Nytt, norsk benchmarkingverktøy for BAE-næringen

2 min. lesning

Endelig er et norsk verktøy for systematisk og helhetlig prestasjonsmåling på plass. Hensikten er å bli stadig bedre gjennom identifisering og målrettet forbedring.

Nyheten, som har fått navnet «10-10», går ut fra 10 mål basert på innsatsfaktorer og 10 resultatmål. Frem til nå er det kun partnerbedrifter i BA2015 og Prosjekt Norge som har hatt tilgang til verktøyet. I forbindelse med BA2015-konferansen i Oslo 27. januar ble «10-10» lansert for hele byggenæringen.

– Samtlige deler av BAE-næringen kan benytte seg av verktøyet, som på en brukervennlig og tidseffektiv måte måler og sammenligner prosjektet med større prosjekt, forklarer professor Bjørn Andersen ved NTNU. Han er aktiv i både BA2015 og Prosjekt Norge, og har vært sentral i arbeidet med å etablere avtale med CII.


Utviklet i USA

Verktøyet er utviklet av CII (Construction Industry Institute), som er en anerkjent amerikansk bransjeorganisasjon for virksomheter som driver med fysiske prosjekter. CII har sitt utspring i Universitetet i Austin, Texas, og har en rekke internasjonale medlemmer.

Ved å måle underveis hvor langt unna du er å nå sine målsetninger, og hvordan du presterer sammenliknet med andre prosjekter og selskaper, er du i stand til å kunne hjelpe uheldige prosjekter å endre kurs i tide. Samtidig sikres og dokumenteres viktige erfaringer til senere prosjekter. Målingen gjennomføres i slutten av hver av fem definerte prosjektfaser, og tar utgangspunkt innen ulike delområder som ledelse, planlegging, kvalitet, tid, kostnad, sikkerhet med mer.

Jakter på idealtiden

Andersen er ikke i tvil om merverdien verktøyet vil tilføre den norske BAE-næringen, og sammenligner nyvinningen med idealtid i idrett.

– Det hjelper lite om du ikke vet hvordan du ligger an i forhold til de beste på området. Ligger du bak må du sette inn støtet, ligger du foran kan du spare inn krefter.

Mer informasjon om «10-10» finner du her

New Call-to-action


Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til vellykkede enkeltprosjekter, og til at våre kunder gjennomfører gjentagende gode prosjekter.