Smidig-understøtter-forretningsorientert-utvikling

Smidig understøtter forretningsorientert utvikling

Skrevet av Rine Larsen Hoem - 12. august 2016

Mange prosjekter i dag iverksettes med utgangspunkt i behovet for «modernisering». Behovet er å komme seg vekk fra en utdatert teknologisk plattform med de mange problemene disse gjerne er utsatt for. Dette kan for eksempel være mangel på tilgang på kompetanse, lav endringsevne, høye forvaltningskostnader etc.

Det første prosjektet tradisjonelt begynner å se på er hvordan den gamle funksjonaliteten i eksisterende system kan gjenskapes på ny teknologi, og dermed blir teknologien ofte driveren i prosjektet. Forretningsprosessene, som teknologien er der for å understøtte, kommer gjerne i annen rekke.


Gratis e-bok: Få et overblikk over smidige metoder på team-, prosjekt- og  bedriftsnivå.


Forretningssiden må involveres

For å sikre riktig fokus i et moderniseringsprosjekt må forretningen på banen. Den eneste måten et prosjekt faktisk kan forbedre virksomhetens forretningsprosesser på, er å se hvilke muligheter forretning har for å gjøre sine oppgaver på en annen måte. Forretningssiden må gi prosjektet retning med fokus på hvor virksomheten VIL, ikke hva virksomheten skal VEKK fra.

Dette er en krevende øvelse. Hovedutfordringen ligger gjerne i å finne den rette balansen mellom behovet for kompetanse fra de som kjenner dagens prosesser og de som definerer den nye forretningsmessige retningen i virksomheten i prosjektgjennomføringen.

Ønsk endringer i krav velkommen

I gjennomføringen må prosjektet håndtere at kravene til det som skal leveres endres i takt med modning og detaljering av forståelsen av hva virksomheten egentlig trenger. For å kunne tilpasse seg endringer underveis er smidig gjennomføringsmodell noe som er benyttet i flere store prosjekter. Et av prinsippene bak det smidige manifestet er «Ønsk endringer i krav velkommen, selv sent i utviklingen. Smidige prosesser bruker endringer til å skape konkurransefortrinn for kunden.».

Smidig gjennomføringsmodell og en sterk forretningsside

Ved å jobbe smidig har prosjektet større mulighet til å justere kursen underveis, i takt med den forretningsmessige modningen. Det er også en suksessfaktor at de som er valgt til å representere forretningssiden må ha myndighet til selv å ta en del avgjørelser rundt eget arbeid for å sørge for hyppige avklaringer underveis. Med en smidig gjennomføringsmodell og en sterk forretningsside i prosjektet er det mulig å maksimere kost/nytte ved at prosjektet sikrer fokus på forretningens behov og endrer eller tar vekk alt som ikke bidrar til dette. Det krever mye innsats fra forretningen, men innsatsen tilbakebetales ved at prosjektet til enhver tid leverer det som gir høyest nytteverdi for forretningen. Dette gir virksomheten muligheten til å dra nytte av det prosjektet lærer underveis i gjennomføring, og ikke bare løsningene slik de var definert ved oppstart.

LES OGSÅ: Dette er de smidige rammeverkene og Dette er PRINCE2® Agile

New call-to-action

Temaer: Smidige metoder


Rine Larsen Hoem

Skrevet av Rine Larsen Hoem

Rine jobber som prosjektleder og rådgiver i Metier OEC. Hun har sin hovedkompetanse innenfor prosjektledelse, hovedsakelig innenfor smidige metoder, men også tradisjonell fossefallsmetodikk. Rine er sertifisert IT Project Professional og PRINCE2® Practitioner, og er en som får jobben gjort – og som alltid leverer med høy kvalitet.

Mest leste artikler