Prosjektledelse viktigere enn noensinne

7 min. lesning

Metier OEC konferansen 2017: Administrerende direktør Halvard Kilde i Metier OEC mener prosjektverdenen står ved et digitalt vendepunkt. – Vi må ta i bruk ny teknologi og forbedre måten vi håndterer prosjektene på, sier han.

Nærmere 200 personer deltok på årets Metier OEC konferanse i Oslo 11. mai. Programmet var fullspekket med foredrag innen prosjektledelse med dypdykk inn i ulike bransjer som bygg- og anlegg, helse- og omsorg, samferdsel, og IKT.

Rolv-Erik Spilling-1.png- Ny teknologi er ikke spesielt godt forstått blant en god del selskaper i dag. Vi er på vei inn i en ny alder, og vi har dårlig tid. Det er viktig å ansette folk som tør å gjøre noe, og som tør å tenke selv, sier Rolv-Erik Spilling, co-founder av it-selskapet Gture, som snakket om digitalisering og fremtidsbilder.

Over 500 mill. i prosjekter

- Vi har aldri opplevd en liknende situasjon innenfor prosjekt-Norge. Jeg vil påstå at faget prosjektledelse er viktigere enn noensinne. Prosjektporteføljen som gjennomføres i Norge er nå på godt over 500 milliarder kroner, sier Halvard Kilde.

Det digitale skiftet gjør at endringstakten innen alle bransjer er kraftig økende.

- Prosjektene øker i omfang og kompleksitet. For å lykkes med modernisering, er det viktig å ha klare mål og gode planer - og ikke minst organisere dette på en effektiv måte. Prosjekter er noe du bruker for å få til en endring, derfor stilles det nå store krav til prosjektfaget, sier Kilde.


Last ned Metierundersøkelsen 2017 - landets store prosjektundersøkelse.


Kunstig intelligens i advokatbransjen

Sverre Tyrhaug-1.pngDaglig leder og partner i advokatfirmaet Thommessen, Sverre Tyrhaug, har tatt prosjektledelse til et nytt nivå i Thommessen.

- Vår visjon er å være næringslivets mest betrodde jurdiske rådgiver, og for å klare å nå målene nytter det ikke å jobbe hardere. Vi må tenke nytt. Vi må tenke enklere, smartere og ha det moro, sier Tyrhaug.

I 2014 gikk Thommessen systematisk til verks, og startet med å bygge opp en egen prosjektmodell. De ansatte ble sendt på kurs hos Metier, og det ble skapt en ny prosjektkultur i firmaet. Det ble også opprettet et prosjektkontor internt i organisasjonen.

- Vi har holdt på i tre år nå. Vår satsing på å profesjonalisere prosjektkulturen er en viktig del av våre resultater. Vi hadde 20 prosent omsetningsvekst i perioden 2014-2016, sier Tyrhaug.

Samtidig er advokatfirmaet opptatt av å ta i bruk nye digitale verktøy for å løse kompliserte og tidkrevende oppgaver på en mer effektiv måte.

- Vi er i en tidlig fase, og bruker kunstig intelligens til å gå gjennom dokumenter og avtaler. Dette er et felt som kommer til å utvikle seg raskt. Vi ser på det som et viktig verktøy, men den menneskelige advokaten forsvinner ikke, sier Tyrhaug.

Rolv-Erik Spilling i Gture utdyper dette poenget, og never som eksempel at den amerikanske storbanken Morgan Stanley foretok en såkalt due-diligence av et selskap på syv sekunder ved bruk av kunstig intelligens.

- Dette er normalt en jobb som krever fire advokater i et halvt år, sier Spilling.

Taktskifte

It-giganten EVRY er blant aktørene som ligger helt i front i den digitale utviklingen i Norden. 

Senior vice president Robert Darre-Nilsen i EVRY forteller at da selskapet ble solgt til investeringsfondet Apax Partners var det ikke lengre snakk om 100 dagers planer.

