Veiene til en sertifisering i PRINCE2 Agile Practitioner

Veiene til en sertifisering i PRINCE2 Agile® Practitioner

Skrevet av Carina Höyheim - 1. februar 2019

Høsten 2018 lanserte Axelos PRINCE2 Agile Foundation. Med denne lanseringen åpnet det seg to veier til sertifisering i PRINCE2 Agile Practitioner:

  • PRINCE2® Foundation -> PRINCE2 Agile Practitioner
  • PRINCE2 Agile Foundation -> PRINCE2 Agile Practitioner

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på forskjellen på å gå via PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Foundation.

Fra PRINCE2 Foundation til PRINCE2 Agile Practitioner

PRINCE2 Foundation fokuserer på det grunnleggende i PRINCE2-rammeverket og hvordan det henger sammen, uavhengig av om prosjektet skal gjennomføres på en smidig måte eller ikke.

  • Prinsipper
  • Temaer
  • Prosesser
  • Roller og ansvar

Foundation fokuserer også likt på de tre ledelsesnivåene i PRINCE2:

  • De som styrer prosjektet (prosjekteier)
  • De som leder prosjektet (prosjektledelsen)
  • De som har ansvaret for prosjektets leveranser (teamene)
PRINCE2 Foundation nevner også smidige metoder, men går ikke videre inn på hva dette er og hvilke typer smidige teknikker og metoder som finnes.

Dersom du velger å ta PRINCE2 Foundation før PRINCE2 Agile Practitioner har du allerede en god forståelse for PRINCE2 som rammeverk. Fokuset for PRINCE2 Agile Practitioner blir dermed å sette seg nøye inn i smidige metoder som Scrum, Lean Start-up og Kanban samt hvordan disse brukes sammen med PRINCE2. 


Her kan du lese mer om PRINCE2 AgileFra PRINCE2 Agile Foundation til PRINCE2 Agile Practitioner

PRINCE2 Agile Foundation fokuserer på hvordan og hvorfor du bør bruke PRINCE2 og smidige metoder sammen og hvordan du bør forholde deg til PRINCE2s aspekter i et smidig prosjekt (tid, kostnad, kvalitet. omfang, usikkerhet og gevinst)

PRINCE2 Agile Foundation tar for seg hvordan PRINCE2s prinsipper, prosesser, temaer og ledelsesprodukter bør håndteres og tilpasses en smidig tilnærming. Sertifiseringen gir deg også svaret på hvordan du bør sette sammen og kombinere roller og ansvar basert på rollene vi kjenner fra PRINCE2 og rollene som er kjent fra smidige metoder som Scrum og Kanban.

Mens PRINCE2 Foundation fokuserer likt på de tre ledelsesnivåene (prosjekteier, prosjektleder og teamleder) i et prosjekt er hovedfokuset til PRINCE2 Agile Foundation på prosjektets leveranser og hvordan prosjektteamet bør jobbe.

Når du starter på PRINCE2 Agile Practitioner etter PRINCE2 Agile Foundation har du allerede god kunnskap om prosjektledelse fra et smidig perspektiv. Fokuset for Practitioner-sertifiseringen blir derfor å se nærmere på god praksis for prosjektledelse (som er pensum i PRINCE2 Foundation) og hvordan dette bør kombineres med smidige metoder.

Hvilken vei bør du velge?

Det er ikke slik at én kombinasjon er lettere enn den andre. Du lærer deg å bruke teoriene fra ulike perspektiver; enten fra et mer tradisjonelt prosjektledelsesperspektiv eller fra et smidig perspektiv.

Les mer om PRINCE2 Agile

Temaer: Prosjektsertifisering


Carina Höyheim

Skrevet av Carina Höyheim

Carina Höyheim jobber som Senior Consultant med PRINCE2 hos Metier OEC. Carina har lang erfaring innen prosjektledelse og har jobbet med både tradisjonelle og smidige prosjektleveranser de siste 25 årene. Carina er utdannet sivilingeniør fra Kungliga Tekniske Högskolan (KTH) i Stockholm. På fritiden liker hun å ri, danse og stå på ski.

Mest leste artikler