Sertifiseringer som bygger videre på PRINCE2.jpg

Sertifiseringer som bygger videre på PRINCE2

Skrevet av Jon Arve Wålberg - 13. november 2017

Det finnes en rekke rammeverk som bygger videre på PRINCE2®. Disse dekker blant annet hvordan prosjekter bør organiseres i programmer og porteføljer for å ta ut størst mulig gevinst, og hvordan man bør bruke PRINCE2 i smidige prosjekter.

Project Management Professional (PMP®)

Project Management Professional (PMP®) er en sertifisering fra amerikanske Project Management Institute. PMP® bygger ikke direkte videre på PRINCE2, men er komplementær ettersom den har en kunnskapsbasert tilnærming, og fokuserer på innholdet i "A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)", «hva en prosjektleder må vite». PRINCE2, på sin side, tar utgangspunkt i «hva en prosjektleder må gjøre for å lede et vellykket prosjekt».

Managing Successful Programmes (MSP®)

MSP er en metode og sertifisering for programstyring som kan benyttes fra små til store endringer og skal bidra til bedre eierstyring i en bedrift. Et program er en overordnet måte å organisere og lede flere prosjekter som henger sammen med hverandre. Programmer fokuserer på resultat og gevinster og som regel varighet på flere år. Prosjektene i programmet kan gjennomføres i sekvens eller helt eller delvis i parallell.


Last ned gratis e-bok: Prosjektsertifiseringer som bygger på PRINCE2


LES OGSÅ: Hva er MSP® og MoP® og hvilken sertifisering skal du velge?

Management of Portfolios (MoP®)

MoP er en sertifisering og metode for porteføljestyring utviklet av Axelos. Porteføljestyring dreier seg kort sagt om å indentifisere, prioritere og beslutte iverksettelse av virksomhetens prosjekter og programmer, samt følge opp leveransene. Gjennom god porteføljestyring sikrer virksomhetsledelsen at det de investerer i prosjekter og programmer skaper de ønskede endringene og gevinstene.

LES OGSÅ: Hva er MSP® og MoP® og hvilken sertifisering skal du velge?

Management of value (MoV®)

Management of Value (MoV®) er et rammeverk og en sertifisering som fokuserer på verdiskapning og gevinstrealisering. Rammeverket gjør organisasjoner i stand til å maksimere nytte og gevinster fra prosjekter og programmer. MoV® supplerer rammeverk som PRINCE2 og MSP med fokus på å ta ut mest mulig nytteverdi.

PRINCE2 Agile™

PRINCE2 Agile™ er en sertifisering fra Axelos. Den bygger på prosjektrammeverket PRINCE2 og kjente smidige metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup. Gjennom sertifiseringen lærer du hvordan smidige metoder passer inn i et PRINCE2-prosjekt. Sertifiseringen egner seg for deg som jobber i prosjekter og benytter smidige metoder.

LES OGSÅ: Dette er PRINCE2 Agile

IT Project Professional

IT Project Professional kombinerer prosjektmetodikken PRINCE2® og smidige teknikker og beste praksis for kontraktshåndtering i it-utviklingsprosjekter med et kunde- og leverandørforhold. Sertifiseringen lærer deg hvordan it-utviklingsprosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet. IT Project Professional skiller seg fra PRINCE2 Agile ved at den gir deg verktøy og metoder som er konkrete for it-utviklingsprosjekter.

Uansett hvilken sertifisering du velger, krever prosessen noe arbeid. Du skal tilegne deg ny teori, kombinere denne med egne erfaringer og være i stand til å bruke ny kunnskap i gitte eksamenssituasjoner.

Er verdien av en sertifisering større enn innsatsen du nedlegger for å oppnå den? Et ubetinget ja, noe som bekreftes av den eksplosive veksten i etterspørselen etter sertifiserte prosjektledere.

I næringslivet, ikke bare i Norge, men i hele verden, blir det stadig viktigere å spesialisere seg og bygge sitt eget varemerke. En sertifisering er et viktig bidrag til dette, både for deg personlig og for din arbeidsgiver.

Last ned e-bok: Prosjektsertifiseringer som bygger på PRINCE2

Temaer: Prosjektsertifisering


Jon Arve Wålberg

Skrevet av Jon Arve Wålberg

Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.

Mest leste artikler