- Nå er det 100 timers planer det dreier seg om. Det sier noe om tempoet. Det teknologiske landskapet endrer seg fryktelig fort, og blir mer og mer komplisert. Samtidig må vi levere prosjektene med større presisjon, sier Darre-Nilsen.

For å lykkes i denne omstillingen har EVRY samarbeidet tett med Metier.

- Metier er råflinke på prosjekter og prosjektstyring. Vi kan teknologi, men vi må evne å levere komplekse prosjekter på tid, kvalitet og kost. Og for å lykkes her har vi utviklet en metodikk sammen, sier Darre-Nilsen.

Fremtidens Omsorgsbygg

Per Morten Johansen-1.pngOmsorgsbygg Oslo KF er en av landets største eiendomsforvaltere, og skal investere for mer enn ti milliarder kroner i nye prosjekter de neste fire årene.

- Vi skal bygge bygg som aldri tidligere er bygd. Samtidig skal vi satse på miljø, og utfordre markedet og leverandører til å komme opp med nye innovative løsninger, sier administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg.

For å være i stand til å levere barnehager, sykehjem, brannstasjoner og omsorgsboliger har Omsorgsbygg satt i gang et omfattende program innen prosjektstyring og prosjektforbedring.

- Vi så at styringssystemene våre var mangelfulle. Vi har måttet gå inn i kjernen for å finne ut hva som er Omsorgsbyggs DNA for prosjekter. Vi er nødt til å jobbe mer enhetlig med prosjektene og få til samhandling på tvers for å lykkes, sier Johansen, og legger til: - Det er viktig å trekke inn de personene i organisasjonen som er entusiastiske, og som bidrar til positivitet og endring.

- Sett tydelige mål

Jarle Andøy.pngEventyrer Jarle Andhøy har seilt rundt på de syv hav siden han var 15 år – og fulgt i kjølvannet til polarhelter som Roald Amundsen og Fridjof Nansen. Under Metierkonferansen delte han sine personlige erfaringer, og snakket om forliset av ”Berserk” og tapet av tre av mannskapet under seilasen til Antarktis i 2011.

Hva kan norske bedriftsledere lære av de gamle polarheltene, som Amundsen og Nansen?

- Djervhet. I vår tid er ledere så redde for hva andre synes og mener, men de bør heller være opptatt av å sette seg tydelige mål, ta risiko og ligge helt i front. De bør også lytte mer til magefølelsen, den er undervurdert i dagens papirunivers. Det handler om å stole på sine erfaringer, og bruke dem, sier Andhøy.

- Ledere må også bli flinkere til å trekke det beste ut av mannskapet. Gi ansatte spillerom, tillit og ros. Da lykkes man med å bygge et godt team, påpeker Andhøy.

Tre om Metier OEC konferansen

Marike Stassar, Head of Portfolio and Project Management i Inven2:
- Jeg deltok på årets konferanse fordi det faglige innholdet var veldig relevant innen det vi jobber med i Inven2. Vi jobber med å kommersialisere forskning, og jeg kom hit for å bygge et nettverk innen prosjekt- og porteføljeledelse. Denne er konferansen midt i blinken.

Jan Bjørnstad, senior prosjektleder i Skarpe:
- Det er første gang jeg deltok på konferansen i år, og jeg synes det var interessant å få innsikt i hvordan man kan nyttiggjøre seg av ny teknologi innen ulike bransjer. Vi jobber ofte med store it-prosjekter i utbyggingsprosjekter som Gardermoen og Regjeringskvartalet. Det er en økende oppmerksomhet om å ta i bruk ny teknologi i slike store prosjekter, og ikke minst se verdien av å forankre dette i ledelsen.

Siren Stendahl, prosjektleder i Atea:
- Dette er en god arena for faglig påfyll. Jeg har deltatt én gang tidligere på konferansen, men programmet i år var både mer aktuelt og relevant.

Last ned Metierundersøkelsen 2017


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.