Veiene til en sertifisering i PRINCE2 Agile® Practitioner

Sertifiseringer og standarder

2 min. lesning

Høsten 2018 lanserte Axelos PRINCE2 Agile Foundation. Med denne lanseringen åpnet det seg to veier til sertifisering i PRINCE2 Agile Practitioner:

  • PRINCE2® Foundation -> PRINCE2 Agile Practitioner
  • PRINCE2 Agile Foundation -> PRINCE2 Agile Practitioner

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på forskjellen på å gå via PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Foundation.

Fra PRINCE2 Foundation til PRINCE2 Agile Practitioner

PRINCE2 Foundation fokuserer på det grunnleggende i PRINCE2-rammeverket og hvordan det henger sammen, uavhengig av om prosjektet skal gjennomføres på en smidig måte eller ikke.

  • Prinsipper
  • Temaer
  • Prosesser
  • Roller og ansvar

Foundation fokuserer også likt på de tre ledelsesnivåene i PRINCE2:

  • De som styrer prosjektet (prosjekteier)
  • De som leder prosjektet (prosjektledelsen)
  • De som har ansvaret for prosjektets leveranser (teamene)
PRINCE2 Foundation nevner også smidige metoder, men går ikke videre inn på hva dette er og hvilke typer smidige teknikker og metoder som finnes.

Dersom du velger å ta PRINCE2 Foundation før PRINCE2 Agile Practitioner har du allerede en god forståelse for PRINCE2 som rammeverk. Fokuset for PRINCE2 Agile Practitioner blir dermed å sette seg nøye inn i smidige metoder som Scrum, Lean Start-up og Kanban samt hvordan disse brukes sammen med PRINCE2. 


Her kan du lese mer om PRINCE2 AgileFra PRINCE2 Agile Foundation til PRINCE2 Agile Practitioner

PRINCE2 Agile Foundation fokuserer på hvordan og hvorfor du bør bruke PRINCE2 og smidige metoder sammen og hvordan du bør forholde deg til PRINCE2s aspekter i et smidig prosjekt (tid, kostnad, kvalitet. omfang, usikkerhet og gevinst)

PRINCE2 Agile Foundation tar for seg hvordan PRINCE2s prinsipper, prosesser, temaer og ledelsesprodukter bør håndteres og tilpasses en smidig tilnærming. Sertifiseringen gir deg også svaret på hvordan du bør sette sammen og kombinere roller og ansvar basert på rollene vi kjenner fra PRINCE2 og rollene som er kjent fra smidige metoder som Scrum og Kanban.

Mens PRINCE2 Foundation fokuserer likt på de tre ledelsesnivåene (prosjekteier, prosjektleder og teamleder) i et prosjekt er hovedfokuset til PRINCE2 Agile Foundation på prosjektets leveranser og hvordan prosjektteamet bør jobbe.

Når du starter på PRINCE2 Agile Practitioner etter PRINCE2 Agile Foundation har du allerede god kunnskap om prosjektledelse fra et smidig perspektiv. Fokuset for Practitioner-sertifiseringen blir derfor å se nærmere på god praksis for prosjektledelse (som er pensum i PRINCE2 Foundation) og hvordan dette bør kombineres med smidige metoder.

Hvilken vei bør du velge?

Det er ikke slik at én kombinasjon er lettere enn den andre. Du lærer deg å bruke teoriene fra ulike perspektiver; enten fra et mer tradisjonelt prosjektledelsesperspektiv eller fra et smidig perspektiv.

Les mer om PRINCE2 Agile


Carina Höyheim jobber som Senior Consultant med PRINCE2 hos Metier OEC. Carina har lang erfaring innen prosjektledelse og har jobbet med både tradisjonelle og smidige prosjektleveranser de siste 25 årene. Carina er utdannet sivilingeniør fra Kungliga Tekniske Högskolan (KTH) i Stockholm. På fritiden liker hun å ri, danse og stå på ski.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en  sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.

Hva er forskjellen på PRINCE2 og ISO21500?

Det som først og fremst skiller PRINCE2 og ISO21500 er at førstnevnte er en metode mens sistnevnte er en standard.