Project Management Professional (PMP)-sertifiseringen oppdateres

Sertifiseringer og standarder

3 min. lesning

I september 2017 lanserte Project Management Institute (PMI) ny versjon av Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) - versjon 6. Vårt nettbaserte kurs “PMP® and CAPM® Exam Preparation – The Essence of the PMBOK® Guide" er nå oppdatert med de endringene som ligger i den nye manualen: "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)” Sixth Edition.

Fra og med 26. mars 2018 er det ikke lenger mulig å gjennomføre PMP-eksamen basert på gammel versjon (5th edition) av Project Management Body of Knowledge (PMBOK®). I dette blogginnlegget kan du lese mer om endringene i den siste versjonen av PMBOK.

Dette er nytt i versjon 6 av PMBOK

PMI har gjort en del endringer som er viktig å få med seg.

Prosesser:

 • Antall prosesser har gått fra 47 til 49. Det er blitt lagt til tre nye prosesser, én er slettet og én er flyttet på.
 • Prosessen Close Procurement er fjernet, den funksjonaliteten som lå i denne prosessen er nå innarbeidet i "Close Project or Phase" prosessen.
 • Estimate Activity Resources er flyttet til Project Resource Management.

Les mer om PMP nettkurs som leder til Project Management Professional sertifisering.


De tre nye prosessene er:

 • Manage Project Knowledge
 • Control Resources
 • Implement Risk Responses

Ni av prosessene er døpt om:

 • Manage Quality (tidligere Perform Quality Assurance)
 • Plan Resource Management (tidligere Plan Human Resource Management)
 • Acquire Resources (tidligere Acquire Project Team)
 • Develop Team (tidligere Develop Project Team)
 • Manage Team (tidligere Manage Project Team)
 • Monitor Communications (tidligere Control Communications)
 • Monitor Risks (tidligare Control Risks)
 • Plan Stakeholder Engagement (tidligere Plan Stakeholder Management)
 • Monitor Stakeholder Engagement (tidligere Control Stakeholder Management)

Endringer i kunnskapsområdene:

 • To av kunnskapsområdene har endret navn:
  • Project Schedule Management (tidligere Project Time Management)
  • Project Resource Management (tidligere Project Human Resource Management)
 • Alle kunnskapsområdene innledes nå med fire nye avsnitt:
  • Nøkkelkonsept
  • Trender og nye metoder
  • Hva man bør tenke på ved tilpasning
  • Koblingene til agile og tilpassede miljøer

I løpet av de siste årene har flere og flere prosjektledere ønsket mer innhold innen smidig/agile. Det er derfor PMI har inkludert smidig praksis sammen med tradisjonelle tilnærminger i denne sjette utgaven.

Andre generell oppdateringer er:

 • Et nytt kapittel om prosjektlederens rolle med fokus på effektivt ledelse – inklusive nødvendig kompetansenivå, erfaring og ferdigheter - koblet opp mot PMI sitt talent triangel.
 • Trender og nye metoder
 • Mer vekt på strategi og forretningskunnskap

Viktig for deg som planlegger sertifisering våren 2018

Hvis du planlegger en PMP eller CAPM sertifisering våren 2018, er det viktig å få med seg følgende:

 • Hvis du tar eksamen før 26 mars 2018, kan du ta eksamen basert på PMBOK® Guide – Fifth Edition eller PMBOK® Guide – Sixth Edition
 • Hvis du velger å ta eksamen etter 26 mars, må du ta eksamen basert på PMBOK® Guide – Sixth Edition til dine forberedelser.

Det er ikke lagt opp til noen gradvis overgang så slutt-datoen er absolutt. Du kan ikke be om å få ta eksamen basert på the Fifth Edition på eller etter 26 mars 2018.

Les mer om PMP Exam preparation course og CAPM Exam preparation course.

Les mer om PMP nettkurs som leder frem til en Project Management Professional sertifisering


Kristine er Content and Educational Manager i Metier OEC. Hun er ansvarlig for det pedagogiske fokuset i vår kursportefølje og har lang erfaring innen utvikling av nettbasert læring. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder for Mohive og Involve Learning. Kristine er en gladjente fra sørlandet som elsker friluftsliv og trening – noe hennes nye hund garantert vil dra glede av.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en  sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.

Hva er forskjellen på PRINCE2 og ISO21500?

Det som først og fremst skiller PRINCE2 og ISO21500 er at førstnevnte er en metode mens sistnevnte er en standard.