Ressursstyring i en prosjektportefølje

Porteføljestyring

1 min. lesning

Om konsekvensen av parallelle prosjekter ikke tas i betraktning, kan flere prosjekter forsinkes. Av den enkle grunn at det ikke er nok tilgjengelige ressurser.

Porteføljestyring betyr å velge ut riktig prosjekt, og å prioritere dette. Det høres kanskje enkelt ut, men mange tar likevel ikke godt nok hensyn til kapasitet i planleggingsfasen.

Ressursstyring i en prosjektportefølje from Metier on Vimeo.

Kamp om ressursene

La oss ta et eksempel: Leverandøren har vedtatt å gå i gang med prosjekt A og prosjekt B. Begge prosjektene krever en leder, og de er planlagt ut fra ressurser. Men, begge lederne ønsker Kari og Ola 100 % involvert i sitt prosjekt, noe som vedtas uten vurdering av ressurssituasjonen. Situasjonen blir da at Kari og Ola er involvert 50 % i hvert av prosjektene.

Gjør tydelige prioriteringer

Resultatet av dette er at Kari og Ola til enhver tid kan velge de arbeidsoppgavene de synes er mest spennende, og at ledelsen dermed mister makten. Tas det imidlertid en vurdering i forkant, kan prosjekt A ferdigstilles først, og prosjekt B påbegynnes når ressursene er ledige. Prosjekt A er da ferdig tidligere, men prosjekt B vil likevel ikke være ferdig senere enn om prosjektene hadde løpt parallelt. God ressursstyring og tydelige prioriteringer er med andre ord nøkkelen.

Vil du lære mer om porteføljestyring?

  • MoP Foundation:
    En sertifisering som gir deg en innføring og innsikt i god praksis for porteføljestyring.
  • MoP Practitioner
    En sertifisering som lærer deg beste praksis for anvendelse av porteføljestyring.
New Call-to-action

Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til vellykkede enkeltprosjekter, og til at våre kunder gjennomfører gjentagende gode prosjekter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Dette er forskjellen på prosjekter, programmer og porteføljer

PRINCE2 er verdens mest populære prosjektledelsesmetodikk. Rammeverket eies av Axelos, som også har rammeverk og veiledninger for håndtering programmer (MSP - Managing Successful Programmes) og porteføljer (Management of Portfolios).