammeverk og metoder. Vi har høstet nye erfaringer og sett behovet for å videreutvikle sertifiseringen.

Denne høsten lanserer vi ITPP 2.0. Den er basert på den anerkjente smidige sertifiseringen PRINCE2 Agile® og oppdatert beste praksis på gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter.

Jobber du med IT-utviklingsprosjekter eller med kontinuerlig produktutvikling som benytter seg av smidige arbeidsprosesser? Da er denne sertifiseringen midt i blinken for deg. I dette blogginnlegget gir vi deg fem grunner til å ta en ITPP-sertifisering.

1. Bedre forståelse for IT-utviklingsprosjekter og -satsninger

En del av ITPP-sertifiseringen går igjennom hvordan IT-utviklingsprosjekter og -satsninger bør planlegges, ledes og gjennomføres. Du vil få kunnskap om typiske suksessfaktorer og fallgruver.


Klikk her for mer informasjon om IT Project Professional 2.0


2. Bedre kunnskap om smidige prinsipper, begreper og metoder

Stadig flere har fått øynene opp for hvordan god prosjektstyring kan kombineres med smidig. En sertifisering i ITPP vil dokumentere både at du har tilegnet deg kunnskapen og at du er i stand til å omsette prinsippene til praktisk handling.

3. God forankring i beste praksis i norsk sammenheng

En kjent utfordring er å overføre teori til praksis, og hvorvidt teori sammenfaller med den "virkelige verden". ITPP løser dette ved å benytte konkrete eksempler fra det norske markedet. ITPP er grundig utprøvd i praksis i tillegg til å være anerkjent innenfor den norske IT-bransjen.

4. En helhetlig forståelse

ITPP fokuserer på alle aspekter ved prosjekter og kontinuerlig produktutvikling, fra eierstyring til teamnivå. ITPP kan brukes både for små enkeltoppgaver og i store satsninger, forleveranser i linjen, prosjekter eller programmer.

5. Fokus på gevinster og verdiskapning

Sertifiseringen legger vekt på hvordan virksomheter som arbeider smidig kan oppnå mest mulig nytte av midlene de legger i en satsning. Både i kontinuerlig produktutvikling og i prosjekter kan ITPP brukes for å redusere risiko og øke gevinstene. Med dette tilrettelegges det for innovasjon og verdiskapning.

ITPP 2.0 – fokus på målstyring og nytte

Den oppdaterte sertifiseringen som lanseres denne høsten er oppdatert på nyeste beste praksis fra norsk IT-bransje. Fokuset er snudd til hva du som kan en del om smidig, trenger for å bli enda bedre til å levere resultater som har stor verdi for din organisasjon. Med PRINCE2 Agile®-sertifiseringen lærer du mye av teorien – med ITPP i tillegg lærer du beste praksis.

Mer informasjon om IT Project Professional 2.0


Ida jobber som prosjektleder i Promis. Hun er utdannet sivilingeniør innen data, og jobbet som utvikler noen år før begynte å jobbe med prosjektledelse, løsningsspesifikasjon og opplæring/metodeutvikling på heltid. Hun har stort sett jobbet som konsulent de siste årene, men har hatt noen perioder med linjeledelse innimellom.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Miljøaspektet er, og vil fortsette å være, et svært aktuelt tema i byggebransjen. Kanskje også mer og mer aktuelt med tiden som kommer. Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-forbruk, og 50 % av alt strømforbruk. Når vi fremover skal sørge for at vi bygger riktig prosjekt vil byggets utslipp – både i byggefasen, og når bygget er i bruk –ha mye å si for prioriteringene i prosjektet. Vi forholder oss stadig til mer ambisiøse byggherrer og strengere krav og forventinger knyttet til nettopp bærekraft. En del av verdioptimalisering i prosjektutviklingen blir da å sørge for at vi benytter oss av anerkjente, universelle sertifiseringsmetoder i prosjektene. Det mest benyttede miljøklassifiseringssystemet for bygg i dag er BREEAM. Her introduserer vi deg for systemet, og gir deg tips til når du bør velge det samt hva du bør tenke på fra start.

Hva er PRINCE2®-prinsippene og hvorfor har vi dem?

I PRINCE2 er det definert syv prinsipper som gir et rammeverk av gode fremgangsmåter for de som er involvert i et prosjekt. Det er avgjørende at vi etterlever disse for at prosjektet skal bli styrt etter PRINCE2 og være i tråd med beste praksis. De er basert på analyser av tidligere prosjekter og har vist sin verdi i praksis over mange år. Videre er de universelle, de gjelder for alle prosjekter og må alltid være til stede.

Hva er AXELOS ProPath?

AXELOS, som står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® og MoP ®, lanserte tidligere i vår et nytt sertifiseringsregime som heter ProPath. AXELOS ProPath samler verdens ledende sertifiseringer for prosjekt-, program- og porteføljestyring for å gjøre det enklere for deg å velge riktig retning blant alle sertifiseringene de tilbyr.